คอร์ดเพลง เจ็บมาพอแล้ว วงสวัสดี

  
Text   


INTRO | A | Bm | D | A |

A 
  ให้ไปแล้วทั้ง
Bm 
หัวใจ
A 
  ให้ไปแล้วไม่เผื่
Bm 
อใจ
D 
  รักฉันมีหรือมันยัง
C#m 
น้อยเกินไป
D 
  หรือว่าเธอไม่พอสัก
E 
ที

 
ฉันทำ
D 
ดีเพื่อเธอมา
E 
ตั้งเท่าไหร่
 
แต่สุด
C#m 
ท้ายมันได้สอน
F#m 
ฉันวันนี้
 
ว่า
G 
คนไม่ใช่ 
 
 
Bm 
ทำดีให้ตาย
 
ก็ไม่มี
D 
สิทธิ์ได้ใจของเ
E 
ธออยู่ดี

 
เจ็บมาพอแ
D 
ล้ว 
 
เจ็บมา
C#m 
ซ้ำๆ
 
เจ็บที่เธอ
Bm 
ทำเหมือนเธอรัก
A 
กัน
 
ไม่อยากเจ็บแ
D 
ล้ว 
 
ไม่อยาก
C#m 
เจ็บซ้ำ
 
ไม่อยากจะ
Bm 
ทำให้ใจฉันมีแ
A 
ผล
 
เหนื่อยเกินพอแ
D 
ล้ว 
 
ที่ไป
C#m 
รักเธอ
 
ไม่อยากจ
Bm 
ะเจอว่าเธอรักใ
A 
คร
 
ที่ไม่ใช่
D 
ฉัน 
 
ทำดีแ
C#m 
ค่ไหน
 
ทำดีให้
G 
ตายสุดท้ายฉัน
E 
มันไม่ใช่อยู่
A 
ดี

INSTRU | A | Bm | D | A | ( 3 Times )

 
ฉันทำ
D 
ดีเพื่อเธอมา
E 
ตั้งเท่าไหร่
 
แต่สุด
C#m 
ท้ายมันได้สอน
F#m 
ฉันวันนี้
 
ว่า
G 
คนไม่ใช่ 
 
 
Bm 
ทำดีให้ตาย
 
ก็ไม่มี
D 
สิทธิ์ได้ใจของเธออยู่
E 
ดี

 
เจ็บมาพอแ
D 
ล้ว 
 
เจ็บมา
C#m 
ซ้ำๆ
 
เจ็บที่เธอ
Bm 
ทำเหมือนเธอรัก
A 
กัน
 
ไม่อยากเจ็บแ
D 
ล้ว 
 
ไม่อยาก
C#m 
เจ็บซ้ำ
 
ไม่อยากจะ
Bm 
ทำให้ใจฉันมีแ
A 
ผล
 
เหนื่อยเกินพอแ
D 
ล้ว 
 
ที่ไป
C#m 
รักเธอ
 
ไม่อยากจ
Bm 
ะเจอว่าเธอรักใ
A 
คร
 
ที่ไม่ใช่
D 
ฉัน 
 
ทำดีแ
C#m 
ค่ไหน
 
ทำดีให้
G 
ตายสุดท้ายฉัน
E 
มันไม่ใช่อยู่
A 
ดี

Eb 
  คนไม่ใช่ทำดีแค่ไ
Cm 
หนก็ไม่
Fm 
เข้าตา
G 
  เมื่อไม่รักก็อย่า
E 
ยื้อให้เสียเวลา

 
เจ็บมาพอแ
Eb 
ล้ว 
 
เจ็บมา
Dm 
ซ้ำๆ
 
เจ็บที่เธอ
Cm 
ทำเหมือนเธอรัก
Bb 
กัน
 
ไม่อยากเจ็บแ
Eb 
ล้ว 
 
ไม่อยาก
Dm 
เจ็บซ้ำ
 
ไม่อยากจะ
Cm 
ทำให้ใจฉัน
Bb 
มีแผล
 
เหนื่อยเกินพอแ
Eb 
ล้วที่ไป
Dm 
รักเธอ
 
ไม่อยากจะ
Cm 
เจอว่าเธอรักใ
Bb 
คร
 
ที่ไม่ใช่
Eb 
ฉัน 
 
ทำดี
Dm 
แค่ไหน
 
ทำดีให้
Ab 
ตายสุดท้ายฉัน
F 
มันไม่ใช่อยู่
Bb 
ดี

 
ทำดีให้
Cm 
ตายสุดท้ายฉัน
F 
มันไม่ใช่อ
Bb 
ยู่ดี


ให้ไปแล้วทั้งหัวใจ
ให้ไปแล้วไม่เผื่อใจ
รักฉันมีหรือมันยังน้อยเกินไป
หรือว่าเธอไม่พอสักที

ฉันทำดีเพื่อเธอมาตั้งเท่าไหร่
แต่สุดท้ายมันได้สอนฉันวันนี้
ว่าคนไม่ใช่ ทำดีให้ตาย
ก็ไม่มีสิทธิ์ได้ใจของเธออยู่ดี

เจ็บมาพอแล้ว เจ็บมาซ้ำๆ
เจ็บที่เธอทำเหมือนเธอรักกัน
ไม่อยากเจ็บแล้ว ไม่อยากเจ็บซ้ำ
ไม่อยากจะทำให้ใจฉันมีแผล
เหนื่อยเกินพอแล้วที่ไปรักเธอ
ไม่อยากจะเจอว่าเธอรักใคร
ที่ไม่ใช่ฉัน ทำดีแค่ไหน
ทำดีให้ตายสุดท้ายฉันมันไม่ใช่อยู่ดี

( ดนตรี )

ฉันทำดีเพื่อเธอมาตั้งเท่าไหร่
แต่สุดท้ายมันได้สอนฉันวันนี้
ว่าคนไม่ใช่ ทำดีให้ตาย
ก็ไม่มีสิทธิ์ได้ใจของเธออยู่ดี

เจ็บมาพอแล้ว เจ็บมาซ้ำๆ
เจ็บที่เธอทำเหมือนเธอรักกัน
ไม่อยากเจ็บแล้ว ไม่อยากเจ็บซ้ำ
ไม่อยากจะทำให้ใจฉันมีแผล
เหนื่อยเกินพอแล้วที่ไปรักเธอ
ไม่อยากจะเจอว่าเธอรักใคร
ที่ไม่ใช่ฉัน ทำดีแค่ไหน
ทำดีให้ตายสุดท้ายฉันมันไม่ใช่อยู่ดี

คนไม่ใช่ทำดีแค่ไหนก็ไม่เข้าตา
เมื่อไม่รักก็อย่ายื้อให้เสียเวลา

เจ็บมาพอแล้ว เจ็บมาซ้ำๆ
เจ็บที่เธอทำเหมือนเธอรักกัน
ไม่อยากเจ็บแล้ว ไม่อยากเจ็บซ้ำ
ไม่อยากจะทำให้ใจฉันมีแผล
เหนื่อยเกินพอแล้วที่ไปรักเธอ
ไม่อยากจะเจอว่าเธอรักใคร
ที่ไม่ใช่ฉัน ทำดีแค่ไหน
ทำดีให้ตายสุดท้ายฉันมันไม่ใช่อยู่ดี

ทำดีให้ตายสุดท้ายฉันมันไม่ใช่อยู่ดี

มิวสิควิดีโอ เจ็บมาพอแล้ว วงสวัสดี

เพลง : เจ็บมาพอแล้ว (คอร์ด)
ศิลปิน : วงสวัสดี
เนื้อร้อง/ทำนอง : นฤเบศ สังข์จันทร์
เรียบเรียง : นครินทร์ เพชรรักษ์ (โด้ วงสวัสดี)
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend