หน้าแรก » Mirrr » คอร์ดเพลง ย้อนเวลา (Puppy love) – Mirrr

คอร์ดเพลง ย้อนเวลา (Puppy love) – Mirrr

คอร์ดเพลง : ย้อนเวลา (Puppy love) Mirrr

คอร์ดเพลง ย้อนเวลา (Puppy love) - Mirrr

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Mirrr : ย้อนเวลา (Puppy love)

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ย้อนเวลา (Puppy love) คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Eb | Dm | F | Gm | ( 2 Times )

Eb 
  ไม่รู้ว่าเธอยังจำ
Dm 
ได้ไหม
 
  วันที่
ฟ้าและฝนเป็นใจ
 
  
Gm 
เรานั่งกันที่ตรงนั้น
Eb 
  เธอเอนมาซบตรง
Dm 
ที่ไหล่ฉัน
 
  เอ่ยคำห
วานว่ารักนิรันดร์
 
  
Gm 
เพียงแค่ฉันตลอดไป

Eb 
  จนวันนึงที่เราอา
Dm 
จเผลอ
 
  เรื่องร
าวที่เคยได้เจอ
 
  
Gm 
จบลงแค่เพียงที่ตรงนั้น
Eb 
  เธอกลายเป็นคนที่
Dm 
อยู่ในฝัน
 
  อยู่ใน
ทุกคืน 
 
อยู่ในทุ
Gm 
กวัน

 
อยากจะ
Eb 
ย้อนเวลา 
 
ไปในวั
Dm 
นนั้น
วันที่เธอและฉัน
 
จับมือเ
Gm 
คียงข้างไปด้วยกัน
Eb 
ย้อนเวลาไปได้ดั่
Dm 
งฝัน
 
ถ้า
มันเพียงเกิดขึ้นจริง
 
จะยอม
Gm 
ทิ้ง ทุก ๆ สิ่ง
Eb 
ย้อนเวลาไปในวั
Dm 
นนั้น
วันที่เธอและฉัน
 
จับมือเคีย
Gm 
งข้างไปด้วยกัน
Eb 
ย้อนเวลาไปได้ดั่
Dm 
งฝัน
 
ถ้า
มันเพียงเกิดขึ้นจริง
 
จะย
Gm 
อมทิ้ง ทุก ๆ อย่างเพื่อเธอ

INSTRU | Eb | Dm | F | Gm |

Eb 
ฉัน 
 
 
Dm 
รู้ดี 
 
 
วันเวลาที่มี
 
ยังต้อ
Gm 
งก้าวเดินไป
Eb 
รัก 
 
ขอ
Dm 
งเรา
คงไม่อาจจะย้อน
Gm 
คืนมาใหม่
Eb 
แต่ขอ 
 
แค่เ
Dm 
พียง
 
วามทรงจำที่
Gm 
ดีเก็บเอาไว้
Eb 
ให้พอคิดถึ
Dm 
งกัน 
 
ได้เท่า
นั้น 
 
ฉั
Gm 
นคงสุขใจ

 
อยากจะ
Eb 
ย้อนเวลา 
 
ไปในวั
Dm 
นนั้น
วันที่เธอและฉัน
 
จับมือเ
Gm 
คียงข้างไปด้วยกัน
Eb 
ย้อนเวลาไปได้ดั่
Dm 
งฝัน
 
ถ้า
มันเพียงเกิดขึ้นจริง
 
จะยอม
Gm 
ทิ้ง ทุก ๆ สิ่ง
Eb 
ย้อนเวลาไปในวั
Dm 
นนั้น
วันที่เธอและฉัน
 
จับมือเคีย
Gm 
งข้างไปด้วยกัน
Eb 
ย้อนเวลาไปได้ดั่
Dm 
งฝัน
 
ถ้า
มันเพียงเกิดขึ้นจริง
 
จะย
Gm 
อมทิ้ง ทุก ๆ อย่างเพื่อเธอ

INSTRU | Eb | Dm | F | Gm | ( 2 Times )

 
อยากจะ
Eb 
ย้อนเวลา 
 
ไปในวั
Dm 
นนั้น
วันที่เธอและฉัน
 
จับมือเ
Gm 
คียงข้างไปด้วยกัน
Eb 
ย้อนเวลาไปได้ดั่
Dm 
งฝัน
 
ถ้า
มันเพียงเกิดขึ้นจริง
 
จะยอม
Gm 
ทิ้ง ทุก ๆ สิ่ง
Eb 
ย้อนเวลาไปในวั
Dm 
นนั้น
วันที่เธอและฉัน
 
จับมือเคีย
Gm 
งข้างไปด้วยกัน
Eb 
ย้อนเวลาไปได้ดั่
Dm 
งฝัน
 
ถ้า
มันเพียงเกิดขึ้นจริง
 
จะย
Gm 
อมทิ้ง ทุก ๆ อย่างเพื่อเธอ


ไม่รู้ว่าเธอยังจำได้ไหม
วันที่ฟ้าและฝนเป็นใจ เรานั่งกันที่ตรงนั้น
เธอเอนมาซบตรงที่ไหล่ฉัน
เอ่ยคำหวาน
ว่ารักนิรันดร์เพียงแค่ฉันตลอดไป

จนวันนึงที่เราอาจเผลอ
เรื่องราวที่เคยได้เจอ
จบลงแค่เพียงที่ตรงนั้น
เธอกลายเป็นคนที่อยู่ในฝัน
อยู่ในทุกคืนอยู่ในทุกวัน

อยากจะย้อนเวลาไปในวันนั้น
วันที่เธอและฉัน
จับมือเคียงข้างไปด้วยกัน
ย้อนเวลาไปได้ดั่งฝัน
ถ้ามันเพียงเกิดขึ้นจริง
จะยอมทิ้ง ทุก ๆ สิ่ง
ย้อนเวลาไปในวันนั้น
วันที่เธอและฉัน
จับมือเคียงข้างไปด้วยกัน
ย้อนเวลาไปได้ดั่งฝัน
ถ้ามันเพียงเกิดขึ้นจริง
จะยอมทิ้ง ทุก ๆ อย่างเพื่อเธอ

ฉันรู้ดี วันเวลาที่มี
ยังต้องก้าวเดินไปรักของเรา
คงไม่อาจจะย้อนคืนมาใหม่
แต่ขอแค่เพียงความทรงจำที่ดีเก็บเอาไว้
ให้พอคิดถึงกันได้เท่านั้น ฉันคงสุขใจ

อยากจะย้อนเวลาไปในวันนั้น
วันที่เธอและฉัน
จับมือเคียงข้างไปด้วยกัน
ย้อนเวลาไปได้ดั่งฝัน
ถ้ามันเพียงเกิดขึ้นจริง
จะยอมทิ้ง ทุก ๆ สิ่ง
ย้อนเวลาไปในวันนั้น
วันที่เธอและฉัน
จับมือเคียงข้างไปด้วยกัน
ย้อนเวลาไปได้ดั่งฝัน
ถ้ามันเพียงเกิดขึ้นจริง
จะยอมทิ้ง ทุก ๆ อย่างเพื่อเธอ

อยากจะย้อนเวลาไปในวันนั้น
วันที่เธอและฉัน
จับมือเคียงข้างไปด้วยกัน
ย้อนเวลาไปได้ดั่งฝัน
ถ้ามันเพียงเกิดขึ้นจริง
จะยอมทิ้ง ทุก ๆ สิ่ง
ย้อนเวลาไปในวันนั้น
วันที่เธอและฉัน
จับมือเคียงข้างไปด้วยกัน
ย้อนเวลาไปได้ดั่งฝัน
ถ้ามันเพียงเกิดขึ้นจริง
จะยอมทิ้ง ทุก ๆ อย่างเพื่อเธอ


รูปภาพคอร์ด ย้อนเวลา (Puppy love) – Mirrr

คอร์ดเพลง ย้อนเวลา (Puppy love) - Mirrr

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ย้อนเวลา (Puppy love) (คอร์ด)

Lyrics // Letach Ketsook
Melody // Letach Ketsook
Producer // T-Biggest
ติดต่องานโชว์ : 083-097-8261, 083-097-8262
 โฆษณา