คอร์ดเพลง Please Blackbeans

  
Text   
คอร์ดเพลง Please Blackbeans

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : Blackbeans
เนื้อร้อง/ทำนอง : Naruebet Puapanboon
คอร์ด : A,D,E,F#m


INTRO | A | A | D | E | ( 2 Times )

 
   
รอฉันก่อน..
 
   เธออย่าเดิ
นจากไปให้ไกลฉันเจ็บ
ปวด 
 
ขอร้อง

 
   
เพราะไม่มีคำตอบ
 
   ในสิ่งที่เธอ
ต้องการจากปากฉันตอนนี้

 
เพราะวั
นเปลี่ยน 
 
เปลี่ยนหัวใจเธอเป็นคน
ใหม่
 
กาลเวลาหมุนเร็
F#m 
วไป 
 
ฉันตามไม่ทัน
 
หัวใจ
ยิ่งช้ำ ยิ่งโดน ยิ่งย้ำ
 
เพราะวัน
เปลี่ยน 
 
เปลี่ยนหัวใจเธอไม่เหมื
อนก่อน
 
ฉันทำได้เพียงแค่อ้
F#m 
อนวอน
 
ขอเธออย่าไป ฉุดรั้ง
เธอเอาไว้

 
อยู่กับฉั
น.. 
 
ก่อ
น..
 
ก่อนที่เธอจะไป..  
F#m 
 
ก่อนที่เธอจะตัดสินใจใด
 
ช่วยโอบกอดฉั
น.. 
 
ก่อ
น..
 
ก่อนที่คำร่ำลา..  
F#m 
 
ให้ความทรงจำมันย้ำเตื
อน
 
ถึงเวลาที่ผ่านม
า.. 
 
ว่าราเคยรักกั
น..
 
ว่าเราเคยรั
F#m 
กกัน.. 
 
 

 
   
ภาวนาให้เธอกลับมา 
 
กลับมาโอบกอด
ฉัน
 
   ภาวนาให้เธอได้ยิ
น..ในสิ่งที่ฉันอ้อนวอน
 
   
ภาวนาให้เธอเปลี่ยนใจ 
 
เปลี่ยนไปรักฉันให
ม่
 
   แต่อ้อนวอนเท่าไร
..ในใจกลับรู้ดี

 
อยู่กับฉั
น.. 
 
ก่อ
น..
 
ก่อนที่เธอจะไป..  
F#m 
 
ก่อนที่เธอจะตัดสินใจใด
 
ช่วยโอบกอดฉั
น.. 
 
ก่อ
น..
 
ก่อนที่คำร่ำลา..  
F#m 
 
ให้ความทรงจำมันย้ำเตื
อน
 
ถึงเวลาที่ผ่านม
า.. 
 
ว่าราเคยรักกั
น..
 
ว่าเราเคยรั
F#m 
กกัน.. 
 
 

INSTRU | A | D | F#m | E |

 
วัน
เปลี่ยน 
 
เปลี่ยนหัวใจเธอเป็นคน
ใหม่
 
กาลเวลาหมุนเร็
F#m 
วไป 
 
ฉันตามไม่ทัน
 
หัวใจ
ยิ่งช้ำ ยิ่งโดน ยิ่งย้ำ
 
เพราะวัน
เปลี่ยน 
 
เปลี่ยนหัวใจเธอไม่เหมื
อนก่อน
 
ฉันทำได้เพียงแค่อ้
F#m 
อนวอน
 
ขอเธออย่าไป ฉุดรั้
งเธอเอาไว้

 
วัน
เปลี่ยน 
 
เปลี่ยนหัวใจเธอเป็นคน
ใหม่
 
กาลเวลาหมุนเร็
F#m 
วไป 
 
ฉันตามไม่ทัน
 
หัวใจ
ยิ่งช้ำ ยิ่งโดน ยิ่งย้ำ
 
เพราะวัน
เปลี่ยน 
 
เปลี่ยนหัวใจเธอไม่เหมื
อนก่อน
 
ฉันทำได้เพียงแค่อ้
F#m 
อนวอน
 
ขอเธออย่าไป ฉุดรั้
งเธอเอาไว้

คอร์ดกีตาร์ในเพลง Please


รอฉันก่อน เธออย่าเดินจากไป
ให้ไกล ฉันเจ็บปวด
ขอร้อง เพราะไม่มีคำตอบ
ในสิ่งที่เธอต้องการจากปากฉันตอนนี้

เพราะวันเปลี่ยน
เปลี่ยนหัวใจเธอเป็นคนใหม่
กาลเวลาหมุนเร็วไป ฉันตามไม่ทัน
หัวใจยิ่งช้ำ ยิ่งโดนยิ่งย้ำ
เพราะวันเปลี่ยน
เปลี่ยนหัวใจเธอไม่เหมือนก่อน
ฉันทำได้เพียงแค่อ้อนวอน
ขอเธออย่าไป ฉุดรั้งเธอเอาไว้

อยู่กับฉัน ก่อน ก่อนที่เธอจะไป
ก่อนที่เธอจะตัดสินใจใด ๆ
ช่วยโอบกอดฉัน ก่อน
ก่อนคำร่ำลา ให้ความทรงจำมันย้ำเตือน
ถึงเวลาที่ผ่านมา
ว่าเราเคยรักกัน ว่าเราเคยรักกัน

ภาวนาให้เธอกลับมา
กลับมาโอบกอดฉัน
ภาวนาให้เธอได้ยิน
ในสิ่งที่ฉันอ้อนวอน
ภาวนาให้เธอเปลี่ยนใจ
เปลี่ยนไปรักฉันใหม่
แต่อ้อนวอนเท่าไหร่ ในใจกลับรู้ดี

เพราะวันเปลี่ยน
เปลี่ยนหัวใจเธอเป็นคนใหม่
กาลเวลาหมุนเร็วไป ฉันตามไม่ทัน
หัวใจยิ่งช้ำ ยิ่งโดนยิ่งย้ำ
เพราะวันเปลี่ยน
เปลี่ยนหัวใจเธอไม่เหมือนก่อน
ฉันทำได้เพียงแค่อ้อนวอน
ขอเธออย่าไป ฉุดรั้งเธอเอาไว้

อยู่กับฉัน ก่อน ก่อนที่เธอจะไป
ก่อนที่เธอจะตัดสินใจใด ๆ
ช่วยโอบกอดฉัน ก่อน
ก่อนคำร่ำลา ให้ความทรงจำมันย้ำเตือน
ถึงเวลาที่ผ่านมา
ว่าเราเคยรักกัน ว่าเราเคยรักกัน

วันเปลี่ยน
เปลี่ยนหัวใจเธอเป็นคนใหม่
กาลเวลาหมุนเร็วไป ฉันตามไม่ทัน
หัวใจยิ่งช้ำ ยิ่งโดนยิ่งย้ำ
เพราะวันเปลี่ยน
เปลี่ยนหัวใจเธอไม่เหมือนก่อน
ฉันทำได้เพียงแค่อ้อนวอน
ขอเธออย่าไป ฉุดรั้งเธอเอาไว้

วันเปลี่ยน
เปลี่ยนหัวใจเธอเป็นคนใหม่
กาลเวลาหมุนเร็วไป ฉันตามไม่ทัน
หัวใจยิ่งช้ำ ยิ่งโดนยิ่งย้ำ
เพราะวันเปลี่ยน
เปลี่ยนหัวใจเธอไม่เหมือนก่อน
ฉันทำได้เพียงแค่อ้อนวอน
ขอเธออย่าไป ฉุดรั้งเธอเอาไว้

มิวสิควิดีโอ Please Blackbeans

เพลง : Please
ศิลปิน : Blackbeans
เรียบเรียง : Blackbeans
ติดต่องานแสดง : 097-296-1763
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend