คอร์ดเพลง Me Blackbeans

  
Text   
คอร์ดเพลง Me Blackbeans

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : Blackbeans
เนื้อร้อง/ทำนอง : Naruebet Puapanboon
คอร์ด : A,D,E,E/G#,F#m


Tune to Eb
INTRO | A | D E | A | D E |

 
มีเพียงแค่
A 
ลมที่พัดผ่านมา
 
ในแวว
D 
ตาของเธอทุกข์ใ
E 
 
เป็นเพียงอา
A 
รมณ์ของความเสียใจ 
 
ชั่วค
D 
ราว
E 

 
เพียงแค่
A 
ฝนที่ตกโปรยปราย
 
ในเมื่อหัวใ
D 
จของเธอว่างเป
E 
ล่า
 
ลองกุมมือ
A 
ฉันก่อน 
 
ฉันจะกอดเธอไ
D 
ว้
E 

 
ไม่เป็
F#m 
นไร 
 
ถ้า
D 
รักของเธอ 
 
 
A 
ทำให้เจ็บ
E 
ช้ำ
 
ไม่เป็
F#m 
นไร 
 
ถ้า
D 
รักของเธอ 
 
 
A 
ทำให้ผิดห
E 
วัง
 
ปล่อยมัน
F#m 
ไปเถอะเ
D 
รื่องที่เธอ 
 
 
A 
ทำให้เจ็บ
E 
ซ้ำๆ
 
กอดมัน
F#m 
ไว้นะใ
D 
จช้ำๆ 
 
ที่เ
A 
ธอไม่ต้องก
E 
าร

 
ลองเ
A 
ช็ดน้ำตา 
 
แล้วม
D 
องขึ้นมา
 
เธอจะเ
E 
ห็นว่ามีความห
A 
มาย
E/G# 
ภาพที่ส
F#m 
ร้างขึ้นมา 
 
เป็นภ
D 
าพลวงตา
 
ในจินตนาก
E 
ารของเธอทั้ง
A 
นั้น
E/G# 
ลองเ
A 
ช็ดน้ำตา 
 
แล้วม
D 
องที่ฉัน
 
เธอจะเ
E 
ห็นว่ามีรอย
A 
ยิ้ม
E/G# 
ที่จริง
F#m 
ใจ 
 
รักเธอกว่าใ
D 
คร
 
ไม่แปรเปลี่ยนไ
E 
ปนานเท่านาน
 
โอบกอดเธอด้วย
A 
หัวใจ 
 
 
E/G# 
 
F#m 
D 
จะกอดเธอไม่ไ
E 
ปไหน

INSTRU | A E/G# | F#m D E |

D 
  เป็นบทก
E 
วีที่ใช้ปลอบเ
A 
ธอ
E/G# 
ยามทุก
F#m 
ข์ใจ
D 
  พันธนาก
E 
ารทิ้งไว้ตรง
A 
นี้
D 
  สิ่งที่เห
E 
ลือในใจ 
 
หาก
A 
มัน
E/G# 
ทร
F#m 
มาน
D 
  ก็ไม่เป็นไร 
 
ฉันอยู่ตรง
E 
นี้ ฉันจะอยู่ข้างๆ เธอเอง
 

INSTRU | A D | E A E/G# |
INSTRU | F#m D | E A E/G# |
INSTRU | A D | E A E/G# |
INSTRU | F#m D | E A |

 
ไม่เป็
F#m 
นไร 
 
ถ้า
D 
รักของเธอ 
 
 
A 
ทำให้เจ็บ
E 
ช้ำ
 
ไม่เป็
F#m 
นไร 
 
ถ้า
D 
รักของเธอ 
 
 
A 
ทำให้ผิดห
E 
วัง
 
ปล่อยมัน
F#m 
ไปเถอะเ
D 
รื่องที่เธอ 
 
 
A 
ทำให้เจ็บ
E 
ซ้ำๆ
 
กอดมัน
F#m 
ไว้นะใ
D 
จช้ำๆ 
 
ที่เ
A 
ธอไม่ต้องก
E 
าร

 
ลองเ
A 
ช็ดน้ำตา 
 
แล้วม
D 
องขึ้นมา
 
เธอจะเ
E 
ห็นว่ามีความห
A 
มาย
E/G# 
ภาพที่ส
F#m 
ร้างขึ้นมา 
 
เป็นภ
D 
าพลวงตา
 
ในจินตนาก
E 
ารของเธอทั้ง
A 
นั้น
E/G# 
ลองเ
A 
ช็ดน้ำตา 
 
แล้วม
D 
องที่ฉัน
 
เธอจะเ
E 
ห็นว่ามีรอย
A 
ยิ้ม
E/G# 
ที่จริง
F#m 
ใจ 
 
รักเธอกว่าใ
D 
คร
 
ไม่แปรเปลี่ยนไ
E 
ปนานเท่านาน
 
โอบกอดเธอด้วย
A 
หัวใจ 
 
 
D 
 
E 
A 
จะกอดเธอไม่ไปไหน..

OUTRO | F#m D | E A E/G# |
OUTRO | A D | E A E/G# |
OUTRO | F#m D | E | A |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง Me


มีเพียงแค่ลมที่พัดผ่านมา
ในแววตาของเธอทุกข์ใจ
เป็นเพียงอารมณ์ของความเสียใจ ชั่วคราว

เพียงแค่ฝนที่ตกโปรยปราย
ในเมื่อหัวใจของเธอว่างเปล่า
ลองกุมมือฉันก่อน ฉันจะกอดเธอไว้

ไม่เป็นไร ถ้ารักของเธอ ทำให้เจ็บช้ำ
ไม่เป็นไร ถ้ารักของเธอ ทำให้ผิดหวัง
ปล่อยมันไปเถอะเรื่องที่เธอ ทำให้เจ็บซ้ำๆ
กอดมันไว้นะใจช้ำๆ ที่เธอไม่ต้องการ

ลองเช็ดน้ำตา แล้วมองขึ้นมา
เธอจะเห็นว่ามีความหมาย
ภาพที่สร้างขึ้นมา เป็นภาพลวงตา
ในจินตนาการของเธอทั้งนั้น
ลองเช็ดน้ำตา แล้วมองที่ฉัน
เธอจะเห็นว่ามีรอยยิ้ม
ที่จริงใจ รักเธอกว่าใคร
ไม่แปรเปลี่ยนไปนานเท่านาน
โอบกอดเธอด้วยหัวใจ
จะกอดเธอไม่ไปไหน

( ดนตรี )

เป็นบทกวีที่ใช้ปลอบเธอยามทุกข์ใจ
พันธนาการทิ้งไว้ตรงนี้
สิ่งที่เหลือในใจ หากมันทรมาน
ก็ไม่เป็นไร ฉันอยู่ตรงนี้ ฉันจะอยู่ข้างๆ เธอเอง

( ดนตรี )

ไม่เป็นไร ถ้ารักของเธอ ทำให้เจ็บช้ำ
ไม่เป็นไร ถ้ารักของเธอ ทำให้ผิดหวัง
ปล่อยมันไปเถอะเรื่องที่เธอ ทำให้เจ็บซ้ำๆ
กอดมันไว้นะใจช้ำๆ ที่เธอไม่ต้องการ

ลองเช็ดน้ำตา แล้วมองขึ้นมา
เธอจะเห็นว่ามีความหมาย
ภาพที่สร้างขึ้นมา เป็นภาพลวงตา
ในจินตนาการของเธอทั้งนั้น
ลองเช็ดน้ำตา แล้วมองที่ฉัน
เธอจะเห็นว่ามีรอยยิ้ม
ที่จริงใจ รักเธอกว่าใคร
ไม่แปรเปลี่ยนไปนานเท่านาน
โอบกอดเธอด้วยหัวใจ
จะกอดเธอไม่ไปไหน..

มิวสิควิดีโอ Me Blackbeans

เพลง : Me
ศิลปิน : Blackbeans
เรียบเรียง : Naruebet Puapanboon
ติดต่องานแสดง : 097-296-1763
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend