คอร์ดเพลง ซับน้ำตา – วงสวัสดี

  
Text   

คอร์ดเพลง : ซับน้ำตา วงสวัสดี

คอร์ดเพลง ซับน้ำตา - วงสวัสดี

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงสวัสดี : ซับน้ำตา


INTRO | G | C | G | C | G |

 
จะไม่ถามว่าเจ็บแ
G 
ค่ไหน
 
จะไม่ถามว่าเพราะอ
Bm 
ะไร
 
จะไม่ถ
C 
าม 
 
ว่าใครที่ทำร้ายเ
G 
ธอ
 
สิ่งที่เ
C 
ธอเจอมามากม
D 
าย
 
รักของ
Bm 
เธอที่มีความ
Em 
หมาย
 
โดนทำ
Am 
ร้ายมามากเท่าไ
C 
หร่ใครก็ค
D 
งรู้

 
แต่จะถามว่าต้องการไ
G 
หม
 
ใครสักคนที่กอดเธ
Bm 
อไว้
 
และจะถ
C 
ามว่าใจยังไหวหรือเป
G 
ล่า
 
ให้ตัว
Am 
ฉันนั้นได้ดู
D 
แล
 
แผลใ
Bm 
นใจเธอด้วยรั
Em 
กแท้
 
ขอเพีย
Am 
งแค่เธอนั้นเปิด
C 
ใจให้คนค
D 
นนี้

 
แม้ว่าวั
Em 
นนี้
 
เธออาจจะยังไม่
Bm 
พร้อม 
 
ยอมรับใคร
 
หรือวั
Am 
นนี้ 
 
เธออ
D 
าจจะยังหวั่นไ
G 
หว
 
หรือตอ
Em 
นนี้
 
เธออาจจะพร้อมและ
Bm 
ยอมรับใคร
 
คนค
Am 
นนี้ 
 
ขอโอกาสนั้นได้ไ
D 
หม

 
จะรัก
C 
ษา 
 
แผลใ
D 
จที่เคยผ่า
G 
นมา
 
ซึมซับน้ำ
Am 
ตา 
 
ด้วย
D 
คำว่าฉันรักเ
G 
ธอ
 
จะเก็บมัน
C 
ไว้ 
 
ในส่วน
D 
ลึก
 
ลงท่าม
Bm 
กลางแก่นเสี้ยวหั
Em 
วใจ
 
จะไม่ให้
Am 
ใครมาทำร้
D 
ายใจเธอต่
G 
อไป

INSTRU | C | Bm | Am D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | Am | D | D |

 
แม้ว่าวั
Em 
นนี้
 
เธออาจจะยังไม่
Bm 
พร้อม 
 
ยอมรับใคร
 
หรือวั
Am 
นนี้ 
 
เธออ
D 
าจจะยังหวั่นไ
G 
หว
 
หรือตอ
Em 
นนี้
 
เธออาจจะพร้อมและ
Bm 
ยอมรับใคร
 
คนค
Am 
นนี้ 
 
ขอโอกาสนั้นได้ไ
D 
หม

 
จะรัก
C 
ษา 
 
แผลใ
D 
จที่เคยผ่า
G 
นมา
 
ซึมซับน้ำ
Am 
ตา 
 
ด้วย
D 
คำว่าฉันรักเ
G 
ธอ
 
จะเก็บมัน
C 
ไว้ 
 
ในส่วน
D 
ลึก
 
ลงท่าม
Bm 
กลางแก่นเสี้ยวหั
Em 
วใจ
 
จะไม่ให้
Am 
ใครมาทำร้
D 
าย..

 
จะรัก
C 
ษา 
 
แผลใ
D 
จที่เคยผ่า
G 
นมา
 
ซึมซับน้ำ
Am 
ตา 
 
ด้วย
D 
คำว่าฉันรักเ
G 
ธอ
 
จะเก็บมัน
C 
ไว้ 
 
ในส่วน
D 
ลึก
 
ลงท่าม
Bm 
กลางแก่นเสี้ยวหั
Em 
วใจ
 
จะไม่ให้
Am 
ใครมาทำร้
D 
ายใจเธอต่
G 
อไป

 
จะไม่ให้
Am 
ใครมาทำร้
D 
าย..
 
ใจเธอต่
G 
อไป…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ซับน้ำตา


จะไม่ถามว่าเจ็บแค่ไหน
จะไม่ถามว่าเพราะอะไร
จะไม่ถาม ว่าใครที่ทำร้ายเธอ
สิ่งที่เธอเจอมามากมาย
รักของเธอที่มีความหมาย
โดนทำร้ายมามากเท่าไหร่ใครก็คงรู้

แต่จะถามว่าต้องการไหม
ใครสักคนที่กอดเธอไว้
และจะถามว่าใจยังไหวหรือเปล่า
ให้ตัวฉันนั้นได้ดูแล
แผลในใจเธอด้วยรักแท้
ขอเพียงแค่เธอนั้นเปิดใจให้คนคนนี้

แม้ว่าวันนี้
เธออาจจะยังไม่พร้อม ยอมรับใคร
หรือวันนี้ เธออาจจะยังหวั่นไหว
หรือตอนนี้
เธออาจจะพร้อมและยอมรับใคร
คนคนนี้ ขอโอกาสนั้นได้ไหม

จะรักษา แผลใจที่เคยผ่านมา
ซึมซับน้ำตา ด้วยคำว่าฉันรักเธอ
จะเก็บมันไว้ ในส่วนลึก
ลงท่ามกลางแก่นเสี้ยวหัวใจ
จะไม่ให้ใครมาทำร้ายใจเธอต่อไป

( ดนตรี )

แม้ว่าวันนี้
เธออาจจะยังไม่พร้อม ยอมรับใคร
หรือวันนี้ เธออาจจะยังหวั่นไหว
หรือตอนนี้
เธออาจจะพร้อมและยอมรับใคร
คนคนนี้ ขอโอกาสนั้นได้ไหม

จะรักษา แผลใจที่เคยผ่านมา
ซึมซับน้ำตา ด้วยคำว่าฉันรักเธอ
จะเก็บมันไว้ ในส่วนลึก
ลงท่ามกลางแก่นเสี้ยวหัวใจ
จะไม่ให้ใครมาทำร้าย..

จะรักษา แผลใจที่เคยผ่านมา
ซึมซับน้ำตา ด้วยคำว่าฉันรักเธอ
จะเก็บมันไว้ ในส่วนลึก
ลงท่ามกลางแก่นเสี้ยวหัวใจ
จะไม่ให้ใครมาทำร้ายใจเธอต่อไป

จะไม่ให้ใครมาทำร้าย..
ใจเธอต่อไป…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ซับน้ำตา (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : นฤเบศ สังจันทร์
เรียบเรียง : นิวัฒน์ เอียดมาก
ติดต่องานโชว์ : 093-6170429, 064-9569964
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend