คอร์ดเพลง แหลงให้ชัดๆ กล้วย แสตมป์

  
Text   
คอร์ดเพลง แหลงให้ชัดๆ ศิลปิน กล้วย แสตมป์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm C#m D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | F#m C#m | D E |
INTRO | F#m C#m | D E | E |

 
ตั้งแต่
A 
วันที่เธอเจอ
F#m 
เขาวันนั้น
 
ทุกอ
D 
ย่างก็เริ่มเปลี่ยน
E 
ไป
 
จากเธอเ
A 
คยรักฉัน 
 
จน
F#m 
หมดหัวใจ
 
วัน
D 
นี้ 
 
ไม่เหมือ
E 
นเดิม

 
หรือว่า
F#m 
เธอ 
 
ชอบ
C#m 
เขาช่ายม้าย
 
หรือว่า
F#m 
เธอ 
 
รัก
C#m 
เขาช่ายม้าย
 
บอก
D 
ฉันยืนยัน ชัดชัด ดังๆสั
E 
กที

 
มันเจ็บใ
A 
นหัวใจ 
 
มันเจ็บ
F#m 
ลึกข้างใน
 
แต่พี่บ่
D 
าวกะทำไหรไม่
E 
ได้
 
ยังรักห
A 
มดหัวใจ 
 
รักเธอ
F#m 
เต็มหัวใจ
 
แต่ว่า
D 
ฉันก็ต้องถอยออก
E 
มา

 
หากว่า
F#m 
เธอ 
 
ชอบ
C#m 
เขาคนนั้น
 
หากว่า
F#m 
เธอ 
 
เลือก
C#m 
เขาคนนั้น
 
บอก
D 
ฉันยืนยันชัดๆ 
 
อีกทีจะไ
E 
ด้ม้าย

 
แหลงให้
A 
ดังๆ 
 
แหลงให้
F#m 
ชัดๆ
 
ว่าน้องส
D 
าวลืมพี่บ่าวเสียแ
E 
ล้ว
 
จะไม่ฝืน
A 
ใจ 
 
ไม่ได้
F#m 
บังคับ
 
ถ้าน้องส
D 
าวรักเขาก็เ
E 
ชิญไป

 
แหลงให้
A 
ดังๆ 
 
แหลงให้
F#m 
ชัดๆ
 
ว่าน้องส
D 
าวรักเขาหมด
E 
หัวใจ
 
บ่าวก็จะย
A 
อม 
 
ยอมให้
F#m 
เธอไป
 
แค่น้องส
D 
าวบอกพี่บ่าวมาคำเ
E 
ดียว
 
แหลงให้
A 
ชัดๆ

INSTRU | F#m D | A E | ( 3 Times )
INSTRU | F#m D | E |

 
หากว่า
F#m 
เธอ 
 
ชอบ
C#m 
เขาคนนั้น
 
หากว่า
F#m 
เธอ 
 
เลือก
C#m 
เขาคนนั้น
 
บอก
D 
ฉันยืนยันชัดๆ 
 
อีกทีจะไ
E 
ด้ม้าย

 
แหลงให้
A 
ดังๆ 
 
แหลงให้
F#m 
ชัดๆ
 
ว่าน้องส
D 
าวลืมพี่บ่าวเสียแ
E 
ล้ว
 
จะไม่ฝืน
A 
ใจ 
 
ไม่ได้
F#m 
บังคับ
 
ถ้าน้องส
D 
าวรักเขาก็เ
E 
ชิญไป

 
แหลงให้
A 
ดังๆ 
 
แหลงให้
F#m 
ชัดๆ
 
ว่าน้องส
D 
าวรักเขาหมด
E 
หัวใจ
 
บ่าวก็จะย
A 
อม 
 
ยอมให้
F#m 
เธอไป
 
แค่น้องส
D 
าวบอกพี่บ่าวมาคำเ
E 
ดียว

 
แหลงให้
A 
ดังๆ 
 
แหลงให้
F#m 
ชัดๆ
 
ว่าน้องส
D 
าวลืมพี่บ่าวเสียแ
E 
ล้ว
 
จะไม่ฝืน
A 
ใจ 
 
ไม่ได้
F#m 
บังคับ
 
ถ้าน้องส
D 
าวเลือกเขาก็เ
E 
ชิญไป

 
แหลงให้
A 
ดังๆ 
 
แหลงให้
F#m 
ชัดๆ
 
ว่าน้องส
D 
าวรักเขาหมด
E 
หัวใจ
 
บ่าวก็จะย
A 
อม 
 
ยอมให้
F#m 
เธอไป
 
แค่น้องส
D 
าวบอกพี่บ่าวมาคำเ
E 
ดียว
 
แหลงให้
 
ชัดๆ

INSTRU | A F#m | D E |
 
แหลงให้ชัดๆ
 

INSTRU | A F#m | D E | E | A |


ตั้งแต่วันที่เธอเจอเขาวันนั้น
ทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไป
จากเธอเคยรักฉัน จนหมดหัวใจ
วันนี้ ไม่เหมือนเดิม

หรือว่าเธอ ชอบเขาช่ายม้าย
หรือว่าเธอ รักเขาช่ายม้าย
บอกฉันยืนยัน ชัดชัด ดังๆสักที

มันเจ็บในหัวใจ มันเจ็บลึกข้างใน
แต่พี่บ่าวกะทำไหรไม่ได้
ยังรักหมดหัวใจ รักเธอเต็มหัวใจ
แต่ว่าฉันก็ต้องถอยออกมา

หากว่าเธอ ชอบเขาคนนั้น
หากว่าเธอ เลือกเขาคนนั้น
บอกฉันยืนยันชัดๆ อีกทีจะได้ม้าย

แหลงให้ดังๆ แหลงให้ชัดๆ
ว่าน้องสาวลืมพี่บ่าวเสียแล้ว
จะไม่ฝืนใจ ไม่ได้บังคับ
ถ้าน้องสาวรักเขาก็เชิญไป

แหลงให้ดังๆ แหลงให้ชัดๆ
ว่าน้องสาวรักเขาหมดหัวใจ
บ่าวก็จะยอม ยอมให้เธอไป
แค่น้องสาวบอกพี่บ่าวมาคำเดียว
แหลงให้ชัดๆ

( ดนตรี )

หากว่าเธอ ชอบเขาคนนั้น
หากว่าเธอ เลือกเขาคนนั้น
บอกฉันยืนยันชัดๆ อีกทีจะได้ม้าย

แหลงให้ดังๆ แหลงให้ชัดๆ
ว่าน้องสาวลืมพี่บ่าวเสียแล้ว
จะไม่ฝืนใจ ไม่ได้บังคับ
ถ้าน้องสาวรักเขาก็เชิญไป

แหลงให้ดังๆ แหลงให้ชัดๆ
ว่าน้องสาวรักเขาหมดหัวใจ
บ่าวก็จะยอม ยอมให้เธอไป
แค่น้องสาวบอกพี่บ่าวมาคำเดียว

แหลงให้ดังๆ แหลงให้ชัดๆ
ว่าน้องสาวลืมพี่บ่าวเสียแล้ว
จะไม่ฝืนใจ ไม่ได้บังคับ
ถ้าน้องสาวเลือกเขาก็เชิญไป

แหลงให้ดังๆ แหลงให้ชัดๆ
ว่าน้องสาวรักเขาหมดหัวใจ
บ่าวก็จะยอม ยอมให้เธอไป
แค่น้องสาวบอกพี่บ่าวมาคำเดียว
แหลงให้ชัดๆ

แหลงให้ชัดๆ

มิวสิควิดีโอ แหลงให้ชัดๆ กล้วย แสตมป์

เพลง : แหลงให้ชัดๆ (คอร์ด)
ศิลปิน : กล้วย แสตมป์
เนื้อร้อง/ทำนอง : กล้วย แสตมป์
เรียบเรียง : บรรจง เวียงพล (เอ๋)

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend