คอร์ดเพลง ปล่อยวาง วงสวัสดี

  
Text   
คอร์ดเพลง ปล่อยวาง ศิลปิน วงสวัสดี คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D | F#m | Bm | F#m |
INTRO | G | F#m | Em | A |

 
ปล่อยดวง
D 
ใจ..ไปกับสา
F#m 
ยลม
 
ปล่อยทุกความขื่น
Bm 
ขมไปกับลำ
F#m 
ธาร
 
ปล่อยให้ชี
Bm 
วิตได้พักผ่อน 
 
หย่อน
F#m 
ใจสะบ้าง
 
ปล่อยให้
Em 
ใจมันได้อ้างว้างเพื่อทบท
A 
วน

 
ปล่อยความคาดห
D 
วังที่กัดกิน
F#m 
หัวใจ
 
ปล่อยมัน
Bm 
ไปสิ่งไหนไม่ใช่ของ
F#m 
เรา
 
ปล่อยความผูก
Bm 
พันที่มันคอย 
 
วิ่ง
F#m 
ตามเป็นเงา
 
ความสุข
Em 
นั้นมันอยู่ที่เราใช่อยู่
A 
ที่ใคร

 
หยุดไปคาดห
D 
วังกับคำพูดของ
F#m 
ใคร
 
หยุดไปใส่
Bm 
ใจกับคำพูดขอ
F#m 
งคน
 
หยุดการไขว่
Bm 
คว้าค้นหา 
 
 
F#m 
ความสุขล้น
 
เพราะชีวิต
Em 
คนมีสุขมีทุกข์ปะปน
A 
กันไป

 
ถ้าหากถาม
D 
ฉันว่าความสุขอยู่
F#m 
ไหน
 
การได้ตื่น
Bm 
เช้าและยังหายใจก็สุข
F#m 
แล้ว
 
แค่ได้นั่ง
Bm 
มองหยดน้ำค้าง เสียง
F#m 
นกเจื้อยแจ้ว
 
ตากแดดยาม
Em 
เช้าและจิบกา
A 
แฟสักแก้วห
D 
นึ่ง

INSTRU | D | F#m | Bm | F#m |
INSTRU | G | F#m | Em | A |
INSTRU | D | F#m | Bm | F#m |
INSTRU | G | F#m | Em | A |

 
ปล่อยความคาดห
D 
วังที่กัดกิน
F#m 
หัวใจ
 
ปล่อยมัน
Bm 
ไปสิ่งไหนไม่ใช่ของ
F#m 
เรา
 
ปล่อยความผูก
Bm 
พันที่มันคอย 
 
วิ่ง
F#m 
ตามเป็นเงา
 
ความสุข
Em 
นั้นมันอยู่ที่เราใช่อยู่
A 
ที่ใคร

 
หยุดไปคาดห
D 
วังกับคำพูดของ
F#m 
ใคร
 
หยุดไปใส่
Bm 
ใจกับคำพูดขอ
F#m 
งคน
 
หยุดการไขว่
Bm 
คว้าค้นหา 
 
 
F#m 
ความสุขล้น
 
เพราะชีวิต
Em 
คนมีสุขมีทุกข์ปะปน
A 
กันไป

 
ถ้าหากถาม
D 
ฉันว่าความสุขอยู่
F#m 
ไหน
 
การได้ตื่น
Bm 
เช้าและยังหายใจก็สุข
F#m 
แล้ว
 
แค่ได้นั่ง
Bm 
มองหยดน้ำค้าง เสียง
F#m 
นกเจื้อยแจ้ว
 
ตากแดดยาม
Em 
เช้าและจิบกา
A 
แฟสักแก้วห
D 
นึ่ง

 
แค่ได้นั่ง
Bm 
มองหยดน้ำค้าง 
 
เสียง
F#m 
นกเจื้อยแจ้ว
 
ตากแดดยาม
Em 
เช้าและจิบกา
A 
แฟ.. 
 
สักแก้วห
D 
นึ่ง

ตารางรูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ปล่อยวาง


ปล่อยดวงใจไปกับสายลม
ปล่อยทุกความขื่นขมไปกับลำธาร
ปล่อยให้ชีวิตได้พักผ่อน หย่อนใจสะบ้าง
ปล่อยให้ใจมันได้อ้างว้างเพื่อทบทวน

ปล่อยความคาดหวังที่กัดกินหัวใจ
ปล่อยมันไปสิ่งไหนไม่ใช่ของเรา
ปล่อยความผูกพันที่มันคอย วิ่งตามเป็นเงา
ความสุขนั้นมันอยู่ที่เราใช่อยู่ที่ใคร

หยุดไปคาดหวังกับคำพูดของใคร
หยุดไปใส่ใจกับคำพูดของคน
หยุดการไขว่คว้าค้นหา ความสุขล้น
เพราะชีวิตคนมีสุขมีทุกข์ปะปนกันไป

ถ้าหากถามฉันว่าความสุขอยู่ไหน
การได้ตื่นเช้าและยังหายใจก็สุขแล้ว
แค่ได้นั่งมองหยดน้ำค้าง เสียงนกเจื้อยแจ้ว
ตากแดดยามเช้าและจิบกาแฟสักแก้วหนึ่ง

ddd

ปล่อยความคาดหวังที่กัดกินหัวใจ
ปล่อยมันไปสิ่งไหนไม่ใช่ของเรา
ปล่อยความผูกพันที่มันคอย วิ่งตามเป็นเงา
ความสุขนั้นมันอยู่ที่เราใช่อยู่ที่ใคร

หยุดไปคาดหวังกับคำพูดของใคร
หยุดไปใส่ใจกับคำพูดของคน
หยุดการไขว่คว้าค้นหา ความสุขล้น
เพราะชีวิตคนมีสุขมีทุกข์ปะปนกันไป

ถ้าหากถามฉันว่าความสุขอยู่ไหน
การได้ตื่นเช้าและยังหายใจก็สุขแล้ว
แค่ได้นั่งมองหยดน้ำค้าง เสียงนกเจื้อยแจ้ว
ตากแดดยามเช้าและจิบกาแฟสักแก้วหนึ่ง

แค่ได้นั่งมองหยดน้ำค้าง เสียงนกเจื้อยแจ้ว
ตากแดดยามเช้าและจิบกา.. แฟสักแก้วหนึ่ง

มิวสิควิดีโอ ปล่อยวาง วงสวัสดี

เพลง : ปล่อยวาง (คอร์ด)
ศิลปิน : วงสวัสดี
เนื้อร้อง/ทำนอง : นฤเบศ สังข์จันทร์
เรียบเรียง : นครินทร์ เพชรรักษ์
Mastered: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
คอร์ดเพลง ปล่อยวาง วงสวัสดี
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend