คอร์ดเพลง You – Blackbeans

  
Text   

คอร์ดเพลง : You Blackbeans

คอร์ดเพลง You - Blackbeans

เพลง :

ศิลปิน : Blackbeans

เนื้อร้อง/ทำนอง : Naruebet Puapanboon

คอร์ดทั้งหมด : G,C,D,Em


INTRO | G C | D G | G C | D |

G 
  วันเว
C 
ลาที่ผ่าน 
 
D 
ปอย่างช้า
G 
ช้า
G 
  บอกถึงเว
C 
ลา 
 
ที่เรา
D 
นั้นต้องร่ำลา
G 
  วันที่
C 
ฉันมีเธอ 
 
ยังส
D 
ว่างไม่เคยเลือนห
G 
าย
 
  คิดถึงเมื่อไ
G 
หร่ 
 
ยังเห็นเ
C 
ธอในใจ
 
  แม้ว่าเ
D 
ธอไม่อยู่ข้างกาย

 
ลอง
Em 
จินตนาการ 
 
ว่าถ้าส
C 
องเรา
 
ยังคงอยู่เคีย
G 
งข้างกัน 
 
เหมือนวันเก่า
Em 
จินตนาการว่าถ้าสอ
C 
งเรา
 
ยังคงดูด
G 
าวด้วยกัน 
 
ในย
D 
ามราตรี
 
มี
Em 
เธออยู่ข้างฉัน 
 
และ
C 
ฉันอยู่ข้างเธอ
 
กระ
G 
ซิบว่ารักกัน 
 
ผ่าน
D 
บทกวี
 
แต่
Em 
จินตนาการ 
 
คงเป็นเ
C 
พียงภาพในวันวาน
G 
แม้รู้ว่าเธอไม่กลับ
D 
มา

G 
แม้คิดถึงเท่าไ
C 
หร่
 
แม้
D 
ทรมานเพียงใ
G 
 
แม้
Em 
รักเธอมากเท่าไ
C 
หร่
 
ต้องรักเ
D 
ธอด้วยความเข้าใ
G 
G 
แม้จะต้องร่ำ
C 
ลา
 
แม้เว
D 
ลาไม่เคยเยียว
G 
ยา
 
รั้ง
Em 
เธอไม่ให้ไปไ
C 
หน
 
ฉันขอเ
D 
ก็บเธอไว้ในใจ.. 
 
ก็พอ..

INSTRU | G C | D G | Em C | D G |
INSTRU | G C | D G | Em C | D |

 
ลอง
Em 
จินตนาการ 
 
ว่าถ้าส
C 
องเรา
 
ยังคงอยู่เคีย
G 
งข้างกัน 
 
เหมือนวันเก่า
Em 
จินตนาการว่าถ้าสอ
C 
งเรา
 
ยังคงดูด
G 
าวด้วยกัน 
 
ในย
D 
ามราตรี
 
มี
Em 
เธออยู่ข้างฉัน 
 
และ
C 
ฉันอยู่ข้างเธอ
 
กระ
G 
ซิบว่ารักกัน 
 
ผ่าน
D 
บทกวี
 
แต่
Em 
จินตนาการ 
 
คงเป็นเ
C 
พียงภาพในวันวาน
G 
แม้รู้ว่าเธอไม่กลับ
D 
มา

G 
แม้คิดถึงเท่าไ
C 
หร่
 
แม้
D 
ทรมานเพียงใ
G 
 
แม้
Em 
รักเธอมากเท่าไ
C 
หร่
 
ต้องรักเ
D 
ธอด้วยความเข้าใ
G 
G 
แม้จะต้องร่ำ
C 
ลา
 
แม้เว
D 
ลาไม่เคยเยียว
G 
ยา
 
รั้ง
Em 
เธอไม่ให้ไปไ
C 
หน
 
ฉันขอเ
D 
ก็บเธอไว้ในใจ.. 
 
ก็
Em 
พอ..

 
C 
าลเวลา
 
ไม่อาจจะห
G 
มุนย้อนเธอกลับ
D 
มา
 
ที่
Em 
เก่า 
 
แต่
C 
สิ่งต่างๆ
 
ที่เราได้ร่ว
G 
มทาง 
 
ยัง
D 
อยู่ในใจ
Em 
ฉัน
C 
วันดีๆ 
 
ที่เราทั้งส
G 
องเคยมีให้
D 
กัน
 
จะอยู่ตรง
C 
นี้ เต้นรำกับฉัน ไม่ไปไ
D 
หน

OUTRO | G C | D G | Em C | D G |
OUTRO | G C | D G | Em C | D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง You


วันเวลาที่ผ่านไปอย่างช้าๆ
บอกถึงเวลา ที่เรานั้นต้องร่ำลา
วันที่ฉันมีเธอยังสว่างไม่เคยเลือนหาย
คิดถึงเมื่อไร ยังเห็นเธอในใจ
เเม้ว่าเธอไม่อยู่ข้างกาย

ลองจินตนาการ ว่าถ้าสองเรา
ยังคงอยู่เคียงข้างกัน เหมือนวันเก่า
จินตนาการ ว่าถ้าสองเรายังคง
ดูดาวด้วยกัน ในยามราตรี

มีเธออยู่ข้างฉัน เเละฉันอยู่ข้างเธอ
กระซิบว่ารักกัน ผ่านบทกวี
เเต่จินตนาการคงเป็นเพียงภาพในวันวาน
เเม้รู้ว่าเธอไม่กลับมา

เเม้คิดถึงเท่าไร เเม้ทรมานเพียงใด
แม้รักเธอมากเท่าไร ต้องรักเธอด้วยความเข้าใจ
เเม้จะต้องร่ำลา และแม้เวลาไม่เคยเยียวยา
รั้งเธอไม่ให้ไปไหน ฉันขอเก็บเธอไว้ในใจ ก็พอ

ลองจินตนาการ ว่าถ้าสองเรา
ยังคงอยู่เคียงข้างกัน เหมือนวันเก่า
จินตนาการ ว่าถ้าสองเรายังคง
ดูดาวด้วยกัน ในยามราตรี

มีเธออยู่ข้างฉัน และฉันอยู่ข้างเธอ
กระซิบว่ารักกัน ผ่านบทกวี
เเต่จินตนาการคงเป็นเพียงภาพในวันวาน
แม้รู้ว่าเธอไม่กลับมา

เเม้คิดถึงเท่าไร เเม้ทรมานเพียงใด
แม้รักเธอมากเท่าไร ต้องรักเธอด้วยความเข้าใจ
เเม้จะต้องร่ำลา และแม้เวลาไม่เคยเยียวยา
รั้งเธอไม่ให้ไปไหน ฉันขอเก็บเธอไว้ในใจ ก็พอ

กาลเวลาไม่อาจจะหมุนย้อนเธอกลับมา ที่เก่า
แต่สิ่งต่างๆ ที่เราได้ร่วมทาง มันยังอยู่ในใจฉัน
วันดีๆ ที่เราทั้งสองเคยมีให้กัน
จะอยู่ตรงนี้ เต้นรำกับฉัน ไม่ไปไหน

มิวสิควิดีโอ You Blackbeans

เพลง You
ศิลปิน : Blackbeans
Booking : 097-296-1763
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend