คอร์ดเพลง เปิดปุ๊บรับปั๊บ เพลง วิสสุตา

  
Text   
คอร์ดเพลง เปิดปุ๊บรับปั๊บ เพลง วิสสุตา

คอร์ด :

ศิลปิน : เพลง วิสสุตา

เนื้อร้อง/ทำนอง : เบิร์ด สกรีน

คอร์ดในเพลง : D,Bm,F#m,G,A,Em


Tune to Eb
INTRO | D | D | Bm | F#m |
INTRO | G | F#m Bm | Em |
INTRO | A G | A Bm | A |

D 
คนอะไรน่ารักขนา
F#m 
ดนี้
 
จะมองกี่
Bm 
ทีโอ้ยหัวใจจะ
F#m 
วาย
 
แค่เ
G 
ธอส่งยิ้มก็ทำให้
F#m 
ฉันนั้นเขิน
Bm 
อาย
 
ใจละ
Em 
ลายเมื่อได้อยู่ใกล้ๆ 
 
A 
ธอ

D 
หรือว่าเธอจะเป็น
F#m 
เนื้อคู่
 
อยากเปิดปร
Bm 
ะตูหัวใจให้
F#m 
เลย
 
ความ
G 
รงความรักสักครั้งก็
F#m 
ยังไม่
Bm 
เคย
 
อยากจะลง
Em 
เอย 
 
กับเ
A 
ธอคนนี้
D 
พอ

 
โอกาส
Em 
ดีๆ 
 
แบบนี้ไม่
F#m 
คว้าจะได้ไง
 
อยากจะใ
Em 
ช้คำว่าแ
A 
ฟนร่วมกั
D 
บเธอ
 
ยิ่ง
Em 
มองก็ยิ่งหลงมันยิ่ง
F#m 
ทำให้ฉันเ
Bm 
บลอ
 
อยากจะ
Em 
เอาเธอมาไ
G 
ว้ในหั
A 
วใจ

 
เปิดใจ
D 
ปุ๊บรับปั๊บเลยคนนี้
 
จะมองกี่
Bm 
ทีก็งานดีทุกตรง
 
ไม่ต้องไป
G 
หาไปเอาปากกามาวง
 
บอกเลยตามต
A 
รงว่าหลงรักเธอคนนี้

 
ไม่ต้องมา
D 
จงมาจ๊ะมามะมารักกันดีกว่าไหม
 
จะสัญญา
Bm 
ไว้ว่าจะไม่ดื้อไม่
F#m 
ซน
 
จะเ
G 
ป็นเด็กดี 
 
จะไม่
F#m 
จู้จี้ไม่ขี้
Bm 
บ่น
 
จะยอมเป็นใ
Em 
ครของ
A 
จน 
 
จะเป็นแค่คนของเ
D 
ธอ

INSTRU | D | D | Bm | F#m |
INSTRU | G | F#m Bm | Em | A |
INSTRU | D | D | Bm | Bm |
INSTRU | G | F#m Bm | Em A | D | D |

 
โอกาส
Em 
ดีๆ 
 
แบบนี้ไม่
F#m 
คว้าจะได้ไง
 
อยากจะใ
Em 
ช้คำว่าแ
A 
ฟนร่วมกั
D 
บเธอ
 
ยิ่ง
Em 
มองก็ยิ่งหลงมันยิ่ง
F#m 
ทำให้ฉันเ
Bm 
บลอ
 
อยากจะ
Em 
เอาเธอมาไ
G 
ว้ในหั
A 
วใจ

 
เปิดใจ
D 
ปุ๊บรับปั๊บเลยคนนี้
 
จะมองกี่
Bm 
ทีก็งานดีทุกตรง
 
ไม่ต้องไป
G 
หาไปเอาปากกามาวง
 
บอกเลยตามต
A 
รงว่าหลงรักเธอคนนี้

 
ไม่ต้องมา
D 
จงมาจ๊ะมามะมารักกันดีกว่าไหม
 
จะสัญญา
Bm 
ไว้ว่าจะไม่ดื้อไม่
F#m 
ซน
 
จะเ
G 
ป็นเด็กดี 
 
จะไม่
F#m 
จู้จี้ไม่ขี้
Bm 
บ่น
 
จะยอมเป็นใ
Em 
ครของ
A 
จน

 
เปิดใจ
D 
ปุ๊บรับปั๊บเลยคนนี้
 
จะมองกี่
Bm 
ทีก็งานดีทุกตรง
 
ไม่ต้องไป
G 
หาไปเอาปากกามาวง
 
บอกเลยตามต
A 
รงว่าหลงรักเธอคนนี้

 
ไม่ต้องมา
D 
จงมาจ๊ะมามะมารักกันดีกว่าไหม
 
จะสัญญา
Bm 
ไว้ว่าจะไม่ดื้อไม่
F#m 
ซน
 
จะเ
G 
ป็นเด็กดี 
 
จะไม่
F#m 
จู้จี้ไม่ขี้
Bm 
บ่น
 
จะยอมเป็นใ
Em 
ครของ
A 
จน

 
เปิดใจ
D 
ปุ๊บรับปั๊บเลยคนนี้
 
จะมองกี่
Bm 
ทีก็งานดีทุกตรง
 
ไม่ต้องไป
G 
หาไปเอาปากกามาวง
 
บอกเลยตามต
A 
รงว่าหลงรักเธอคนนี้

 
ไม่ต้องมา
D 
จงมาจ๊ะมามะมารักกันดีกว่าไหม
 
จะสัญญา
Bm 
ไว้ว่าจะไม่ดื้อไม่
F#m 
ซน
 
จะเ
G 
ป็นเด็กดี 
 
จะไม่
F#m 
จู้จี้ไม่ขี้
Bm 
บ่น
 
จะยอมเป็นใ
Em 
ครของ
A 
จน 
 
จะเป็นแค่คนของเ
D 
ธอ

Bm 
  จะยอมเป็นใ
Em 
ครของจน.
A 
..
 
  จะเป็นแค่คนขอ
D 
งเธอ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เปิดปุ๊บรับปั๊บ


คนอะไรน่ารักขนาดนี้
จะมองกี่ทีโอ้ยหัวใจจะวาย
แค่เธอส่งยิ้มก็ทำให้ฉันนั้นเขินอาย
ใจละลายเมื่อได้อยู่ใกล้ๆ เธอ

หรือว่าเธอจะเป็นเนื้อคู่
อยากเปิดประตูหัวใจให้เลย
ความรงความรักสักครั้งก็ยังไม่เคย
อยากจะลงเอย กับเธอคนนี้พอ

โอกาสดีๆ แบบนี้ไม่คว้าจะได้ไง
อยากจะใช้คำว่าแฟนร่วมกับเธอ
ยิ่งมองก็ยิ่งหลงมันยิ่งทำให้ฉันเบลอ
อยากจะเอาเธอมาไว้ในหัวใจ

เปิดใจปุ๊บรับปั๊บเลยคนนี้
จะมองกี่ทีก็งานดีทุกตรง
ไม่ต้องไปหาไปเอาปากกามาวง
บอกเลยตามตรงว่าหลงรักเธอคนนี้

ไม่ต้องมาจงมาจ๊ะมามะมารักกันดีกว่าไหม
จะสัญญาไว้ว่าจะไม่ดื้อไม่ซน
จะเป็นเด็กดี จะไม่จู้จี้ไม่ขี้บ่น
จะยอมเป็นใครของจน จะเป็นแค่คนของเธอ

( ดนตรี )

โอกาสดีๆ แบบนี้ไม่คว้าจะได้ไง
อยากจะใช้คำว่าแฟนร่วมกับเธอ
ยิ่งมองก็ยิ่งหลงมันยิ่งทำให้ฉันเบลอ
อยากจะเอาเธอมาไว้ในหัวใจ

เปิดใจปุ๊บรับปั๊บเลยคนนี้
จะมองกี่ทีก็งานดีทุกตรง
ไม่ต้องไปหาไปเอาปากกามาวง
บอกเลยตามตรงว่าหลงรักเธอคนนี้

ไม่ต้องมาจงมาจ๊ะมามะมารักกันดีกว่าไหม
จะสัญญาไว้ว่าจะไม่ดื้อไม่ซน
จะเป็นเด็กดี จะไม่จู้จี้ไม่ขี้บ่น
จะยอมเป็นใครของจน

เปิดใจปุ๊บรับปั๊บเลยคนนี้
จะมองกี่ทีก็งานดีทุกตรง
ไม่ต้องไปหาไปเอาปากกามาวง
บอกเลยตามตรงว่าหลงรักเธอคนนี้

ไม่ต้องมาจงมาจ๊ะมามะมารักกันดีกว่าไหม
จะสัญญาไว้ว่าจะไม่ดื้อไม่ซน
จะเป็นเด็กดี จะไม่จู้จี้ไม่ขี้บ่น
จะยอมเป็นใครของจน

เปิดใจปุ๊บรับปั๊บเลยคนนี้
จะมองกี่ทีก็งานดีทุกตรง
ไม่ต้องไปหาไปเอาปากกามาวง
บอกเลยตามตรงว่าหลงรักเธอคนนี้

ไม่ต้องมาจงมาจ๊ะมามะมารักกันดีกว่าไหม
จะสัญญาไว้ว่าจะไม่ดื้อไม่ซน
จะเป็นเด็กดี จะไม่จู้จี้ไม่ขี้บ่น
จะยอมเป็นใครของจน จะเป็นแค่คนของเธอ

จะยอมเป็นใครของจน…
จะเป็นแค่คนของเธอ..

มิวสิควิดีโอ เปิดปุ๊บรับปั๊บ เพลง วิสสุตา

เพลง : เปิดปุ๊บรับปั๊บ
ศิลปิน : เพลง วิสสุตา
เรียบเรียง : เสก ผ่านชื่น
ติดต่องานแสดง : FB: เจตริน ศรีสังข์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend