คอร์ดเพลง Wish – Blackbeans

  
Text   

คอร์ดเพลง : Wish Blackbeans

คอร์ดเพลง Wish - Blackbeans

เพลง :

ศิลปิน : Blackbeans

เนื้อร้อง/ทำนอง : Blackbeans

คอร์ดทั้งหมด : C,G,Am,F


INTRO | C G | Am F | ( 4 Times )

C 
  กาลเวลาที่ผ่าน
G 
มายังคง
Am 
รัก 
 
 
F 
 
  
C 
ฉันก็รู้ว่าเธอไม่
G 
คิด 
 
และไม่ส
Am 
นใจ 
 
 
F 
C 
  ยิ่งพยายามเท่า
G 
ไร 
 
ยิ่งเลือน
Am 
หาย 
 
 
F 
 
  
C 
ฉันได้แต่คิดแต่ห
G 
วังให้เธอหั
Am 
นมา  
F 

Am 
  เธอลองมองบน
F 
ฟ้า 
 
ยามค่ำคืน
C 
  เธอจะเห็นด
G 
าวอยู่บนนั้น
Am 
  ลองอธิษฐ
F 
านสักข้อหนึ่ง
C 
  ที่เธออยา
G 
กเหมือนในฝัน
Am 
  แล้วหลั
F 
บตาลง
C 
  วาดฝันว่าเ
G 
ธอจะเป็นยังไง
Am 
  ฉันหลั
F 
บตาลง
C 
  และมีสิ่งเดีย
G 
วที่จะขอ..

C 
  ขอให้เธอและ
G 
ฉันได้เคียงคู่กัน
Am 
  ขอให้เราได้
F 
รักกันชัวนิรันดร์
C 
  แค่
G 
ฉัน 
 
และเ
Am 
ธอ 
 
 
F 
C 
  ค่ำคืนเหน็บห
G 
นาวในทุก ๆ วัน
Am 
  ขอมีเธอกอด
F 
ฉันในยามค่ำคืน
C 
  ได้โปรดเถอะ
G 
ฟ้าช่วยรับคำ
Am 
  อธิษฐ
F 
าน 
 
ของเรา

INSTRU | C G | Am F | ( 4 Times )

Am 
  เธอลองมองบน
F 
ฟ้า 
 
ยามค่ำคืน
C 
  เธอจะเห็นด
G 
าวอยู่บนนั้น
Am 
  ลองอธิษฐ
F 
านสักข้อหนึ่ง
C 
  ที่เธออยา
G 
กเหมือนในฝัน
Am 
  แล้วหลั
F 
บตาลง
C 
  วาดฝันว่าเ
G 
ธอจะเป็นยังไง
Am 
  ฉันหลั
F 
บตาลง
C 
  และมีสิ่งเดีย
G 
วที่จะขอ..

C 
  ขอให้เธอและ
G 
ฉันได้เคียงคู่กัน
Am 
  ขอให้เราได้
F 
รักกันชัวนิรันดร์
C 
  แค่
G 
ฉัน 
 
และเ
Am 
ธอ 
 
 
F 
C 
  ค่ำคืนเหน็บห
G 
นาวในทุก ๆ วัน
Am 
  ขอมีเธอกอด
F 
ฉันในยามค่ำคืน
C 
  ได้โปรดเถอะ
G 
ฟ้าช่วยรับคำ
Am 
  อธิษฐ
F 
าน 
 
ของเรา

INSTRU | C G | Am F | ( 4 Times )

C 
  อธิษฐานให้หมู่ด
G 
าวมาเรียงร้อยกัน
Am 
  ฉันและเธออยู่ด้วย
F 
กันในยามค่ำคืน
C 
  อธิษฐานให้หมู่ด
G 
าวมาเรียงร้อยกัน
Am 
  ฉันและเธอกอด
F 
กันในยามราตรี

C 
  อธิษฐานให้หมู่ด
G 
าวมาเรียงร้อยกัน
Am 
  ฉันและเธอหลับ
F 
ฝันในยามค่ำคืน
C 
  อธิษฐานให้หมู่ด
G 
าวมาเรียงร้อยกัน
Am 
  ไปชั่วชี
F 
วิต 
 
ของเ
C 
รา..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง Wish


กาลเวลาที่ผ่านมายังคงรัก
ฉันก็รู้ว่าเธอไม่คิด และไม่สนใจ
ยิ่งพยายามเท่าไร ยิ่งเลือนหาย
ฉันได้แต่คิดแต่หวังให้เธอหันมา

เธอลองมองบนฟ้า ยามค่ำคืน
เธอจะเห็นดาวอยู่บนนั้น
ลองอธิษฐานสักข้อหนึ่ง
ที่เธออยากเหมือนในฝัน
แล้วหลับตาลง
วาดฝันว่าเธอจะเป็นยังไง
ฉันหลับตาลง
และมีสิ่งเดียวที่จะขอ..

ขอให้เธอและฉันได้เคียงคู่กัน
ขอให้เราได้รักกันชัวนิรันดร์
แค่ฉัน และเธอ
ค่ำคืนเหน็บหนาวในทุก ๆ วัน
ขอมีเธอกอดฉันในยามค่ำคืน
ได้โปรดเถอะฟ้าช่วยรับคำ
อธิษฐาน ของเรา

( ดนตรี )

เธอลองมองบนฟ้า ยามค่ำคืน
เธอจะเห็นดาวอยู่บนนั้น
ลองอธิษฐานสักข้อหนึ่ง
ที่เธออยากเหมือนในฝัน
แล้วหลับตาลง
วาดฝันว่าเธอจะเป็นยังไง
ฉันหลับตาลง
และมีสิ่งเดียวที่จะขอ..

ขอให้เธอและฉันได้เคียงคู่กัน
ขอให้เราได้รักกันชัวนิรันดร์
แค่ฉัน และเธอ
ค่ำคืนเหน็บหนาวในทุก ๆ วัน
ขอมีเธอกอดฉันในยามค่ำคืน
ได้โปรดเถอะฟ้าช่วยรับคำ
อธิษฐาน ของเรา

( ดนตรี )

อธิษฐานให้หมู่ดาวมาเรียงร้อยกัน
ฉันและเธออยู่ด้วยกันในยามค่ำคืน
อธิษฐานให้หมู่ดาวมาเรียงร้อยกัน
ฉันและเธอกอดกันในยามราตรี

อธิษฐานให้หมู่ดาวมาเรียงร้อยกัน
ฉันและเธอหลับฝันในยามค่ำคืน
อธิษฐานให้หมู่ดาวมาเรียงร้อยกัน
ไปชั่วชีวิต ของเรา..

มิวสิควิดีโอ Wish Blackbeans

เพลง Wish
ศิลปิน : Blackbeans
ติดต่องานจ้าง : 097-296176
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend