คอร์ดเพลง ไม่อยากเป็นเมียน้อย เพลง วิสสุตา

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง ไม่อยากเป็นเมียน้อย เพลง วิสสุตา

คอร์ดเพลง ไม่อยากเป็นเมียน้อย เพลง วิสสุตา

เพลง :

ศิลปิน : เพลง วิสสุตา

เนื้อร้อง/ทำนอง : อ.ซาง ซาไก

คอร์ดทั้งหมด : F,Dm,Bb,C,Gm


INTRO | F | Dm | Bb | C |

 
ทำว่าร
F 
วยว่าโสด 
 
ชอบโ
Dm 
พสต์มาโชว์
 
อย่า
Bb 
คิดว่าสาวเดี๋ยวนี้จะโ
C 
ง่เป็นควาย
 
ติดตา
F 
มในไอจี 
 
แอดไป
Dm 
ขอไอดีไลน์
 
โปรไ
Bb 
ฟล์ไม่รู้รูปใ
C 
คร

 
อยากจะเ
F 
จอนอกจอ 
 
อยากจะ
Dm 
ขอออกเดต
 
ให้
Bb 
ฉันเป็นคนพิเศษหนึ่งเ
C 
ดียวในดวงใจ
 
แล้ว
F 
คนที่บ้านจะเอา
Dm 
เขาไว้ไหน
 
จะเ
Bb 
ลี้ยงกันไหวยังไ
C 
งถ้าเมียสองลูก
F 
สี่

 
กลับไปดู
Gm 
แลให้ความอบ
Dm 
อุ่นเขา
 
ไปเป็น
Gm 
พ่อและสามี
Dm 
ที่ดี
 
เลิกเจ้า
Gm 
ชู้หลายใจสักทีจะตายไ
C 
หม

 
ไม่อยากเป็นเ
F 
มียน้อย 
 
ไม่อยากเป็น
Dm 
แค่เด็ก
 
เป็นมือที่ส
Bb 
ามในครอบครัวเขา
 
ไม่เอาหรอก อ
C 
าย อ๊าย อาย
 
ก็อยากเป็นห
F 
นึ่งเดียว 
 
ไม่อยากมี
Dm 
ของที่ร่วมใช้
 
ไม่มีผู้
Bb 
ชายฉันก็ไม่ต
C 
ายอย่างดีแค่เห
F 
งาๆ

INSTRU | Dm | F | Gm | C |

 
จะมาเ
F 
ข้ากล่องแชต 
 
แอดให้
Dm 
รับทำไม
 
กด  
Bb 
Subscibe 
 
ก็
C 
พอ
 
อย่ามา
F 
หื่นใส่กันมองว่า
Dm 
ฉันอ้อร้อ
 
อ้อ
Bb 
ร้อก็พอประม
C 
าณ

 
ไม่ค่อยห
F 
รอยเท่าใดคนหลาย
Dm 
ใจมาจีบ
 
รี
Bb 
บๆ 
 
เถอะกลับไปแล
C 
คนแค่บ้าน
 
ถ้าห
F 
ากเป็นฉันคงทิ้งเธอ
Dm 
ไปตั้งนาน
 
ไม่
Bb 
อยู่กับคนสันด
C 
าน 
 
พรรค์
F 
นี้
 
กลับไปดู
Gm 
แลให้ความอบ
Dm 
อุ่นเขา
 
ไปเป็น
Gm 
พ่อและสามี
Dm 
ที่ดี
 
เลิกเจ้า
Gm 
ชู้หลายใจสักทีจะตายไ
C 
หม

 
ไม่อยากเป็นเ
F 
มียน้อย 
 
ไม่อยากเป็น
Dm 
แค่เด็ก
 
เป็นมือที่ส
Bb 
ามในครอบครัวเขา
 
ไม่เอาหรอก อ
C 
าย อ๊าย อาย
 
ก็อยากเป็นห
F 
นึ่งเดียว 
 
ไม่อยากมี
Dm 
ของที่ร่วมใช้
 
ไม่มีผู้
Bb 
ชายฉันก็ไม่ต
C 
ายอย่างดีแค่เห
F 
งาๆ

INSTRU | Dm | F | Gm | C |
INSTRU | F | Dm | Gm C | F | C |

 
ไม่อยากเป็นเ
F 
มียน้อย 
 
ไม่อยากเป็น
Dm 
แค่เด็ก
 
เป็นมือที่ส
Bb 
ามในครอบครัวเขา
 
ไม่เอาหรอก อ
C 
าย อ๊าย อาย
 
ก็อยากเป็นห
F 
นึ่งเดียว 
 
ไม่อยากมี
Dm 
ของที่ร่วมใช้
 
ไม่มีผู้
Bb 
ชายฉันก็ไม่ต
C 
ายอย่างดีแค่เห
F 
งาๆ

OUTRO | F | Dm | Bb | C | F |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไม่อยากเป็นเมียน้อย


ทำว่ารวยว่าโสด ชอบโพสต์มาโชว์
อย่าคิดว่าสาวเดี๋ยวนี้จะโง่เป็นควาย
ติดตามในไอจี แอดไปขอไอดีไลน์
โปรไฟล์ไม่รู้รูปใคร

อยากจะเจอนอกจอ อยากจะขอออกเดต
ให้ฉันเป็นคนพิเศษหนึ่งเดียวในดวงใจ
แล้วคนที่บ้านจะเอาเขาไว้ไหน
จะเลี้ยงกันไหวยังไงถ้าเมียสองลูกสี่

กลับไปดูแลให้ความอบอุ่นเขา
ไปเป็นพ่อและสามีที่ดี
เลิกเจ้าชู้หลายใจสักทีจะตายไหม

ไม่อยากเป็นเมียน้อย ไม่อยากเป็นแค่เด็ก
เป็นมือที่สามในครอบครัวเขา
ไม่เอาหรอก อาย อ๊าย อาย
ก็อยากเป็นหนึ่งเดียว
ไม่อยากมีของที่ร่วมใช้
ไม่มีผู้ชายฉันก็ไม่ตายอย่างดีแค่เหงาๆ

จะมาเข้ากล่องแชต แอดให้รับทำไม
กด Subscibe ก็พอ
อย่ามาหื่นใส่กันมองว่าฉันอ้อร้อ
อ้อร้อก็พอประมาณ

ไม่ค่อยหรอยเท่าใดคนหลายใจมาจีบ
รีบๆ เถอะกลับไปแลคนแค่บ้าน
ถ้าหากเป็นฉันคงทิ้งเธอไปตั้งนาน
ไม่อยู่กับคนสันดานพรรค์นี้

กลับไปดูแลให้ความอบอุ่นเขา
ไปเป็นพ่อและสามีที่ดี
เลิกเจ้าชู้หลายใจสักทีจะตายไหม

ไม่อยากเป็นเมียน้อย ไม่อยากเป็นแค่เด็ก
เป็นมือที่สามในครอบครัวเขา
ไม่เอาหรอก อาย อ๊าย อาย
ก็อยากเป็นหนึ่งเดียว
ไม่อยากมีของที่ร่วมใช้
ไม่มีผู้ชายฉันก็ไม่ตายอย่างดีแค่เหงาๆ

ไม่อยากเป็นเมียน้อย ไม่อยากเป็นแค่เด็ก
เป็นมือที่สามในครอบครัวเขา
ไม่เอาหรอก อาย อ๊าย อาย
ก็อยากเป็นหนึ่งเดียว
ไม่อยากมีของที่ร่วมใช้
ไม่มีผู้ชายฉันก็ไม่ตายอย่างดีแค่เหงาๆ

มิวสิควิดีโอ ไม่อยากเป็นเมียน้อย เพลง วิสสุตา

เพลง ไม่อยากเป็นเมียน้อย
ศิลปิน : เพลง วิสสุตา
เรียบเรียง : พ็อกกี้ คณะเอวีรูม
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend