คอร์ดเพลง Pink Blackbeans

  
Text   

INTRO | E | A | C#m | B |
INTRO | E | A | C#m | B |

 
แอบมอ
ง..เธออยู่
บ่อยๆ
 
มันค
C#m 
งจะดีถ้าเรารู้จักกั
นกว่านี้
 
แอบยิ้
ม..บางที
..
 
บางคร
C#m 
าวก็คิดเกินไปมากกว่านี้

 
นี่คือความรั
ก.. ใช่ไห
ม..
 
ที่ทำ
C#m 
ให้ใจทั้งใจนั้นเป็นแบบ
นี้
 
นี่คือความรั
ก.. หรือเปล่
า..
 
ที่ทำ
C#m 
ให้ฉันเจอเธอ ที่ทำใ
ห้โลกเป็นสีชมพู

 
   
เธอยิ้มบ่อยๆ เธอ
ทำใจฉันคิดหน่อยๆ
 
   
C#m 
เธอยิ้มบ่อยๆ เธอ
ทำใจฉันมันกร่อยๆ
 
   
เธอยิ้มบ่อยๆ เธอ
ทำใจฉันคิดหน่อยๆ
 
   
C#m 
เธอยิ้มบ่อยๆ เธ
อทำใจฉันมันละลาย

 
   
It’s gonna be alright
 
   w
hen I see it in your eyes
 
   
C#m 
look at the sky
 
   w
ill you see the light shine

 
   
It’s gonna be alright
 
   w
hen I see it in your eyes
 
   
C#m 
look at the sky
 
   w
ill you see the light shine

 
   
เหตุผล
วกวนกับตัวเ
C#m 
อง
 
   ทำไมโลก
ทั้งใบฉันมีแค่เธอ
 
   
สับส
น ผู้คนกับตัวเอ
C#m 
 
   ทำไมไม่มี
ใครที่เหมือนเธอ

 
นี่คือความรั
ก.. ใช่ไห
ม..
 
ที่ทำ
C#m 
ให้ใจทั้งใจนั้นเป็นแบบ
นี้
 
นี่คือความรั
ก.. หรือเปล่
า..
 
ที่ทำ
C#m 
ให้ฉันเจอเธอ ที่ทำใ
ห้โลกเป็นสีชมพู

 
   
เธอยิ้มบ่อยๆ เธอ
ทำใจฉันคิดหน่อยๆ
 
   
C#m 
เธอยิ้มบ่อยๆ เธอ
ทำใจฉันมันกร่อยๆ
 
   
เธอยิ้มบ่อยๆ เธอ
ทำใจฉันคิดหน่อยๆ
 
   
C#m 
เธอยิ้มบ่อยๆ เธ
อทำใจฉันมันละลาย

 
   
It’s gonna be alright
 
   w
hen I see it in your eyes
 
   
C#m 
look at the sky
 
   w
ill you see the light shine

 
   
It’s gonna be alright
 
   w
hen I see it in your eyes
 
   
C#m 
look at the sky
 
   w
ill you see the light shine

 
ฮู
C#m 
.. 
 
เป็น
ไปได้ไห
ม..
 
ที่ฉั
C#m 
นจะพาเธอไป
.. ในที่
ๆ ไม่มีใคร
 
ฮู
C#m 
.. 
 
ไปกั
บฉันไห
ม..
 
ที่เร
C#m 
าจะขับรถไป
.. ในที่
ๆ ไม่เคยไป

 
มีแค่ฉัน
C#m 
และเธอ..
 
 อยู่บนถนน
 
และลื
C#m 
มผู้คน..
 
 ที่ทำเราสับสน
 
เปิดเพ
C#m 
ลงหมุนวน..
 
 ไม่ต้องกังวลใดๆ
 
และน
C#m 
าฬิกา.. 
 ไม่อยากบ่ง
บอกเวลา..

 
ตอนนี้
 
 
C#m 
 
เมื่อฉันมีเธอในตอนนี้
 
 
C#m 
 
เมื่อฉันมีเธอในชีวิ
ต 
 
C#m 
 
และฉันมีเธอในตอนนี้
 
 
C#m 

INSTRU | A B | C#m | ( 4 Times )

มิวสิควิดีโอ Pink Blackbeans

เพลง : Pink
ศิลปิน : Blackbeans
เรียบเรียง : Blackbeans
ติดต่องานแสดง : 097-2961763
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend