คอร์ดเพลง แฮงใจวันอ้ายล้ม ไผ่ พงศธร

  
Text   
คอร์ดเพลง แฮงใจวันอ้ายล้ม ศิลปิน ไผ่ พงศธร คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Bb Am Gm C F Dm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | Bb | Am | Gm C | F |

 
ชีวิตเพ
F 
พัง 
 
งานหัก
C/E 
ฮักฮ่าง 
 
หลงทางเสี
Dm 
ยหลัก 
 
 
C 
 
โคม่าบัก
F 
คัก 
 
ห้องไอ
C/E 
ซียูบ่สู้รั
Dm 
กษา
Bb 
เจ้าจักเเมนผู้
C 
ใด๋ 
 
โสหอบ
Am 
ใจยื่นมือเข้
Dm 
ามา
 
เบิ่ง
Gm 
แงงทาหยูกทา
C 
ยา 
 
ให้ชี
F 
วิตอ้าย

 
ถ้าความ
Am 
ฮู้สึก 
 
ที่อ้ายฮู้สึกมันเป็นควา
Dm 
มจริง
 
อ้าย
Gm 
กะอยากเว้าใน
Bb 
สิ่งที่เจ้าบ่ฮู้บ่
C 
ได้

 
อ้ายบ่แ
Bb 
ม่นคนธรรมดา
 
อยากบอกเจ้า
Am 
ว่าอ้ายจนเด้นาง
 
ชี
Gm 
วิตส่ำมอเตอร์ไซต์ฮ้
C 
าง 
 
จักสิไปฮ
F 
อดไส
 
ป้ายจอด
Bb 
พักเช็คอินบ่มี 
 
มีแต่
Am 
ป้ายจอดพักสู้
Dm 
ใหม่
 
ย่านบ่
Gm 
คู่ควรกับหัวใจ 
 
ย่านบ่
C 
สมกับสิ่งที่เจ้าเฮ็ดให้
 
แฮงใจวันอ้า
F 
ยล้ม.. 
 
 
C 

 
ขอบคุณหลายห
F 
ลาย 
 
บ่มีห
C/E 
ยังให้แทนใจน้อ
Dm 
งหล่า 
 
 
Bb 
 
เอิ้นเ
C 
จ้านาง
F 
ฟ้า 
 
ใจงามกว่า
Am/E 
ฟ้า กะว่า
Dm 
บ่สม 
 
 
Bb 
 
C 
Bb 
ชีวิตเฮือกสุดท้
C 
าย 
 
ของผู้
Am 
ชายหัวใจโทร
Dm 
มโทรม
 
มี
Gm 
เจ้ามาจับมาโ
C 
จม 
 
ขึ้นลุก
F 
สู้ใหม่

 
ถ้าความ
Am 
ฮู้สึก 
 
ที่อ้ายฮู้สึกมันเป็นควา
Dm 
มจริง
 
อ้าย
Gm 
กะอยากเว้าใน
Bb 
สิ่งที่เจ้าบ่ฮู้บ่
C 
ได้

 
อ้ายบ่แ
Bb 
ม่นคนธรรมดา
 
อยากบอกเจ้า
Am 
ว่าอ้ายจนเด้นาง
 
ชี
Gm 
วิตส่ำมอเตอร์ไซต์ฮ้
C 
าง 
 
จักสิไปฮ
F 
อดไส
 
ป้ายจอด
Bb 
พักเช็คอินบ่มี 
 
มีแต่
Am 
ป้ายจอดพักสู้
Dm 
ใหม่
 
ย่านบ่
Gm 
คู่ควรกับหัวใจ 
 
ย่านบ่
C 
สมกับสิ่งที่เจ้าเฮ็ดให้
 
แฮงใจวันอ้า
 
ยล้ม..

INSTRU | Bb | Am | Gm C | F |

 
อ้ายบ่แ
Bb 
ม่นคนธรรมดา
 
อยากบอกเจ้า
Am 
ว่าอ้ายจนเด้นาง
 
ชี
Gm 
วิตส่ำมอเตอร์ไซต์ฮ้
C 
าง 
 
จักสิไปฮ
F 
อดไส
 
ป้ายจอด
Bb 
พักเช็คอินบ่มี 
 
มีแต่
Am 
ป้ายจอดพักสู้
Dm 
ใหม่
 
ย่านบ่
Gm 
คู่ควรกับหัวใจ 
 
ของเจ้า
C 
เด้นาง

 
อ้ายบ่แ
Bb 
ม่นคนธรรมดา
 
อยากบอกเจ้า
Am 
ว่าอ้ายจนเด้นาง
 
ชี
Gm 
วิตส่ำมอเตอร์ไซต์ฮ้
C 
าง 
 
จักสิไปฮ
F 
อดไส
 
ป้ายจอด
Bb 
พักเช็คอินบ่มี 
 
มีแต่
Am 
ป้ายจอดพักสู้
Dm 
ใหม่
 
ย่านบ่
Gm 
คู่ควรกับหัวใจ 
 
ย่านบ่
C 
สมกับสิ่งที่เจ้าเฮ็ดให้
 
แฮงใจวันอ้า
F 
ยล้ม..

 
ย่านบ่
Gm 
คู่ควรกับ
Dm 
หัวใจ 
 
ย่านบ่
C 
สมกับสิ่งที่เจ้าเฮ็ดให้..
 
แฮงใจวันอ้า
F 
ยล้ม..

OUTRO | Bb | Am | Gm C | F |


ชีวิตเพพัง งานหักฮักฮ่าง หลงทางเสียหลัก
โคม่าบักคัก ห้องไอซียูบ่สู้รักษา
เจ้าจักเเมนผู้ใด๋ โสหอบใจยื่นมือเข้ามา
เบิ่งแงงทาหยูกทายา ให้ชีวิตอ้าย

ถ้าความฮู้สึก ที่อ้ายฮู้สึกมันเป็นความจริง
อ้ายกะอยากเว้าในสิ่ง ที่เจ้าบ่ฮู้บ่ได้

อ้ายบ่แม่นคนธรรมดา
อยากบอกเจ้าว่าอ้ายจนเด้นาง
ชีวิตส่ำมอเตอร์ไซต์ฮ้าง จักสิไปฮอดไส
ป้ายจอดพักเช็คอินบ่มี มีแต่ป้ายจอดพักสู้ใหม่
ย่านบ่คู่ควรกับหัวใจ ย่านบ่สมกับสิ่งที่เจ้าเฮ็ดให้
แฮงใจวันอ้ายล้ม

ขอบคุณหลายหลาย บ่มีหยังให้ แทนใจน้องหล่า
เอิ้นเจ้านางฟ้า ใจงามกว่าฟ้า กะว่าบ่สม
ชีวิตเฮือกสุดท้าย ของผู้ชายหัวใจโทรมโทรม
มีเจ้ามาจับมาโจม ขึ้นลุกสู้ใหม่

ถ้าความฮู้สึก ที่อ้ายฮู้สึกมันเป็นความจริง
อ้ายกะอยากเว้าในสิ่ง ที่เจ้าบ่ฮู้บ่ได้

อ้ายบ่แม่นคนธรรมดา
อยากบอกเจ้าว่าอ้ายจนเด้นาง
ชีวิตส่ำมอเตอร์ไซต์ฮ้าง จักสิไปฮอดไส
ป้ายจอดพักเช็คอินบ่มี มีแต่ป้ายจอดพักสู้ใหม่
ย่านบ่คู่ควรกับหัวใจ ย่านบ่สมกับสิ่งที่เจ้าเฮ็ดให้
แฮงใจวันอ้ายล้ม

( ดนตรี )

อ้ายบ่แม่นคนธรรมดา
อยากบอกเจ้าว่าอ้ายจนเด้นาง
ชีวิตส่ำมอเตอร์ไซต์ฮ้าง จักสิไปฮอดไส
ป้ายจอดพักเช็คอินบ่มี มีแต่ป้ายจอดพักสู้ใหม่
ย่านบ่คู่ควรกับหัวใจ ของเจ้าเด้นาง

อ้ายบ่แม่นคนธรรมดา
อยากบอกเจ้าว่าอ้ายจนเด้นาง
ชีวิตส่ำมอเตอร์ไซต์ฮ้าง จักสิไปฮอดไส
ป้ายจอดพักเช็คอินบ่มี มีแต่ป้ายจอดพักสู้ใหม่
ย่านบ่คู่ควรกับหัวใจ ย่านบ่สมกับสิ่งที่เจ้าเฮ็ดให้
แฮงใจวันอ้ายล้ม

ย่านบ่คู่ควรกับหัวใจ ย่านบ่สมกับสิ่งที่เจ้าเฮ็ดให้..
แฮงใจวันอ้ายล้ม..

มิวสิควิดีโอ แฮงใจวันอ้ายล้ม ไผ่ พงศธร

เพลง : แฮงใจวันอ้ายล้ม (คอร์ด)
ศิลปิน : ไผ่ พงศธร
เนื้อร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานศิลปิน : 085-484-7345

3 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend