คอร์ดเพลง โยนทะเล นสิษฐ์ x ปอน นิพนธ์ x เฉาก๊วย จีสอง

  
Text   


 
อากาศมันร้
G 
อน 
 
งานการรุมเ
C 
ร้า
 
มันเหนื่อยมัน
Cm 
ท้อเบาๆ 
 
แต่ก็ไม่มีใครเข้
G 
าใจ

 
ในเวล
G 
านี้.. 
 
อยากจะผ่อนค
C 
ลาย
 
เรื่องใน
D# 
หัวมากมา
D 
ยอยากจะหายตัวไปสั
G 
กพัก

Am 
  อยากจะขับ
Bm 
รถแล้วหนีไป
Am 
  ซ่อมแซมบาดแ
G 
ผลในหัวใจ
Am 
  ปิดเครื่องความ
Bm 
คิดแล้วเริ่มใหม่
C 
  ทิ้งไปสัก
D 
พัก

 
เรื่องราววุ่นวายขอเอาไปโ
G 
ยนทะเล
 
อะไรไม่
C 
ดีฉันก็เอาไปเท
 
แค่ขอสักวันให้ได้ทำ
G 
ตัวเกเร
 
เล่น
C 
น้ำล่องเรือนอนเปล

 
แค่ขอให้วันนี้มันส
G 
บายสบาย
 
ไม่ต้อง
C 
คิดอะไรมากมาย
 
หนีไปให้ไกลให้ห่างจากค
G 
วามวุ่นวาย
 
I  
C 
say goodye เจ้าน
D 
าย
 
ขอพาตัวเองไปโยนทะ
G 
เล

INSTRU | C | C | G | G |
INSTRU | C | C | G | G |
INSTRU | Am | Am | G | G |
INSTRU | Am | D | G | G |

 
ทำไมมันเหนื่อยเหลือ
Am 
เกินวันนี้รู้สึกแค่อยากจะ
Bm 
พัก
 
เอนกายลงในเ
Am 
ปลดื่มเบียร์คงมีความสุขชะ
G 
มัด
 
ร้องเพลงกับทะ
Am 
เลนอนฟังเสียงคลื่นปั๊ปปา
Bm 
ดี๊ดั๊บ
 
หากมีใครโทรม
Am 
าหากระผม 
 
ขออนุญาตไม่
G 
รับสายก่อน

Am 
  พักผ่อนพั
G 
กใจ.. 
 
 
Am 
  เรื่องหนักทิ้
G 
งไว้
Am 
  ขับรถห
Bm 
นีไป.. 
 
รัก
C 
ษาตัวเอง 
 
สัก
D 
พัก

 
เรื่องราววุ่นวายขอเอาไปโ
G 
ยนทะเล
 
อะไรไม่
C 
ดีฉันก็เอาไปเท
 
แค่ขอสักวันให้ได้ทำ
G 
ตัวเกเร
 
เล่น
C 
น้ำล่องเรือนอนเปล

 
แค่ขอให้วันนี้มันส
G 
บายสบาย
 
ไม่ต้อง
C 
คิดอะไรมากมาย
 
หนีไปให้ไกลให้ห่างจากค
G 
วามวุ่นวาย
 
I  
C 
say goodye เจ้าน
D 
าย
 
ขอพาตัวเองไปโย
G 
นทะเล

 
อะไรไม่
C 
ดีฉันก็เอาไปเท
 
แค่ขอสักวันให้ได้ทำ
G 
ตัวเกเร
 
เล่น
C 
น้ำล่องเรือนอนเปล

 
แค่ขอให้วันนี้มันส
G 
บายสบาย
 
ไม่ต้อง
C 
คิดอะไรมากมาย
 
หนีไปให้ไกลให้ห่างจากค
G 
วามวุ่นวาย
 
I  
C 
say goodye เจ้าน
D 
าย
 
ขอพาตัวเองไป.
G 
..โยนทะเล..


อากาศมันร้อน งานการรุมเร้า
มันเหนื่อยมันท้อเบาๆ แต่ก็ไม่มีใครเข้าใจ

ในเวลานี้ อยากจะผ่อนคลาย
เรื่องในหัวมากมายอยากจะหายตัวไปซักพัก

อยากจะขับรถแล้วหนีไป ซ่อมแซมบาดแผลในหัวใจ
ปิดเครื่องความคิดแล้วเริ่มใหม่ ทิ้งไปซักพัก

เรื่องราววุ่นวายขอเอาไปโยนทะเล
อะไรไม่ดีฉันก็เอาไปเท
แค่ขอซักวันให้ได้ทำตัวเกเร
เล่นน้ำล่องเรือนอนเปล
แค่ขอให้วันนี้มันสบายสบาย
ไม่ต้องคิดอะไรมากมาย
หนีไปให้ไกลให้ห่างจากความวุ่นวาย
i say goodbye เจ้านาย
ขอพาตัวเองไปโยนทะเล

( ดนตรี )

ทำไมมันเหนื่อยเหลือเกินวันนี้รู้สึกแค่อยากจะพัก
เอนกายลงในเปลดื่มเบียร์คงมีความสุขชะมัด
ร้องเพลงกับทะเลนอนฟังเสียงคลื่นปั๊ปปาดี๊ดั๊บ
หากมีใครโทรมาหากระผมขออนุญาตไม่รับสายก่อน

พักผ่อนพักใจ.. เรื่องหนักทิ้งไว้
ขับรถหนีไป รักษาตัวเอง.. ซักพัก

เรื่องราววุ่นวายขอเอาไปโยนทะเล
อะไรไม่ดีฉันก็เอาไปเท
แค่ขอซักวันให้ได้ทำตัวเกเร
เล่นน้ำล่องเรือนอนเปล
แค่ขอให้วันนี้มันสบายสบาย
ไม่ต้องคิดอะไรมากมาย
หนีไปให้ไกลให้ห่างจากความวุ่นวาย
i say goodbye เจ้านาย
ขอพาตัวเองไปโยนทะเล

อะไรไม่ดีฉันก็เอาไปเท
แค่ขอซักวันให้ได้ทำตัวเกเร
เล่นน้ำล่องเรือนอนเปล
แค่ขอให้วันนี้มันสบายสบาย
ไม่ต้องคิดอะไรมากมาย
หนีไปให้ไกลให้ห่างจากความวุ่นวาย
i say goodbye เจ้านาย
ขอพาตัวเองไป..โยนทะเล

มิวสิควิดีโอ โยนทะเล นสิษฐ์

เพลง : โยนทะเล (คอร์ด)
ศิลปิน : นสิษฐ์ x ปอน นิพนธ์ x เฉาก๊วย จีสอง
เนื้อร้อง/ทำนอง : YoYo
เรียบเรียง : YoYo
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend