คอร์ดเพลง ขอคนโอนไว ปิงปอง เพียงขวัญ

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | Bm | Bm |
INTRO | G A | Bm | Em A | Bm | Bm |

 
เธอ
Bm 
คนนี้ 
 
ที่ปากบ
A 
อกว่ารัก
Bm 
จริง
 
จะไ
Bm 
ม่ทิ้ง 
 
ไม่มี
A 
วันทำน้องเสี
D 
ยใจ
 
ปากบ
G 
อกว่ารักเ
A 
ดียว 
 
แต่
F#m 
ดูเหมือนเดีย
Bm 
วใจ
 
คบ
G 
กันไม่ทันเท่าไ
A 
รเธอก็ไปมี
Bm 
อื่น

 
ต่อจา
Bm 
กนี้ 
 
พอกัน
A 
ทีเรื่อง
Bm 
หัวใจ
 
สำหรับคน
Bm 
ใหม่ 
 
ที่เข้า
A 
มาน้องขอเปลี่ยนแ
D 
ผน
 
ไม่
Em 
เชื่อแล้วคนแบบ
A 
นี้ 
 
ที่
F#m 
บอกว่าจะรักและจ
Bm 
ริงใจ
 
ขอเป
G 
ลี่ยนเป็นพี่โอนไ
A 
ว..แล้
Bm 
วกัน

 
ถ้า
Em 
คิดที่จะทักเข้ามาน้องบอกเลย
Bm 
ว่าคิดดูใหดีๆ
 
โปรไ
Em 
ฟล์หน้าเฟสก็มี บอกตรงๆ ตร
G 
งนี้..
 
บอกเลยขอคนโอน
F# 
ไว..

 
จริงจังหลบไ
G 
ปโอนไ
A 
วขอ
Bm 
ก่อน
 
เจอแต่พวกหลอ
G 
กหลอน 
 
ที่บ
A 
อกว่ารักจ
D 
ริง
 
ปากบ
G 
อกว่าจริงใ
A 
จ 
 
แต่พอไ
F#m 
ด้ทีไหรกลับ
Bm 
ชิ่งหนี
 
พอกัน
G 
ที่ 
 
กับของฟรี..น้อง
Em 
ขอพื้นที่ให้
A 
คนโอ
Bm 
นไว..
A 

INSTRU | G A | Bm | G A | D |
INSTRU | G A | F#m Bm | Em | G A | Bm | A |

 
ถ้า
Em 
คิดที่จะทักเข้ามาน้องบอกเลย
Bm 
ว่าคิดดูใหดีๆ
 
โปรไ
Em 
ฟล์หน้าเฟสก็มี บอกตรงๆ ตร
G 
งนี้..
 
บอกเลยขอคนโอน
F# 
ไว..

 
จริงจังหลบไ
G 
ปโอนไ
A 
วขอ
Bm 
ก่อน
 
เจอแต่พวกหลอ
G 
กหลอน 
 
ที่บ
A 
อกว่ารักจ
D 
ริง
 
ปากบ
G 
อกว่าจริงใ
A 
จ 
 
แต่พอไ
F#m 
ด้ทีไหรกลับ
Bm 
ชิ่งหนี
 
พอกัน
G 
ที่ 
 
กับของฟรี..น้อง
Em 
ขอพื้นที่ให้
A 
คนโอ
Bm 
นไว..
A 

 
ถ้า
G 
พี่โอนไวไม่ต้องพูดไ
A 
หรไม่ต้องบอกว่ารัก
Bm 
จริง
 
พร้อมเพย์แปะไว้หน้า
G 
ลิ้งค์
 
ไม่ต้องบอกว่ารักจ
A 
ริงกดลิ้งค์ได้
Bm 
เลย
 
ไม่ต้องบอกว่าโสดไม่ต้องโปรโ
G 
มทให้เสียเวลา
 
น้องไม่เ
A 
ช็ค น้องไม่สืบ น้องไม่
F#m 
ถามแค่พี่บอกมา
 
พี่อย่ามัว
Bm 
ลีลาแค่พี่บอก
G 
มา
 
ว่าพี่นิ โอนไ
A 
ว 
 
น้องเหอโอ
F# 
นไว..

 
จริงจังหลบไ
G 
ปโอนไ
A 
วขอ
Bm 
ก่อน
 
เจอแต่พวกหลอ
G 
กหลอน 
 
ที่บ
A 
อกว่ารักจ
D 
ริง
 
ปากบ
G 
อกว่าจริงใ
A 
จ 
 
แต่พอไ
F#m 
ด้ทีไหรกลับ
Bm 
ชิ่งหนี
 
พอกัน
G 
ที่ 
 
กับของฟรี..น้อง
Em 
ขอพื้นที่ให้
A 
คนโอ
Bm 
นไว..

 
พอกัน
G 
ที่ 
 
กับของฟรี..น้อง
Em 
ขอพื้นที่ให้
A 
คนโอ
Bm 
นไว..


เธอคนนี้ ที่ปากบอกว่ารักจริง
จะไม่ทิ้ง ไม่มีวันทำน้องเสียใจ
ปากบอกว่ารักเดียว แต่ดูเหมือนเดียวใจ
คบกันไม่ทันเท่าไหรเธอก็ไปมีอื่น

ต่อจากนี้ พอกันทีเรื่องหัวใจ
สำหรับคนใหม่ ที่เข้าน้องขอเปลี่ยนแผ่น
ไม่เชื่อแล้วคนแบบนี้ ที่บอกว่าจะรักและจริงใจ
ขอเปลี่ยนเป็นพี่โอนไวแล้วกัน

ถ้าคิดที่จะทักเข้ามาน้องบอกเลยว่าคิดดูใหดีๆ
โปรไฟล์หน้าเฟสก็มี บอกตรงๆ ตรงนี้..
บอกเลยขอคนโอนไว..

จริงจังหลบไปโอนไวขอก่อน
เจอแต่พวกหลอกหลอน ที่บอกว่ารักจริง
ปากบอกว่าจริงใจ แต่พอได้ทีไหรกลับชิ่งหนี
พอกันที่ กับของฟรี..น้องขอพื้นที่ให้คนโอนไว..

ดนตรี

ถ้าคิดที่จะทักเข้ามาน้องบอกเลยว่าคิดดูใหดีๆ
โปรไฟล์หน้าเฟสก็มี บอกตรงๆ ตรงนี้..
บอกเลยขอคนโอนไว..

จริงจังหลบไปโอนไวขอก่อน
เจอแต่พวกหลอกหลอน ที่บอกว่ารักจริง
ปากบอกว่าจริงใจ แต่พอได้ทีไหรกลับชิ่งหนี
พอกันที่ กับของฟรี..น้องขอพื้นที่ให้คนโอนไว..

ถ้าพี่โอนไวไม่ต้องพูดไหรไม่ต้องบอกว่ารักจริง
พร้อมเพย์แปะไว้หน้าลิ้งค์
ไม่ต้องบอกว่ารักจริงกดลิ้งค์ได้เลย
ไม่ต้องบอกว่าโสดไม่ต้องโปรโมทให้เสียเวลา
น้องไม่เช็ค น้องไม่สืบ น้องไม่ถาม แค่พี่บอกมา
พี่อย่ามัวลีลาแค่พี่บอกมา ว่าพี่นิ โอนไว น้องเหอโอนไว..

จริงจังหลบไปโอนไวขอก่อน
เจอแต่พวกหลอกหลอน ที่บอกว่ารักจริง
ปากบอกว่าจริงใจ แต่พอได้ทีไหรกลับชิ่งหนี
พอกันที่ กับของฟรี..น้องขอพื้นที่ให้คนโอนไว..

พอกันที่ กับของฟรี..น้องขอพื้นที่ให้คนโอนไว..

มิวสิควิดีโอ ขอคนโอนไว ปิงปอง เพียงขวัญ

เพลง : ขอคนโอนไว
ศิลปิน : ปิงปอง เพียงขวัญ
เนื้อร้อง/ทำนอง : เสี่ยโขยระนอง
เรียบเรียง : ปริทัศน์ ระฆังทอง
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend