คอร์ดเพลง พระอภัยมณี วงบิ๊กอัพ feat. เพลง วิสสุตา

  
Text   


INTRO | F#m C#/F | E B/Eb | D | C#m |
INTRO | F#m C#/F | E B/Eb | D | C#m |

F#m 
จะยกองค์เรื่องราวของไอ้เรื่องควา
C#m 
มรัก
 
ของนางยักษ์ ผีเสื้อสมุทร กับพระอ
D 
ภัยมณี
 
ถึงแม้จะ
E 
รักมากมายถวายชีวี

 
ก็
F#m 
รู้ดีว่าคงไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ครอบ
C#m 
ครอง
 
มีสิทธิ์แต่ความคิด ดั่งจิตใจที่ห
D 
มายปอง
 
ก็เพราะว่าเ
E 
ราทั้งสองคน 
 
คงจะรักกันไม่ได้

F#m 
ก็เพราะว่าน้องนั้นเป็นยักษ์
 
พี่นี้เป็น
C#m 
มนุษย์ 
 
ก็คงไม่อาจที่จะหยุด
 
เชื่อมความสัม
D 
พันธ์ระหว่างกัน
 
อยู่กิน
E 
กันดั่งฉันสามีและภรรยา

F#m 
ชะเออ เอิง.. เอย..
C#m 
จะเปรียบเปรยความรักของพระอ
D 
ภัย
 
ที่โดนนางยักษ์ผีเสื้อสมุทรบังคับจิตใจ
 
 
ให้หลงใน
E 
รัก 
 
อันใฝ่ในตัวตน
F#m 
ไม่เคยจะแคร์ 
 
แม้แต่
C#m 
จะสน
 
เอาความคิดตนนั้นเป็
D 
นใหญ่
 
เพื่อ
E 
ที่จะให้ได้มา..

Bm 
นางผีเสื้อสมุทร 
 
ตกหลุม
F#m 
รักกับพระอภัย
 
เป็นความ
D 
รักที่บังคับ
E 
ใจเพื่อให้ไ
A 
ด้มา
 
เป็นความ
Bm 
รักที่เห็นแก่ตัว
 
ไม่เคย
F#m 
กลัวบาปกรรมที่ตามมา
 
รักที่ไ
D 
ขว่คว้า..
 
เป็นแค่
E 
ภาพลวงตาหลอกตัวเอง

 
กูอยากจะไ
D 
ด้กูก็ต้องไ
E 
ด้หรือมึงจะ
F#m 
ลองดี
 
ทำทุกวิ
D 
ธีขู่เข็ญย่ำ
E 
ยีบังคับจิต
A 
ใจ
 
เป็นความ
D 
รักที่เห็นแก่
E 
ตน
 
ไม่เคย
C#m 
แคร์ไม่เคยสนว่าใ
F#m 
ครต้องเสียใจ
D 
มีความสุขบนความทุกข์ของใครอีก
E 
คน
 
ความรักจอมป
D 
ลอมที่ต้องจำยอมโดยไร้เหตุ
E 
ผล
 
สักวันหนึ่งคงต้องเสี
F#m 
ยใจ..

INSTRU | D E | F#m | D E | A |
INSTRU | D E | C#m F#m | D | E |
INSTRU | D | E F#m G#m | F#m |

Bm 
นางผีเสื้อสมุทร 
 
ตกหลุม
F#m 
รักกับพระอภัย
 
เป็นความ
D 
รักที่บังคับ
E 
ใจเพื่อให้ไ
A 
ด้มา

 
เป็นความ
Bm 
รักที่เห็นแก่ตัว
 
ไม่เคย
F#m 
กลัวบาปกรรมที่ตามมา
 
รักที่ไ
D 
ขว่คว้า..
 
เป็นแค่
E 
ภาพลวงตาหลอกตัวเอง

 
กูอยากจะไ
D 
ด้กูก็ต้องไ
E 
ด้หรือมึงจะ
F#m 
ลองดี
 
ทำทุกวิ
D 
ธีขู่เข็ญย่ำ
E 
ยีบังคับจิต
A 
ใจ
 
เป็นความ
D 
รักที่เห็นแก่
E 
ตน
 
ไม่เคย
C#m 
แคร์ไม่เคยสนว่าใ
F#m 
ครต้องเสียใจ
D 
มีความสุขบนความทุกข์ของใครอีก
E 
คน

 
ความรักจอมป
D 
ลอมที่ต้องจำยอมโดยไร้เหตุ
E 
ผล
 
สักวันหนึ่งคงต้องเสี
F#m 
ยใจ..

OUTRO | F#m | F#m |


จะยกองค์เรื่องราวของไอ้เรื่องความรัก
ของนางยักษ์ ผีเสื้อสมุทรกับพระอภัยมณี
ถึงแม้จะรักมากมายถวายชีวี

ก็รู้ดีว่าคงไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ครอบครอง
มีสิทธิ์แต่ความคิดดั่งจิตใจที่หมายปอง
ก็เพราะว่าเราทั้งสองคน คงจะรักกันไม่ได้

ก็เพราะว่าน้องนั้นเป็นยักษ์
พี่นี้เป็นมนุษย์ ก็คงไม่อาจที่จะหยุด
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน
อยู่กินกันดั่งฉันสามีและภรรยา

ชะเออ เอิง.. เอย..
จะเปรียบเปรยความรักของพระอภัย
ที่โดนนางยักษ์ผีเสื้อสมุทรบังคับจิตใจ
ให้หลงในรัก อันใฝ่ในตัวตน
ไม่เคยจะแคร์ แม้แต่จะสน
เอาความคิดตนนั้นเป็นใหญ่
เพื่อที่จะให้ได้มา..

นางผีเสื้อสมุทร
ตกหลุมรักกับพระอภัย
เป็นความรักที่บังคับใจเพื่อให้ได้มา
เป็นความรักที่เห็นแก่ตัว
ไม่เคยกลัวบาปกรรมที่ตามมา
รักที่ไขว่คว้า..
เป็นแค่ภาพลวงตาหลอกตัวเอง

กูอยากจะได้กูก็ต้องได้หรือมึงจะลองดี
ทำทุกวิธีขู่เข็ญย่ำยีบังคับจิตใจ
เป็นความรักที่เห็นแก่ตน
ไม่เคยแคร์ไม่เคยสนว่าใครต้องเสียใจ
มีความสุขบนความทุกข์ของใครอีกคน
ความรักจอมปลอม
ที่ต้องจำยอมโดยไร้เหตุผล
สักวันหนึ่งคงต้องเสียใจ..

( ดนตรี )

นางผีเสื้อสมุทร
ตกหลุมรักกับพระอภัย
เป็นความรักที่บังคับใจเพื่อให้ได้มา

เป็นความรักที่เห็นแก่ตัว
ไม่เคยกลัวบาปกรรมที่ตามมา
รักที่ไขว่คว้า..
เป็นแค่ภาพลวงตาหลอกตัวเอง

กูอยากจะได้กูก็ต้องได้ หรือมึงจะลองดี
ทำทุกวิธีขู่เข็ญ ย่ำยีบังคับจิตใจ
เป็นความรักที่เห็นแก่ตน
ไม่เคยแคร์ไม่เคยสน ว่าใครต้องเสียใจ
มีความสุขบนความทุกข์ของใครอีกคน

ความรักจอมปลอมที่ต้องจำยอมโดยไร้เหตุผล
สักวันหนึ่งคงต้องเสียใจ

มิวสิควิดีโอ พระอภัยมณี วงบิ๊กอัพ feat. เพลง วิสสุตา

เพลง : พระอภัยมณี (คอร์ด)
ศิลปิน : วงบิ๊กอัพ feat. เพลง วิสสุตา
เนื้อร้อง/ทำนอง : สหาย โตนแพรทอง, ต้อง วงบิ๊กอัพ
เรียบเรียง : พ็อก บิ๊กอายส์
ติดต่องานศิลปิน : 0810863626, 0935762805

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend