คอร์ดเพลง เด็กเลี้ยงวัวไม่ดีตรงไหน วงเพลย์

  
Text   
คอร์ดเพลง เด็กเลี้ยงวัวไม่ดีตรงไหน ศิลปิน วงเพลย์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm C#m D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D E | C#m F#m |
INTRO | Bm E | A | E |

 
แค่เด็กบ้
A 
านๆจูงวัวข้างทางไปตาม
C#m 
ยาวหนน
 
ไม่ได้
D 
มีรถยนต์รุ่นใ
E 
หม่เหมือนไครเขา
A 
มีกัน
 
ไม่ได้เ
D 
ดินห้างหรูอยู่ใ
E 
นเมือง 
 
ตัด
C#m 
หญ้าให้วัวไป
F#m 
วันวัน
 
เธอเลย
Bm 
มองว่าคนอย่าง
E 
ฉันนั้นมันไม่
A 
ดี

 
สาร
D 
รูปเสดสาว่าสกปรก
 
อยู่สก
C#m 
มกแต่ไม่เคยหกใคร
 
เด็กเลี้ยง
Bm 
วัวมันผิดตรงไ
E 
หนฉันอยาก
A 
รู้
 
ความห
D 
ล่อรวยหรูสู้ไครไม่ได้
 
บ้าน
C#m 
หาหม้ายตังให้ฉันทำพรือ
 
ก็ไม่ได้
Bm 
เกิดเป็นลูกคุณ
D 
หนูแต่รู้
E 
ไว้

 
ว่าเด็กเลี้ยง
D 
วัวที่มันสกป
E 
รก
 
แต่ไม่เคยขี้
C#m 
หกให้ใครต้อง
F#m 
เสียใจ
 
สาร
Bm 
รูปที่ไม่เอาไ
E 
หนแต่ไม่เคยจะล
A 
วงหลอก
 
ไอ้เด็กบ้
D 
านๆที่หน้าตาเ
E 
ซอร์
 
เธอบอกไม่
C#m 
ผ่านว่าฉันนั้น
F#m 
มันกระจอก
 
มันไม่
Bm 
สมคู่ควรเธอห
E 
รอก
 
แต่ว่า
D 
ฉันก็อยากจะบ
E 
อก 
 
ว่าเด็กเลี้ยงวัวก็มี
A 
หัวใจ 
 
 
E 

INSTRU | A | C#m | D E | A |
INSTRU | D E | C#m F#m |
INSTRU | Bm E | A |

 
สาร
D 
รูปเสดสาว่าสกปรก
 
อยู่สก
C#m 
มกแต่ไม่เคยหกใคร
 
เด็กเลี้ยง
Bm 
วัวมันผิดตรงไ
E 
หนฉันอยาก
A 
รู้
 
ความห
D 
ล่อรวยหรูสู้ไครไม่ได้
 
บ้าน
C#m 
หาหม้ายตังให้ฉันทำพรือ
 
ก็ไม่ได้
Bm 
เกิดเป็นลูกคุณ
D 
หนูแต่รู้
E 
ไว้

 
ว่าเด็กเลี้ยง
D 
วัวที่มันสกป
E 
รก
 
แต่ไม่เคยขี้
C#m 
หกให้ใครต้อง
F#m 
เสียใจ
 
สาร
Bm 
รูปที่ไม่เอาไ
E 
หนแต่ไม่เคยจะล
A 
วงหลอก
 
ไอ้เด็กบ้
D 
านๆที่หน้าตาเ
E 
ซอร์
 
เธอบอกไม่
C#m 
ผ่านว่าฉันนั้น
F#m 
มันกระจอก
 
มันไม่
Bm 
สมคู่ควรเธอห
E 
รอก
 
แต่ว่า
D 
ฉันก็อยากจะบ
E 
อก 
 
ว่าเด็กเลี้ยงวัวก็มี
A 
หัวใจ

 
ว่าเด็กเลี้ยง
D 
วัวที่มันสกป
E 
รก
 
แต่ไม่เคยขี้
C#m 
หกให้ใครต้อง
F#m 
เสียใจ
 
สาร
Bm 
รูปที่ไม่เอาไ
E 
หนแต่ไม่เคยจะล
A 
วงหลอก
 
ไอ้เด็กบ้
D 
านๆที่หน้าตาเ
E 
ซอร์
 
เธอบอกไม่
C#m 
ผ่านว่าฉันนั้น
F#m 
มันกระจอก
 
มันไม่
Bm 
สมคู่ควรเธอห
E 
รอก
 
แต่ว่า
D 
ฉันก็อยากจะบ
E 
อก 
 
เด็กเลี้ยงวัวก็มี
A 
หัวใจ

 
ไอ้เด็กเลี้ยง
D 
วัวที่มันกระจ
E 
อก 
 
มันไม่ควรที่จะ
A 
รักเธอ
 
เด็กเลี้ยง
D 
วัวที่มันบ้านน
E 
อก 
 
มันไม่ควรที่จะ
A 
รักเธอ

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง เด็กเลี้ยงวัวไม่ดีตรงไหน


แค่เด็กบ้านๆจูงวัวข้างทางไปตามยาวหนุน
ไม่ได้มีรถยนต์รุ่นใหม่เหมือนไครเขามีกัน
ไม่ได้เดินห้างหรูอยู่ในเมืองตัดหญ้าให้วัวไปวันวัน
เธอเลยมองว่าคนอย่างฉันนั้นมันไม่ดี

สารรูปเสดสาว่าสกปรก
อยู่สกมกแต่ไม่เคยหกใคร
เด็กเลี้ยงวัวมันผิดตรงใหนฉันอยากรู้
ความหล่อรวยหรูสู้ไครไม่ได้
บ้านหาหม้ายตังให้ฉันทำพรือ
ก็ไม่ได้เกิดเป็นลูกคุณหนูแต่รู้ไว้

เด็กเลี้ยงวัวที่มันสกปรก
แต่ไม่เคยขี้หกให้ใครต้องเสียใจ
สารรูปที่ไม่เอาไหนแต่ไม่เคยจะลวงหลอก
ไอ้เด็กบ้านๆที่หน้าตาเซอร์
เธอบอกไม่ผ่านว่าฉันนั้นมันกระจอก
มันไม่สมคู่ควรเธอหรอก
แต่ว่าฉันก็อยากจะบอก เด็กเลี้ยงวัวก็มีหัวใจ

( ดนตรี )

สารรูปเสดสาว่าสกปรก
อยู่สกมกแต่ไม่เคยหกใคร
เด็กเลี้ยงวัวมันผิดตรงใหนฉันอยากรู้
ความหล่อรวยหรูสู้ไครไม่ได้
บ้านหาหม้ายตังให้ฉันทำพรือ
ก็ไม่ได้เกิดเป็นลูกคุณหนูแต่รู้ไว้

เด็กเลี้ยงวัวที่มันสกปรก
แต่ไม่เคยขี้หกให้ใครต้องเสียใจ
สารรูปที่ไม่เอาไหนแต่ไม่เคยจะลวงหลอก
ไอ้เด็กบ้านๆที่หน้าตาเซอร์
เธอบอกไม่ผ่านว่าฉันนั้นมันกระจอก
มันไม่สมคู่ควรเธอหรอก
แต่ว่าฉันก็อยากจะบอก เด็กเลี้ยงวัวก็มีหัวใจ

เด็กเลี้ยงวัวที่มันสกปรก
แต่ไม่เคยขี้หกให้ใครต้องเสียใจ
สารรูปที่ไม่เอาไหนแต่ไม่เคยจะลวงหลอก
ไอ้เด็กบ้านๆที่หน้าตาเซอร์
เธอบอกไม่ผ่านว่าฉันนั้นมันกระจอก
มันไม่สมคู่ควรเธอหรอก
แต่ว่าฉันก็อยากจะบอก เด็กเลี้ยงวัวก็มีหัวใจ

ไอ้เด็กเลี้ยงวัวที่มันกระจอก มันไม่ควรที่จะรักเธอ
เด็กเลี้ยงวัวที่มันบ้านนอก มันไม่ควรที่จะรักเธอ

มิวสิควิดีโอ เด็กเลี้ยงวัวไม่ดีตรงไหน วงเพลย์

เพลง : เด็กเลี้ยงวัวไม่ดีตรงไหน (คอร์ด)
ศิลปิน : วงเพลย์
เนื้อร้อง/ทำนอง : บังซัก ก้าวร้าว
เรียบเรียง : Golden Bells Music
Mastered: สุวัตร วงศ์นคร
คอร์ดเพลง เด็กเลี้ยงวัวไม่ดีตรงไหน วงเพลย์
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend