คอร์ดเพลง แค่มองเเววตา OWEN (โอเว่น)

  
Text   
คอร์ดเพลง แค่มองเเววตา ศิลปิน OWEN คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Db Cm Fm Eb คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #1 กดลดคีย์ 1 ครั้ง

INTRO | Db Cm | Fm Eb |
INTRO | Db Cm | Fm Eb |

Db 
  แค่มองแวว
Cm 
ตา 
 
ก็พอรู้คิดไว้อยู่
Fm 
  รูปร่างเธอก็สวยงาม 
 
ทำไมละ
Eb 
เธอต้องดูถูก
Db 
  ที่ฉันหวังดีเพรา
Cm 
ะเธอ 
 
ทำไมเธอต้องทำเป็นดุ
Fm 
  ไม่ชอบหน้าฉันก็เริ่มขู่ 
 
เหมือนไม่ต้อง
Eb 
การมีฉันอยู่

Db 
  เมื่อวันเวลาเปลี่ย
Cm 
นไป
 
  ใจคนก็เปลี่ยนผันมันเป็นเรื่องธรรมดา
 
Fm 
  ก็เปรียบเสมือนรูปถ่ายที่ชัดเจน
 
  แต่พอนานไ
Eb 
ปเดียวมันก็เลือนราง
Db 
  และ 
 
มันก็คงจะผิดที่ฉัน
Cm 
เอง ที่ไปหวัง ที่ไปฝัน
 
  ไปขอร้องให้เธอ
Fm 
รักอยู่อย่างนั้น..
 
  จนทำให้
Eb 
ฉันมีน้ำ
Db 
ตา..

 
จะรักก็ทร
Cm 
มานจะเลิกกันไปก็พัน
Fm 
ผูก
 
กี่ครั้งที่เสียน้ำตา เพราะการกระ
Eb 
ทำเธอซ้ำ
Db 
ลูป
 
ได้พูดให้คนเขา
Cm 
ฟัง 
 
ไม่มีสักเรื่องที่ฉัน
Fm 
ถูก
 
เธอพูดให้ฉันทุกเรื่องผิด แล้วพูดให้เ
Eb 
ธอทุกเรื่องถูก

Db 
  ที่อยู่กับ
Cm 
ฉันทุกวันทุกคืน 
 
เธอคงจะเอือมระอา
Fm 
  จับมือฉันเดินกับฉัน 
 
ทำไมละ
Eb 
เธอถึงต้องประหม่า
Db 
  ผิดที่ฉันเองไว้
Cm 
ใจ 
 
ที่ฉันรู้มากไปที่ฉันดันประหม่า
Fm 
  ใจเธอมันไม่ใสสะอาด 
 
และ
Eb 
เธอนั้นมันก็ดีแต่ปาก

Db 
  แค่มองแวว
Cm 
ตา 
 
ก็พอรู้คิดไว้อยู่
Fm 
  รูปร่างเธอก็สวยงาม 
 
ทำไมละ
Eb 
เธอต้องดูถูก
Db 
  ที่ฉันหวังดีเพรา
Cm 
ะเธอ 
 
ทำไมเธอต้องทำเป็นดุ
Fm 
  ไม่ชอบหน้าฉันก็เริ่มขู่ 
 
เหมือนไม่ต้อง
Eb 
การมีฉันอยู่

 
วันเกิด
Db 
ฉันก็ยังไม่มา 
 
ติด
Cm 
ธุระอะไรนักหนา
 
เมื่อก่อนเธอ
Fm 
ว่างเธอก็มาหา
 
ทุกวันนี้โทรก็ไม่รับ
Eb 
สาย
 
ความสัม
Db 
พันธ์เธอค่อย ๆ หาย
 
เหมือนความจริง
Cm 
แท้เธอค่อย ๆ ฉาย
 
เธอคน
Fm 
นั้นของฉันอยู่ไหน
 
อย่าบอกกับฉันว่าไม่มีใ
Eb 
คร

 
โกหกทัง
Db 
เพ 
 
เรื่องทั้งหมดที่เซย์โอ
Cm 
เค
 
ไอทายอินเวย์ เธอไม่
Fm 
ลังเล
 
ก็แค่มดตัวเดียวที่อยู่ในแก้วมี
Eb 
น้ำเธอก็ยัง
Db 
เท
 
เธอคนเดียงทั้งเพลงเพลย์
Cm 
ลิสซึ่งใจนักเลง
 
แม้ฉัน
Fm 
เบง 
 
นี่ฉันเอง
 
แคนยูเทวมีวาย ทูเดย์ ออ ส
Eb 
ตอรี่ แฮป ทูเวย์

Db 
  แค่มองแวว
Cm 
ตา 
 
ก็พอรู้คิดไว้อยู่
Fm 
  รูปร่างเธอก็สวยงาม 
 
ทำไมละ
Eb 
เธอต้องดูถูก
Db 
  ที่ฉันหวังดีเพรา
Cm 
ะเธอ 
 
ทำไมเธอต้องทำเป็นดุ
Fm 
  ไม่ชอบหน้าฉันก็เริ่มขู่ 
 
เหมือนไม่ต้อง
Eb 
การมีฉันอยู่

Db 
  แค่มองแวว
Cm 
ตา 
 
ก็พอรู้คิดไว้อยู่
Fm 
  รูปร่างเธอก็สวยงาม 
 
ทำไมละ
Eb 
เธอต้องดูถูก
Db 
  ที่ฉันหวังดีเพรา
Cm 
ะเธอ 
 
ทำไมเธอต้องทำเป็นดุ
Fm 
  ไม่ชอบหน้าฉันก็เริ่มขู่ 
 
เหมือนไม่ต้อง
Eb 
การมีฉันอยู่

OUTRO | Db Cm | Fm Eb | ( 4 Times )


แค่มองแววตา ก็พอรู้คิดไว้อยู่
รูปร่างเธอก็สวยงาม ทำไมละเธอต้องดูถูก
ที่ฉันหวังดีเพราะเธอ ทำไมเธอต้องทำเป็นดุ
ไม่ชอบหน้าฉันก็เริ่มขู่ เหมือนไม่ต้องการมีฉันอยู่

เมื่อวันเวลาเปลี่ยนไป
ใจคนก็เปลี่ยนผันมันเป็นเรื่องธรรมดา
ก็เปรียบเสมือนรูปถ่ายที่ชัดเจน
แต่พอนานไปเดียวมันก็เลือนราง
และ มันก็คงจะผิดที่ฉันเอง ที่ไปหวัง ที่ไปฝัน
ไปขอร้องให้เธอรักอยู่อย่างนั้น..
จนทำให้ฉันมีน้ำตา..

จะรักก็ทรมานจะเลิกกันไปก็พันผูก
กี่ครั้งที่เสียน้ำตา เพราะการกระทำเธอซ้ำลูป
ได้พูดให้คนเขาฟัง ไม่มีสักเรื่องที่ฉันถูก
เธอพูดให้ฉันทุกเรื่องผิด แล้วพูดให้เธอทุกเรื่องถูก

ที่อยู่กับฉันทุกวันทุกคืน เธอคงจะเอือมระอา
จับมือฉันเดินกับฉัน ทำไมละเธอถึงต้องประหม่า
ผิดที่ฉันเองไว้ใจ ที่ฉันรู้มากไปที่ฉันดันประหม่า
ใจเธอมันไม่ใสสะอาด และเธอนั้นมันก็ดีแต่ปาก

แค่มองแววตา ก็พอรู้คิดไว้อยู่
รูปร่างเธอก็สวยงาม ทำไมละเธอต้องดูถูก
ที่ฉันหวังดีเพราะเธอ ทำไมเธอต้องทำเป็นดุ
ไม่ชอบหน้าฉันก็เริ่มขู่ เหมือนไม่ต้องการมีฉันอยู่

วันเกิดฉันก็ยังไม่มา ติดธุระอะไรนักหนา
เมื่อก่อนเธอว่างเธอก็มาหา
ทุกวันนี้โทรก็ไม่รับสาย
ความสัมพันธ์เธอค่อย ๆ หาย
เหมือนความจริงแท้เธอค่อย ๆ ฉาย
เธอคนนั้นของฉันอยู่ไหน
อย่าบอกกับฉันว่าไม่มีใคร

โกหกทังเพ เรื่องทั้งหมดที่เซย์โอเค
ไอทายอินเวย์ เธอไม่ลังเล
ก็แค่มดตัวเดียวที่อยู่ในแก้วมีน้ำเธอก็ยังเท
เธอคนเดียงทั้งเพลงเพลย์ลิสซึ่งใจนักเลง
แม้ฉันเบง นี่ฉันเอง
แคนยูเทวมีวาย ทูเดย์ ออ สตอรี่ แฮป ทู เวย์

แค่มองแววตา ก็พอรู้คิดไว้อยู่
รูปร่างเธอก็สวยงาม ทำไมละเธอต้องดูถูก
ที่ฉันหวังดีเพราะเธอ ทำไมเธอต้องทำเป็นดุ
ไม่ชอบหน้าฉันก็เริ่มขู่ เหมือนไม่ต้องการมีฉันอยู่

แค่มองแววตา ก็พอรู้คิดไว้อยู่
รูปร่างเธอก็สวยงาม ทำไมละเธอต้องดูถูก
ที่ฉันหวังดีเพราะเธอ ทำไมเธอต้องทำเป็นดุ
ไม่ชอบหน้าฉันก็เริ่มขู่ เหมือนไม่ต้องการมีฉันอยู่

มิวสิควิดีโอ แค่มองเเววตา OWEN

เพลง : แค่มองเเววตา (คอร์ด)
ศิลปิน : OWEN
Composer: OWEN, นุ เน๊ะ
Arranged: OWEN

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend