คอร์ดเพลง คนจนๆ – วงสวัสดี (คอร์ดง่ายๆ)

  
Text   

คอร์ดเพลง : คนจนๆ วงสวัสดี

คอร์ดเพลง คนจนๆ - วงสวัสดี

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงสวัสดี : คนจนๆ

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง คนจนๆ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | C | Em | Am | G | ( 2 Times )

 
เป็นเด็ก
C 
ใต้บ้าน ๆ สันดานจริงใจ
 
ไม่มีอะ
Em 
ไรให้เธอนั้นภูมิใจ
 
มีแต่
F 
รัก 
 
และความซื่อตรง
 
ที่จ
G 
ะมั่นคงเรื่อยไป

 
อาจไม่
C 
มีเงินทองมากองมากมาย
 
ไม่มี
Em 
ของแพง ๆ ให้เธอได้ใช้
 
F 
ป็นแค่คน เซอร์ ๆ ง่าย ๆ
 
G 
ามสไตล์ของคนบ้าน 
 

 
อยากให้
Am 
มอง 
 
ตรงที่หั
Em 
วใจ
 
อาจไม่
F 
มีรถหรูให้เธอได้ใช้
 
แต่ก็
G 
พอให้เราได้ไปด้วยกัน..

 
คนจนๆ ค
C 
นนี้ 
 
มันจะรักแค่
Em 
เธอ
 
อาจจะไม่เลิศ
Am 
เลอ 
 
แต่ไม่ทำให้เธ
G 
อเสียใจ
 
คน ๆ  
C 
นี้ 
 
มันจะรักเรื่อ
Em 
ยไป
 
และจะไม่นอ
Am 
กใจให้เธอต้องมี
G 
น้ำตา
 
คน ๆ  
C 
นี้ 
 
มันจะขอสัญ
Em 
ญา
 
และจะรัก
Am 
ษารักเราให้อ
G 
ยู่เนิ่นนาน
 
คน ๆ  
C 
นี้ 
 
มันจะรักเรื่อ
Em 
ยไป
 
และตลอ
F 
ดไป 
 
จากนี้จะมีแค่เธอ

INSTRU | C | Em | Am | G |

 
เป็นเด็ก
C 
ใต้บ้าน ๆ สันดานจริงใจ
 
อยากจะ
Em 
ทำให้เธอนั้นภูมิใจ
 
แม้วัน
F 
นี้ 
 
ไม่ร่ำรวยเหมือนใคร
 
แต่สั
G 
กวันหนึ่ง 
 
เธอต้องมีเหมือนใคร

 
อยากให้
Am 
มอง 
 
ตรงที่หั
Em 
วใจ
 
อาจไม่
F 
มีรถหรูให้เธอได้ใช้
 
แต่ก็
G 
พอให้เราได้ไปด้วยกัน..

 
คนจนๆ ค
C 
นนี้ 
 
มันจะรักแค่
Em 
เธอ
 
อาจจะไม่เลิศ
Am 
เลอ 
 
แต่ไม่ทำให้เธ
G 
อเสียใจ
 
คน ๆ  
C 
นี้ 
 
มันจะรักเรื่อ
Em 
ยไป
 
และจะไม่นอ
Am 
กใจให้เธอต้องมี
G 
น้ำตา
 
คน ๆ  
C 
นี้ 
 
มันจะขอสัญ
Em 
ญา
 
และจะรัก
Am 
ษารักเราให้อ
G 
ยู่เนิ่นนาน
 
คน ๆ  
C 
นี้ 
 
มันจะรักเรื่อ
Em 
ยไป
 
และตลอ
F 
ดไป 
 
จากนี้จะมีแค่เธอ

INSTRU | C | Em | Am | G |
INSTRU | C | G/B | Am | G |

 
อยากให้
Am 
มอง 
 
ตรงที่หั
Em 
วใจ
 
อาจไม่
F 
มีรถหรูให้เธอได้ใช้
 
แต่ก็
G 
พอให้เราได้ไปด้วยกัน..

 
คนจนๆ ค
C 
นนี้ 
 
มันจะรักแค่
Em 
เธอ
 
อาจจะไม่เลิศ
Am 
เลอ 
 
แต่ไม่ทำให้เธ
G 
อเสียใจ
 
คน ๆ  
C 
นี้ 
 
มันจะรักเรื่อ
Em 
ยไป
 
และจะไม่นอ
Am 
กใจให้เธอต้องมี
G 
น้ำตา
 
คน ๆ  
C 
นี้ 
 
มันจะขอสัญ
Em 
ญา
 
และจะรัก
Am 
ษารักเราให้อ
G 
ยู่เนิ่นนาน
 
คน ๆ  
C 
นี้ 
 
มันจะรักเรื่อ
Em 
ยไป
 
และตลอ
F 
ดไป 
 
จากนี้จะมีแค่เธอ

C 
  จะรักแค่เธอไม่ว่านานสักแค่ไหน
Em 
  จะรักเรื่อยไปขอเธอจงมั่นใจ
Am 
  จะเคียงข้างเธอจะร้ายดีสักแค่ไหน
G 
  โปรดจงมั่นใจฉันจะอยู่ข้างเธอ

C 
  จะรักแค่เธอไม่ว่านานสักแค่ไหน
Em 
  จะรักเรื่อยไปขอเธอจงมั่นใจ
Am 
  จะเคียงข้างเธอจะร้ายดีสักแค่ไหน
G 
  โปรดจงมั่นใจฉันจะอยู่ข้างเธอ

OUTRO | C | Em | Am | G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คนจนๆ


เป็นเด็กใต้บ้าน ๆ สันดานจริงใจ
ไม่มีอะไรให้เธอนั้นภูมิใจ
มีแต่รัก และความซื่อตรง
ที่จะมั่นคงเรื่อยไป

อาจไม่มีเงินทองมากองมากมาย
ไม่มีของแพง ๆ ให้เธอได้ใช้
เป็นแค่คน เซอร์ ๆ ง่าย ๆ
ตามสไตล์ของคนบ้าน ๆ

อยากให้มอง ตรงที่หัวใจ
อาจไม่มีรถหรูให้เธอได้ใช้
แต่ก็พอให้เราได้ไปด้วยกัน..

คนจนๆ คนนี้ มันจะรักแค่เธอ
อาจจะไม่เลิศเลอ แต่ไม่ทำให้เธอเสียใจ
คน ๆ นี้ มันจะรักเรื่อยไป
และจะไม่นอกใจให้เธอต้องมีน้ำตา
คน ๆ นี้ มันจะขอสัญญา
และจะรักษารักเราให้อยู่เนิ่นนาน
คน ๆ นี้ มันจะรักเรื่อยไป
และตลอดไป จากนี้จะมีแค่เธอ

( ดนตรี )

เป็นเด็กใต้บ้าน ๆ สันดานจริงใจ
อยากจะทำให้เธอนั้นภูมิใจ
แม้วันนี้ ไม่ร่ำรวยเหมือนใคร
แต่สักวันหนึ่ง เธอต้องมีเหมือนใคร

อยากให้มอง ตรงที่หัวใจ
อาจไม่มีรถหรูให้เธอได้ใช้
แต่ก็พอให้เราได้ไปด้วยกัน..

คนจนๆ คนนี้ มันจะรักแค่เธอ
อาจจะไม่เลิศเลอ แต่ไม่ทำให้เธอเสียใจ
คน ๆ นี้ มันจะรักเรื่อยไป
และจะไม่นอกใจให้เธอต้องมีน้ำตา
คน ๆ นี้ มันจะขอสัญญา
และจะรักษารักเราให้อยู่เนิ่นนาน
คน ๆ นี้ มันจะรักเรื่อยไป
และตลอดไป จากนี้จะมีแค่เธอ

( ดนตรี )

อยากให้มอง ตรงที่หัวใจ
อาจไม่มีรถหรูให้เธอได้ใช้
แต่ก็พอให้เราได้ไปด้วยกัน..

คนจนๆ คนนี้ มันจะรักแค่เธอ
อาจจะไม่เลิศเลอ แต่ไม่ทำให้เธอเสียใจ
คน ๆ นี้ มันจะรักเรื่อยไป
และจะไม่นอกใจให้เธอต้องมีน้ำตา
คน ๆ นี้ มันจะขอสัญญา
และจะรักษารักเราให้อยู่เนิ่นนาน
คน ๆ นี้ มันจะรักเรื่อยไป
และตลอดไป จากนี้จะมีแค่เธอ

จะรักแค่เธอไม่ว่านานสักแค่ไหน
จะรักเรื่อยไปขอเธอจงมั่นใจ
จะเคียงข้างเธอจะร้ายดีสักแค่ไหน
โปรดจงมั่นใจฉันจะอยู่ข้างเธอ

จะรักแค่เธอไม่ว่านานสักแค่ไหน
จะรักเรื่อยไปขอเธอจงมั่นใจ
จะเคียงข้างเธอจะร้ายดีสักแค่ไหน
โปรดจงมั่นใจฉันจะอยู่ข้างเธอ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง คนจนๆ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : นฤเบศ สังข์จันทร์
เรียบเรียง : โด้ นครินทร์ เพชรรักษ์
ติดต่องานโชว์ : 093-6170429, 064-9569964
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend