คอร์ดเพลง หน้าเสาธง บางแก้ว

  
Text   
คอร์ดเพลง หน้าเสาธง ศิลปิน บางแก้ว คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Am G Bm C D E คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | Am G | Am G |
INTRO | Am Bm | C D |
INTRO | Am G | Am G |
INTRO | Am Bm | C D |

 
  
Am 
ยืนหน้าเสา
G 
ธง..
Am 
  ถูกกล่าว
G 
หาว่าเราแกล้ง
Am 
เธอใน
Bm 
แถว
C 
  จริงๆ 
 
D 
ล้ว 
 
ไม่ได้
G 
ตั้งใจ
Am 
  รู้ว่าโก
G 
รธ 
 
ที่ไป
Am 
แซว.
Bm 
.. 
 
โทษ
C 
ที

 
  
Am 
ดูเธอไม่
G 
ยอม..
Am 
  เธอไป
G 
ฟ้อง 
 
ทำไมแกล้ง
Am 
เธออย่า
Bm 
งงั้น
C 
  พูดไปแ
D 
ล้ว 
 
เธอไม่
Am 
เชื่อหรอก
G 
  เดี๋ยว
Am 
จะบอก.
G 
.. 
 
เอ่อคือว่า
Am 
มัน..

 
ปิดคงไม่ได้
F 
นาน 
 
แอ่นอก
G 
รับไปเลยละกัน

 
อยากมีแฟนอย่าง
C 
งี้ 
 
หน้าตาแบบ
E 
นี้
 
ใช่เลยค
Am 
นนี้ ที่มอง ที่
F 
ฝันมาก็นาน
 
ก็เพ
C 
ราะว่าเธอถูก
G 
ใจ..
 
หากเป็นเธอคน
C 
นี้ 
 
น่ารักแบบ
E 
นี้
 
ไม่มีหวั่นไ
Am 
หว ได้เลย ยอม
F 
รับเต็มๆ 
 
ไป
 
ข้อ
C 
หาจริงใจกับเ
G 
ธอ..

 
  
Am 
ยืนทำตัว
G 
ตรง
Am 
  พูดไปแ
G 
ล้ว 
 
จะโดนอะ
Am 
ไร 
 
Bm 
ม่รู้..
C 
  แต่ที่
D 
รู้ก็คือ 
 
 
Am 
โล่งอก
G 
  ที่ไ
Am 
ด้บอก.
G 
 
ว่ารัก
Am 
เธอ.
Bm 
.ซะ
C 
ที..

 
  
Am 
รู้ซะก็
G 
ดี
Am 
  ต่อไป
G 
นี้ไม่ต้องปิด
Am 
บังกัน
Bm 
แล้ว
C 
  ให้เธอ
D 
รู้ไปเลย
Am 
ชอบเ
G 
ธอ
 
  ฉัน
Am 
รัก..เ
G 
ธอ 
 
ถึงได้
Am 
แซว

 
ปิดคงไม่ได้
F 
นาน 
 
แอ่นอก
G 
รับไปเลยละกัน

 
อยากมีแฟนอย่าง
C 
งี้ 
 
หน้าตาแบบ
E 
นี้
 
ใช่เลยค
Am 
นนี้ ที่มอง ที่
F 
ฝันมาก็นาน
 
ก็เพ
C 
ราะว่าเธอถูก
G 
ใจ..
 
หากเป็นเธอคน
C 
นี้ 
 
น่ารักแบบ
E 
นี้
 
ไม่มีหวั่นไ
Am 
หว ได้เลย ยอม
F 
รับเต็มๆ 
 
ไป
 
ข้อ
C 
หาจริงใจกับเ
G 
ธอ..

INSTRU | Am G | Am G |
INSTRU | Am G | Am G |
INSTRU | Am G | Am G |
INSTRU | C | E | Am | F | G |

 
อยากมีแฟนอย่าง
C 
งี้ 
 
หน้าตาแบบ
E 
นี้
 
ใช่เลยค
Am 
นนี้ ที่มอง ที่
F 
ฝันมาก็นาน
 
ก็เพ
C 
ราะว่าเธอถูก
G 
ใจ..
 
หากเป็นเธอคน
C 
นี้ 
 
น่ารักแบบ
E 
นี้
 
ไม่มีหวั่นไ
Am 
หว ได้เลย ยอม
F 
รับเต็มๆ 
 
ไป
 
ข้อ
C 
หาจริงใจกับเ
G 
ธอ..

 
อยากมีแฟนอย่าง
C 
งี้ 
 
หน้าตาแบบ
E 
นี้
 
ใช่เลยค
Am 
นนี้ ที่มอง ที่
F 
ฝันมาก็นาน
 
ก็เพ
C 
ราะว่าเธอถูก
G 
ใจ..
 
หากเป็นเธอคน
C 
นี้ 
 
น่ารักแบบ
E 
นี้
 
ไม่มีหวั่นไ
Am 
หว ได้เลย ยอม
F 
รับเต็มๆ 
 
ไป
 
ข้อ
C 
หาจริงใจกับเ
G 
ธอ.. 
 
หน้าเสา
C 
ธง


ยืนหน้าเสาธง..
ถูกกล่าวหาว่าเราแกล้งเธอในแถว
จริงๆ แล้ว ไม่ได้ตั้งใจ
รู้ว่าโกรธ ที่ไปแซว… โทษที

ดูเธอไม่ยอม..
เธอไปฟ้อง ทำไมแกล้งเธออย่างงั้น
พูดไปแล้ว เธอไม่เชื่อหรอก
เดี๋ยวจะบอก… เอ่อคือว่ามัน..

ปิดคงไม่ได้นาน แอ่นอกรับไปเลยละกัน

อยากมีแฟนอย่างงี้ หน้าตาแบบนี้
ใช่เลยคนนี้ ที่มอง ที่ฝันมาก็นาน
ก็เพราะว่าเธอถูกใจ..
หากเป็นเธอคนนี้ น่ารักแบบนี้
ไม่มีหวั่นไหว ได้เลย ยอมรับเต็มๆ ไป
ข้อหาจริงใจกับเธอ..

ยืนทำตัวตรง
พูดไปแล้ว จะโดนอะไร ไม่รู้..
แต่ที่รู้ก็คือ โล่งอก
ที่ได้บอก.. ว่ารักเธอ..ซะที..

รู้ซะก็ดี
ต่อไปนี้ไม่ต้องปิดบังกันแล้ว
ให้เธอรู้ไปเลยชอบเธอ
ฉันรัก..เธอ ถึงได้แซว

ปิดคงไม่ได้นาน แอ่นอกรับไปเลยละกัน

อยากมีแฟนอย่างงี้ หน้าตาแบบนี้
ใช่เลยคนนี้ ที่มอง ที่ฝันมาก็นาน
ก็เพราะว่าเธอถูกใจ..
หากเป็นเธอคนนี้ น่ารักแบบนี้
ไม่มีหวั่นไหว ได้เลย ยอมรับเต็มๆ ไป
ข้อหาจริงใจกับเธอ..

( ดนตรี )

อยากมีแฟนอย่างงี้ หน้าตาแบบนี้
ใช่เลยคนนี้ ที่มอง ที่ฝันมาก็นาน
ก็เพราะว่าเธอถูกใจ..
หากเป็นเธอคนนี้ น่ารักแบบนี้
ไม่มีหวั่นไหว ได้เลย ยอมรับเต็มๆ ไป
ข้อหาจริงใจกับเธอ..

อยากมีแฟนอย่างงี้ หน้าตาแบบนี้
ใช่เลยคนนี้ ที่มอง ที่ฝันมาก็นาน
ก็เพราะว่าเธอถูกใจ..
หากเป็นเธอคนนี้ น่ารักแบบนี้
ไม่มีหวั่นไหว ได้เลย ยอมรับเต็มๆ ไป
ข้อหาจริงใจกับเธอ.. หน้าเสาธง

มิวสิควิดีโอ หน้าเสาธง บางแก้ว

เพลง : หน้าเสาธง (คอร์ด)
ศิลปิน : บางแก้ว
เนื้อร้อง/ทำนอง : ศิลาแลง อาจสาลี
เรียบเรียง : ศิลาแลง อาจสาลี

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend