คอร์ดเพลง มาให้กอดแนเด้อ พลอย กิตติมา

  
Text   


Capo #1
INTRO | C | G/B | Am | G |
INTRO | C | G/B | Am | G |

C 
ยังคงคิดถึง
G/B 
คุณ 
 
ทุกครั้งที่ม
Am 
องตะเว็นตก
G 
ดิน
C 
ใจมันยังได้
G/B 
ยินคำว่าคิด
Am 
ฮอด 
 
 
G 
C 
ยามอยู่ไกลสัญ
G/B 
ญาณ 
 
ถึงบ่ได้หวา
Am 
นตลอด 
 
 
G 
 
กอดกะ
C 
ยังอุ่น

C 
กลายเป็นใบหน้า
G/B 
คุณ
 
ทุกครั้งที่
Am 
มองพระจันทร์ตก
G 
น้ำ
C 
คนที่คอยไถ่
G/B 
ถามยามน้ำต
Am 
าอุ่น

F 
ยามฝนเทจาก
C 
ฟ้า 
 
อึ่งมันก็
Dm 
ร้องเพลงคิดถึง
G 
คุณ
Dm 
อีสีนวลถาม
F 
ว่า.. 
 
 
G 
ผู้บ่าวไ
C 
ปไส.. 
 
 
G 

C 
คืนมาหาจั๊ก
G/B 
หน่อย
 
อย่าปล่อยให้คน
Am 
คอยอยากอายข้าวคอย
G 
ฝน
C 
อยู่เหงาเหงาโดน
G/B 
โดน
 
คุณรู้ไหมว่า
Am 
คนคอยสิขาดใจต
G 
าย
F 
งานบุญออกพรร
C 
ษา 
 
หรือว่าสิ
Dm 
มาลอยกระทงฮ่วมใ
C 
Dm 
ก่อนสิขึ้นปีใ
G 
หม่ 
 
มาให้กอดแนเ
C 
ด้อ

C 
ภาวนาทุก
G/B 
คืน
 
ให้ตื่นในแขน
Am 
คุณยามดวงตะเ
G 
ว็นตื่น
C 
ขอให้คนไกล
G/B 
คืนกลับมาสบ
Am 
ตากัน
F 
กางร่มคืนมาก
C 
อด 
 
เวลาที่
Dm 
ฝนตกใส่ตา
G 
มัน
 
อย่าให้
Dm 
ความคึดฮอดมัน
F 
ฆ่า 
 
ย้
G 
อนถ่าโด
C 
นหลาย 
 
 
G 

INSTRU | C | G/B | Am | G |
INSTRU | C | G/B | Am | G |
INSTRU | F | C/E | Dm | G |

C 
คืนมาหาจั๊ก
G/B 
หน่อย
 
อย่าปล่อยให้คน
Am 
คอยอยากอายข้าวคอย
G 
ฝน
C 
อยู่เหงาเหงาโดน
G/B 
โดน
 
คุณรู้ไหมว่า
Am 
คนคอยสิขาดใจต
G 
าย
F 
งานบุญออกพรร
C 
ษา 
 
หรือว่าสิ
Dm 
มาลอยกระทงฮ่วมใ
C 
Dm 
ก่อนสิขึ้นปีใ
G 
หม่ 
 
มาให้กอดแนเ
C 
ด้อ

C 
ภาวนาทุก
G/B 
คืน
 
ให้ตื่นในแขน
Am 
คุณยามดวงตะเ
G 
ว็นตื่น
C 
ขอให้คนไกล
G/B 
คืนกลับมาสบ
Am 
ตากัน
F 
กางร่มคืนมาก
C 
อด 
 
เวลาที่
Dm 
ฝนตกใส่ตา
G 
มัน
 
อย่าให้
Dm 
ความคึดฮอดมัน
F 
ฆ่า 
 
ย้
G 
อนถ่าโด
C 
นหลาย

 
อย่าให้คว
Dm 
ามคึดฮอดมัน
F 
ฆ่า.. 
 
 
G 
 
ย้อนถ่าโด
C 
นหลาย..


ยังคงคิดถึงคุณ
ทุกครั้งที่มองตะเว็นตกดิน
ใจมันยังได้ยินคำว่าคิดฮอด
ยามอยู่ไกลสัญญาณ
ถึงบ่ได้หวานตลอด กอดกะยังอุ่น

กลายเป็นใบหน้าคุณ
ทุกครั้งที่มองพระจันทร์ตกน้ำ
คนที่คอยไถ่ถามยามน้ำตาอุ่น
ยามฝนเทจากฟ้า
อึ่งมันก็ร้องเพลงคิดถึงคุณ
อีสีนวลถามว่า ผู้บ่าวไปไส

โอ้หะโอโอ่
คืนมาหาจั๊กหน่อย
อย่าปล่อยให้คนคอย อยากอายข้าวคอยฝน
อยู่เหงาเหงาโดนโดน คุณรู้ไหมว่าคนคอยสิขาดใจตาย
งานบุญออกพรรษา หรือว่าสิมาลอยกระทงฮ่วมใจ
ก่อนสิขึ้นปีใหม่ มาให้กอดแนเด้อ

ภาวนาทุกคืน
ให้ตื่นในแขนคุณยามดวงตะเว็นตื่น
ขอให้คนไกลคืนกลับมาสบตากัน
กางร่มคืนมากอด เวลาที่ฝนตกใส่ตามัน
อย่าให้ความคึดฮอดมันฆ่า ย้อนถ่าโดนหลาย

( ดนตรี )

คืนมาหาจั๊กหน่อย
อย่าปล่อยให้คนคอย อยากอายข้าวคอยฝน
อยู่เหงาเหงาโดนโดน คุณรู้ไหมว่าคนคอยสิขาดใจตาย
งานบุญออกพรรษา หรือว่าสิมาลอยกระทงฮ่วมใจ
ก่อนสิขึ้นปีใหม่ มาให้กอดแนเด้อ

ภาวนาทุกคืน
ให้ตื่นในแขนคุณยามดวงตะเว็นตื่น
ขอให้คนไกลคืนกลับมาสบตากัน
กางร่มคืนมากอด เวลาที่ฝนตกใส่ตามัน
อย่าให้ความคึดฮอดมันฆ่า ย้อนถ่าโดนหลาย

อย่าให้ความคึดฮอดมันฆ่า..
ย้อนถ่าโดนหลาย…

มิวสิควิดีโอ มาให้กอดแนเด้อ พลอย กิตติมา

เพลง : มาให้กอดแนเด้อ (คอร์ด)
ศิลปิน : พลอย กิตติมา
เนื้อร้อง/ทำนอง : พยัต ภูวิชัย
เรียบเรียง : ป้อม ณรงค์ศักดิ์
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend