คอร์ดเพลง Perfect Blackbeans (แบล็กบีนส์)

  
Text   
คอร์ดเพลง Perfect ศิลปิน Blackbeans คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Cm Eb F Gm Bb คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

Cm 
  หากมีดอก
F 
ไม้ให้เธอ..
 
  
Bb 
แววตา
F/A 
เธอคงสวย
Gm 
กว่า..

INSTRU | Cm | F | Bb F/A | Gm |
INSTRU | Cm | F | Bb F/A | Gm |

Cm 
  ดูคล้ายๆ 
 
เหมือนเธอ
F 
มีน้ำตา
Bb 
  แต่กลับกลายเป็นเพียงแค่
Eb 
ลมผ่าน 
 
โอ..
Cm 
  บทกวีในยามร
F 
าตรี 
 
จะปลอบเธอเอา
Bb 
ไว้..
 
  
Eb 
(ไม่ต้องหวั่นไหว..)

Gm 
  หากลมหนาวนั้นพัดมาไ
F 
กล
 
  ตัวฉันจะกุมมือเ
Bb 
ธอไว้
 
  
Eb 
(ไม่ต้องหวั่นไหว..)
Gm 
  ไม่มีอำนา
F 
จใดๆ 
 
จะ..
Bb 
ทำใจเธอนั้นอ่อน
Eb 
แอ
 
  (เธอรู้ไหม..)
 

Cm 
  หากมีดอกไ
F 
ม้ให้เธอ
 
  
Bb 
แววตา
F/A 
เธอคงสวย
Gm 
กว่า 
 
โฮ..
 
  (เธอรู้ไหม)
 
Cm 
  บทกวีที่ร้
F 
องให้ฟัง
 
  กระ
Bb 
ซิบเบาๆ 
 
ว่า
F/A 
รักคงไม่
Gm 
พอ 
 
โฮ..
 
  (เธอรู้ไหม)
 
Cm 
  หมู่ดาวที่
F 
นั่งมอง
 
  แต่..
Bb 
ดวงตา
F/A 
เธอสวย
Gm 
กว่า 
 
โฮ..
 
  (กว่าสิ่งใด)
 
Cm 
  ว่าทั้งหัวใจฉัน 
 
ฉัน
F 
รักเธอทั้งใจ 
 
อยาก..
 
  
Bb 
อยู่อย่าง
F/A 
นี้ไปนา
Gm 
นๆ 
 
เพราะฉันรักเธอ..

INSTRU | Bb F/A | Cm F |

Cm 
  อาจมีบางครั้งเธออาจจะเห
F 
งาเดียวดาย
Bb 
  และในตอน
F/A 
นี้เธอมีฉัน
Gm 
อยู่ข้างกาย 
 
โฮ..
Cm 
  บทกวีที่เรา
F 
มีกัน 
 
จะกอดเราเอา
Bb 
ไว้..
 
  
Eb 
(ไม่ต้องหวั่นไหว..)

Gm 
  หากลมหนาวนั้นพัดมาไ
F 
กล
 
  ตัวฉันจะกุมมือเ
Bb 
ธอไว้
 
  
Eb 
(ไม่ต้องหวั่นไหว..)
Gm 
  ไม่มีอำนา
F 
จใดๆ 
 
จะ..
Bb 
ทำใจเธอนั้นอ่อน
Eb 
แอ
 
  (เธอรู้ไหม..)
 

Cm 
  หากมีดอกไ
F 
ม้ให้เธอ
 
  
Bb 
แววตา
F/A 
เธอคงสวย
Gm 
กว่า 
 
โฮ..
 
  (เธอรู้ไหม)
 
Cm 
  บทกวีที่ร้
F 
องให้ฟัง
 
  กระ
Bb 
ซิบเบาๆ 
 
ว่า
F/A 
รักคงไม่
Gm 
พอ 
 
โฮ..
 
  (เธอรู้ไหม)
 
Cm 
  หมู่ดาวที่
F 
นั่งมอง 
 
แต่..
 
  
Bb 
ดวงตา
F/A 
เธอสวย
Gm 
กว่า 
 
โฮ..
 
  (กว่าสิ่งใด)
 
Cm 
  ว่าทั้งหัวใจฉัน 
 
ฉัน
F 
รักเธอทั้งใจ 
 
อยาก..
 
  
Bb 
อยู่อย่าง
F/A 
นี้ไปนา
Gm 
นๆ 
 
เพราะฉันรักเธอ..

INSTRU | Bb | F | Cm | Eb |
INSTRU | Bb | F | Cm | Eb |

Cm 
  หากมีดอกไ
F 
ม้ให้เธอ
 
  
Bb 
แววตาเธอคงสวยกว่า
Cm 
  บทกวีที่ร้
F 
องให้ฟัง
 
  กระ
Gm 
ซิบเบาๆ 
 
ว่า
F/A 
รักคงไม่
Bb 
พอ
 
  ว่าฉันรักเธอ..
 

Cm 
  ในยามราตรีนี้ 
 
ไม่อ
F 
ยากให้พ้นผ่าน
Bb 
  มีเราอยู่ตรงนี้ 
 
ใน
Gm 
ยามรัตติกาล
Cm 
  ในยามราตรีนี้ 
 
ไม่อ
F 
ยากให้พ้นผ่าน
Bb 
  มีเราอยู่ตรงนี้ 
 
ใน
Gm 
ยามรัตติกาล..

OUTRO | Cm | F | Bb | Gm |
OUTRO | Cm | F | Bb | Gm |


หากมีดอกไม้ให้เธอ..
แววตาเธอคงสวยกว่า..

( ดนตรี )

ดูคล้ายๆ เหมือนเธอมีน้ำตา
แต่กลับกลายเป็นเพียงแค่ลมผ่าน โอ..
บทกวีในยามราตรี จะปลอบเธอเอาไว้..
(ไม่ต้องหวั่นไหว..)

หากลมหนาวนั้นพัดมาไกล ตัวฉันจะกุมมือเธอไว้
(ไม่ต้องหวั่นไหว..)
ไม่มีอำนาจใดๆ จะ..ทำใจเธอนั้นอ่อนแอ
(เธอรู้ไหม..)

หากมีดอกไม้ให้เธอ แววตาเธอคงสวยกว่า โฮ..
(เธอรู้ไหม)
บทกวีที่ร้องให้ฟัง กระซิบเบาๆ ว่ารักคงไม่พอ โฮ..
(เธอรู้ไหม)
หมู่ดาวที่นั่งมอง แต่..ดวงตาเธอสวยกว่า โฮ..
(กว่าสิ่งใด)
ว่าทั้งหัวใจฉัน ฉันรักเธอทั้งใจ อยาก..
อยู่อย่างนี้ไปนานๆ เพราะฉันรักเธอ

( ดนตรี )

อาจมีบางครั้งเธออาจจะเหงาเดียวดาย
และในตอนนี้เธอมีฉันอยู่ข้างกาย โฮ..
บทกวีที่เรามีกัน จะกอดเราเอาไว้..
(ไม่ต้องหวั่นไหว..)

หากลมหนาวนั้นพัดมาไกล
ตัวฉันจะกุมมือเธอไว้.. ไม่ต้องหวั่นไหว
ไม่มีอำนาจใดๆ จะ..
ทำใจเธอนั้นอ่อนแอ เธอรู้ไหม

หากลมหนาวนั้นพัดมาไกล ตัวฉันจะกุมมือเธอไว้
(ไม่ต้องหวั่นไหว..)
ไม่มีอำนาจใดๆ จะ..ทำใจเธอนั้นอ่อนแอ
(เธอรู้ไหม..)

หากมีดอกไม้ให้เธอ แววตาเธอคงสวยกว่า โฮ..
(เธอรู้ไหม)
บทกวีที่ร้องให้ฟัง กระซิบเบาๆ ว่ารักคงไม่พอ โฮ..
(เธอรู้ไหม)
หมู่ดาวที่นั่งมอง แต่..ดวงตาเธอสวยกว่า โฮ..
(กว่าสิ่งใด)
ว่าทั้งหัวใจฉัน ฉันรักเธอทั้งใจ อยาก..
อยู่อย่างนี้ไปนานๆ เพราะฉันรักเธอ..

( ดนตรี )

หากมีดอกไม้ให้เธอ แววตาเธอคงสวยกว่า
บทกวีที่ร้องให้ฟัง กระซิบเบาๆ ว่ารักคงไม่พอ
ว่าฉันรักเธอ..

ในยามราตรีนี้ ไม่อยากให้พ้นผ่าน
มีเราอยู่ตรงนี้ ในยามรัตติกาล
ในยามราตรีนี้ ไม่อยากให้พ้นผ่าน
มีเราอยู่ตรงนี้ ในยามรัตติกาล..

มิวสิควิดีโอ Perfect Blackbeans

เพลง : Perfect (คอร์ด)
ศิลปิน : Blackbeans
เนื้อร้อง/ทำนอง : Naruebet Puapanboon
เรียบเรียง : Naruebet Puapanboon
Booking : 097-296-1763

1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend