คอร์ดเพลง หมดใจ (พยายามจะรักให้ดีที่สุด) เพลง วิสสุตา

  
Text   
คอร์ดเพลง หมดใจ (พยายามจะรักให้ดีที่สุด) ศิลปิน เพลง วิสสุตา คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm ( Tune to Eb ) คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D A/C# | C Bm A |
INTRO | G A | F#m Bm | Em A | D | A |

 
ความรักของ
D 
ฉันนั้นเริ่มจากศูนย์
 
ค่อยๆเพิ่ม
F#m 
พูนขึ้นมาเป็นร้อย
 
พันหมื่นเหตุ
Em 
ผลของคนจะถอย
 
เริ่มจากหนึ่งร้
A 
อยเหลือแค่เศษใจ

 
ประคองความ
D 
รักไม่อยากเลิกกัน
 
เธอกลับสัม
F#m 
พันธ์นับวันถดถอย
 
เธอไม่เคย
Em 
สนหัวใจคนคอย
 
คำรักที่ร้
A 
อยไม่ค่อยได้ยิน 
 
 
Asus4 
 
A 

F#m 
ก้นบึ้งของหัวใจของเธอไม่
Bm 
เหลือ
 
มีแต่คำว่าเ
G 
บื่อ 
 
ไม่เชื่อบอก
A 
น่ารำคาญ
C 
คงจะหมดรักกันมานานใช่ห
A 
ม้าย

 
พยายามจะ
G 
รักให้
A 
ดีที่สุด 
 
ก็คง
F#m 
สุดได้เพียงเ
Bm 
ท่านี้
 
คนหนึ่งแสน
Em 
ใจอีกคนแสน
A 
ดี 
 
หมดใจแล้วห
D 
ว่า
 
แรกๆอะไรก็ห
G 
วาน 
 
A 
านๆก็เริ่มโ
F#m 
รยรา
 
รัก
Bm 
จริงไม่มี
Em 
ราคา 
 
เมื่อเธอมอง
A 
หาสินค้าตั
D 
วใหม่

INSTRU | C Bm | A |

 
พอได้แ
D 
ล้วกับความรักนี้
 
สิ้นสุดสัก
F#m 
ทีกับความเสียใจ
 
บทเ
Em 
รียนที่เธอเขียนไว้
 
ปักอกข้างซ้
A 
ายให้มันจดจำ 
 
 
Asus4 
 
A 

F#m 
ก้นบึ้งของหัวใจของเธอไม่
Bm 
เหลือ
 
มีแต่คำว่าเ
G 
บื่อ 
 
ไม่เชื่อบอก
A 
น่ารำคาญ
C 
คงจะหมดรักกันมานานใช่ห
A 
ม้าย

 
พยายามจะ
G 
รักให้
A 
ดีที่สุด 
 
ก็คง
F#m 
สุดได้เพียงเ
Bm 
ท่านี้
 
คนหนึ่งแสน
Em 
ใจอีกคนแสน
A 
ดี 
 
หมดใจแล้วห
D 
ว่า
 
แรกๆอะไรก็ห
G 
วาน 
 
A 
านๆก็เริ่มโ
F#m 
รยรา
 
รัก
Bm 
จริงไม่มี
Em 
ราคา 
 
เมื่อเธอมอง
A 
หาสินค้าตั
D 
วใหม่

INSTRU | G A | F#m Bm | Em A | D |
INSTRU | G A | F#m Bm | Em A | D |

F#m 
ก้นบึ้งของหัวใจของเธอไม่
Bm 
เหลือ
 
มีแต่คำว่าเ
G 
บื่อ 
 
ไม่เชื่อบอก
A 
น่ารำคาญ
C 
คงจะหมดรักกันมานานใช่ห
A 
ม้าย

 
พยายามจะ
G 
รักให้
A 
ดีที่สุด 
 
ก็คง
F#m 
สุดได้เพียงเ
Bm 
ท่านี้
 
คนหนึ่งแสน
Em 
ใจอีกคนแสน
A 
ดี 
 
หมดใจแล้วห
D 
ว่า
 
แรกๆอะไรก็ห
G 
วาน 
 
A 
านๆก็เริ่มโ
F#m 
รยรา
 
รัก
Bm 
จริงไม่มี
Em 
ราคา 
 
เมื่อเธอมอง
A 
หาสินค้าตั
D 
วใหม่.. 
 
 
G 
 
A 
 
F#m 

 
รัก
Bm 
จริงจะมี
Em 
ราคา 
 
คนที่มี
A 
ค่า 
 
คงเห็
D 
นสักวัน..


ความรักของฉันนั้นเริ่มจากศูนย์
ค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นมาเป็นร้อย
พันหมื่นเหตุผลของคนจะถอย
เริ่มจากหนึ่งร้อยเหลือแค่เศษใจ

ประคองความรักไม่อยากเลิกกัน
เธอกลับสัมพันธ์นับวันถดถอย
เธอไม่เคยสนหัวใจคนคอย
คำรักที่ร้อยไม่ค่อยได้ยิน

ก้นบึ้งของหัวใจของเธอไม่เหลือ
มีแต่คำว่าเบื่อ ไม่เชื่อบอกน่ารำคาญ
คงจะหมดรักกันมานานใช่หม้าย

พยายามจะรักให้ดีที่สุด ก็คงสุดได้เพียงเท่านี้
คนหนึ่งแสนใจอีกคนแสนดี หมดใจแล้วหว่า
แรกๆอะไรก็หวาน นานๆก็เริ่มโรยรา
รักจริงไม่มีราคา เมื่อเธอมองหาสินค้าตัวใหม่

พอได้แล้วกับความรักนี้
สิ้นสุดสักทีกับความเสียใจ
บทเรียนที่เธอเขียนไว้
ปักอกข้างซ้ายให้มันจดจำ

ก้นบึ้งของหัวใจของเธอไม่เหลือ
มีแต่คำว่าเบื่อ ไม่เชื่อบอกน่ารำคาญ
คงจะหมดรักกันมานานใช่หม้าย

พยายามจะรักให้ดีที่สุด ก็คงสุดได้เพียงเท่านี้
คนหนึ่งแสนใจอีกคนแสนดี หมดใจแล้วหว่า
แรกๆอะไรก็หวาน นานๆก็เริ่มโรยรา
รักจริงไม่มีราคา เมื่อเธอมองหาสินค้าตัวใหม่

( ดนตรี )

ก้นบึ้งของหัวใจของเธอไม่เหลือ
มีแต่คำว่าเบื่อ ไม่เชื่อบอกน่ารำคาญ
คงจะหมดรักกันมานานใช่หม้าย

พยายามจะรักให้ดีที่สุด ก็คงสุดได้เพียงเท่านี้
คนหนึ่งแสนใจอีกคนแสนดี หมดใจแล้วหว่า
แรกๆอะไรก็หวาน นานๆก็เริ่มโรยรา
รักจริงไม่มีราคา เมื่อเธอมองหาสินค้าตัวใหม่

( ดนตรี )

รักจริงจะมีราคา คนที่มีค่า คงเห็นสักวัน

มิวสิควิดีโอ หมดใจ (พยายามจะรักให้ดีที่สุด) เพลง วิสสุตา

เพลง : หมดใจ (พยายามจะรักให้ดีที่สุด) (คอร์ด)
ศิลปิน : เพลง วิสสุตา
เนื้อร้อง/ทำนอง : ครูน้อยหน่า
เรียบเรียง : Golden Bells Music

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend