คอร์ดเพลง รักเดียวเคี้ยวหญ้า ปิงปอง เพียงขวัญ x เพลง วิสสุตา

  
Text   


INTRO | Eb Bb | Cm Ab Bb |
INTRO | Eb Bb | Cm Ab Bb |
INTRO (เอิง.. เอย.. เอิง.. เอย..)

Eb 
  รักเดียวมันเคี้ยว
Bb 
หญ้า 
 
รักสองรักสามเลยตามมา
Cm 
  จากเชื่อในความ
Ab 
รัก 
 
มาเจอคน
Bb 
ผิดสัญญา
Eb 
  เป็นคนที่ซื่อ
Bb 
สัตย์ 
 
ในความรักตลอดมา
Cm 
  แต่เธอมานอก
Ab 
ใจ 
 
กลายเป็นนาง
Bb 
ร้ายในทันตา
Eb 
  โอ้.. 
 
 
Bb 
โอ.. 
 
โอ้
Cm 
โอ.. 
 
 
Ab 
 
Bb 
Eb 
  โอ้.. 
 
 
Bb 
โอ.. 
 
โอ้
Cm 
โอ.. 
 
 
Ab 
 
Bb 

Eb 
  เกมส์นี้เธอเริ่ม
Bb 
ก่อน 
 
เหมือนละครในทีวี
Cm 
  พระเอกตามจีบนางเ
Ab 
อกอยู่น
Bb 
านเป็นปี
Eb 
  แรกๆได้
Bb 
หมด 
 
พ่อเทพบุตรที่แสนดี
Cm 
  แต่พอนาน
Ab 
ไป 
 
ออกล
Bb 
ายในทันที
Eb 
  โอ้.. 
 
 
Bb 
โอ.. 
 
โอ้
Cm 
โอ.. 
 
 
Ab 
 
Bb 

Eb 
  ตอนกลางดำเนินเ
Bb 
รื่องไปด้วยความหวัง
Cm 
  พระเอกเริ่มคิด
Ab 
ได้ 
 
ที่ทำ
Bb 
รักนางเอกพัง
Eb 
  พร้อมดอกไม้ช่
Bb 
อโต 
 
คำขอโทษเป็นร้อยพัน
Cm 
  นางเอกแดกเบียร์เป็น
Ab 
ลังแทนน้ำส้ม
Bb 
คั้นเหมือนในทีวี
Eb 
  โอ้.. 
 
 
Bb 
โอ.. 
 
โอ้
Cm 
โอ.. 
 
 
Ab 
 
Bb 

Eb 
  รักเดียวมันเคี้ยว
Bb 
หญ้า 
 
รักสองรักสามเลยตามมา
Cm 
  จากเชื่อในความ
Ab 
รัก 
 
มาเจอคน
Bb 
ผิดสัญญา
Eb 
  เป็นคนที่ซื่อ
Bb 
สัตย์ 
 
ในความรักตลอดมา
Cm 
  แต่เธอมานอก
Ab 
ใจ 
 
กลายเป็นนาง
Bb 
ร้ายในทันตา
Eb 
  โอ้.. 
 
 
Bb 
โอ.. 
 
โอ้
Cm 
โอ.. 
 
 
Ab 
 
Bb 
Eb 
  โอ้.. 
 
 
Bb 
โอ.. 
 
โอ้
Cm 
โอ.. 
 
 
Ab 
 
Bb 

INSTRU | Eb Bb | Cm Ab Bb | ( 4 Times )

Eb 
  เกมส์นี้เธอเริ่ม
Bb 
ก่อน 
 
เหมือนละครในทีวี
Cm 
  พระเอกตามจีบนางเ
Ab 
อกอยู่น
Bb 
านเป็นปี
Eb 
  แรกๆได้
Bb 
หมด 
 
พ่อเทพบุตรที่แสนดี
Cm 
  แต่พอนาน
Ab 
ไป 
 
ออกล
Bb 
ายในทันที
Eb 
  โอ้.. 
 
 
Bb 
โอ.. 
 
โอ้
Cm 
โอ.. 
 
 
Ab 
 
Bb 

Eb 
  รักเดียวมันเคี้ยว
Bb 
หญ้า 
 
รักสองรักสามเลยตามมา
Cm 
  จากเชื่อในความ
Ab 
รัก 
 
มาเจอคน
Bb 
ผิดสัญญา
Eb 
  เป็นคนที่ซื่อ
Bb 
สัตย์ 
 
ในความรักตลอดมา
Cm 
  แต่เธอมานอก
Ab 
ใจ 
 
กลายเป็นนาง
Bb 
ร้ายในทันตา
Eb 
  โอ้.. 
 
 
Bb 
โอ.. 
 
โอ้
Cm 
โอ.. 
 
 
Ab 
 
Bb 
Eb 
  โอ้.. 
 
 
Bb 
โอ.. 
 
โอ้
Cm 
โอ.. 
 
 
Ab 
 
Bb 

Eb 
  มาถึงตอน
Bb 
จบ 
 
พระเอกกลับไปนอกใจ
Cm 
  ทั้งที่ให้สัญ
Ab 
ญาว่าจะไม่แ
Bb 
อบไปมีใคร
Eb 
  คนเรามีขีดจำ
Bb 
กัด 
 
ความอดทนจงจำไว้
Cm 
  ซื่อสัตย์ไปทำ
Ab 
ไม 
 
ในเ
Bb 
มื่อเจอรักที่ไม่ดี
Eb 
  โอ้.. 
 
 
Bb 
โอ.. 
 
โอ้
Cm 
โอ.. 
 
 
Ab 
 
Bb 

Eb 
  รักเดียวมันเคี้ยว
Bb 
หญ้า 
 
รักสองรักสามเลยตามมา
Cm 
  จากเชื่อในความ
Ab 
รัก 
 
มาเจอคน
Bb 
ผิดสัญญา
Eb 
  เป็นคนที่ซื่อ
Bb 
สัตย์ 
 
ในความรักตลอดมา
Cm 
  แต่เธอมานอก
Ab 
ใจ 
 
กลายเป็นนาง
Bb 
ร้ายในทันตา

Eb 
  รักเดียวมันเคี้ยว
Bb 
หญ้า 
 
รักสองรักสามเลยตามมา
Cm 
  จากเชื่อในความ
Ab 
รัก 
 
มาเจอคน
Bb 
ผิดสัญญา
Eb 
  เป็นคนที่ซื่อ
Bb 
สัตย์ 
 
ในความรักตลอดมา
Cm 
  แต่เธอมานอก
Ab 
ใจ 
 
กลายเป็นนาง
Bb 
ร้ายในทันตา
Eb 
  โอ้.. 
 
 
Bb 
โอ.. 
 
โอ้
Cm 
โอ.. 
 
 
Ab 
 
Bb 
Eb 
  โอ้.. 
 
 
Bb 
โอ.. 
 
โอ้
Cm 
โอ.. 
 
 
Ab 
 
Bb 


เอิง.. เอย.. เอิง.. เอย..

รักเดียวมันเคี้ยวหญ้า รักสองรักสามเลยตามมา
จากเชื่อในความรัก มาเจอคนผิดสัญญา
เป็นคนที่ซื่อสัตย์ ในความรักตลอดมา
แต่เธอมานอกใจ กลายเป็นนางร้ายในทันตา
โอ้.. โอ.. โอ้โอ..
โอ้.. โอ.. โอ้โอ..

เกมส์นี้เธอเริ่มก่อน เหมือนละครในทีวี
พระเอกตามจีบนางเอกอยู่นานเป็นปี
แรกๆได้หมด พ่อเทพบุตรที่แสนดี
แต่พอนานไป ออกลายในทันที
โอ้.. โอ.. โอ้โอ..

ตอนกลางดำเนินเรื่องไปด้วยความหวัง
พระเอกเริ่มคิดได้ ที่ทำรักนางเอกพัง
พร้อมดอกไม้ช่อโต คำขอโทษเป็นร้อยพัน
นางเอกแดกเบียร์เป็นลัง
แทนน้ำส้มคั้นเหมือนในทีวี
โอ้.. โอ.. โอ้โอ..

รักเดียวมันเคี้ยวหญ้า รักสองรักสามเลยตามมา
จากเชื่อในความรัก มาเจอคนผิดสัญญา
เป็นคนที่ซื่อสัตย์ ในความรักตลอดมา
แต่เธอมานอกใจ กลายเป็นนางร้ายในทันตา
โอ้ โอ.. โอ้โอ..
โอ้ โอ.. โอ้โอ..

( ดนตรี )

เกมส์นี้เธอเริ่มก่อน เหมือนละครในทีวี
พระเอกตามจีบนางเอกอยู่นานเป็นปี
แรกๆได้หมด พ่อเทพบุตรที่แสนดี
แต่พอนานไป ออกลายในทันที
โอ้.. โอ.. โอ้โอ..

รักเดียวมันเคี้ยวหญ้า รักสองรักสามเลยตามมา
จากเชื่อในความรัก มาเจอคนผิดสัญญา
เป็นคนที่ซื่อสัตย์ ในความรักตลอดมา
แต่เธอมานอกใจ กลายเป็นนางร้ายในทันตา
โอ้ โอ.. โอ้โอ..
โอ้ โอ.. โอ้โอ..

มาถึงตอนจบ พระเอกกลับไปนอกใจ
ทั้งที่ให้สัญญาว่าจะไม่แอบไปมีใคร
คนเรามีขีดจำกัด ความอดทนจงจำไว้
ซื่อสัตย์ไปทำไม ในเมื่อเจอรักที่ไม่ดี
โอ้ โอ.. โอ้โอ..

รักเดียวมันเคี้ยวหญ้า รักสองรักสามเลยตามมา
จากเชื่อในความรัก มาเจอคนผิดสัญญา
เป็นคนที่ซื่อสัตย์ ในความรักตลอดมา
แต่เธอมานอกใจ กลายเป็นนางร้ายในทันตา

รักเดียวมันเคี้ยวหญ้า รักสองรักสามเลยตามมา
จากเชื่อในความรัก มาเจอคนผิดสัญญา
เป็นคนที่ซื่อสัตย์ ในความรักตลอดมา
แต่เธอมานอกใจ กลายเป็นนางร้ายในทันตา
โอ้ โอ.. โอ้โอ..
โอ้ โอ.. โอ้โอ..

มิวสิควิดีโอ รักเดียวเคี้ยวหญ้า

เพลง : รักเดียวเคี้ยวหญ้า (คอร์ด)
ศิลปิน : ปิงปอง เพียงขวัญ x เพลง วิสสุตา
เนื้อร้อง/ทำนอง : จัมโบ้ วงกามเทพ
เรียบเรียง : ตันติกร พวงมาลา, พลังแสงสตูดิโอ
ติดต่องานศิลปิน : 06258926145

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend