คอร์ดเพลง เรื่องราวที่ผ่าน BUNG G! ft. JJ, K.AGLET

  
Text   


INTRO | E | E | A | A |
INTRO | E | E | A | A |

E 
บางเวลาที่เราตั้งใจจะลืมใ
A 
ครซักคน
 
มันเป็นนช่วง
C#m 
เวลาที่สับสน
 
ความ
B 
รักถาโถม 
 
สะ
A 
สมความรู้สึกเอาไว้ข้างใน

E 
บางเวลาที่เราเข้าใจทุกเรื่องร
A 
าว
 
ว่าความหมายของ
C#m 
การทีเราพบ
B 
กัน
 
มันทำให้
A 
ฉัน 
 
ไม่ลืม..

C#m 
เก็บทุกความรู้สึกที่ไม่เคยไร้ทางใจ
 
ตั้ง
B 
แต่ที่ไม่มีเธอรู้สึกว่าไร้ทางไป
A 
อยากจะลบเรื่องราว
 
ว่าครั้งหนึ่งนั้นเธอเคยได้พลัดพราก
 
 
เธอเคยเป็นคนเดิม และเป็นคนเดียวที่ฉันเคยรักมาก
 

C#m 
ขอยินดีกับเธอแค่วันหนึ่งเธอได้สุขล้น
 
ในใ
B 
จมันอาจจะเจ็บแต่ปล่อยเธอให้หลุดพ้น
 
แต่
A 
ต่อให้ยังมีเธออยู่ให้ฉันกอดเธอเป็นเงา
 
ปล่อยอ
B 
ดีตไม่ให้กลับมาและปล่อยน้ำตาให้บรรเทา

 
และอยาก
E 
ทิ้งเรื่องราวของเราให้มันเป็นอดีต
A 
แต่มันติดตรงฉันที่มันไม่ลืม
C#m 
ถึงแม้ฉันจะฝืนมันก็ก
B 
ลืนไม่ลงซักที
 
อยากให้
A 
มีซักวิธีได้ไหม..

 
อยาก
E 
ทิ้งเรื่องราวของเรา
 
ที่ทำใจแตกร้
A 
าว 
 
เพราะว่าเธอทำฟาวล์
 
ก็มันรู้สึก
C#m 
หนาวข้างในหัวใจ
 
มันอ้างว้
B 
างไม่รู้ทำไม 
 
เจ็บจะต
A 
ายก็ลืมไม่ไหว..

INSTRU | E | E | A | A |
INSTRU | E | E | A | A |

E 
รักที่ให้ไปไม่ได้คืน 
 
ผิดที่จริงจังเอาใจไปให้ยืม
 
โซดามาผ
A 
สม เอาเหล้าขมๆ มาให้กลืน
 
เมื่อรักมันจบทำทั้งหมดเพื่อให้ลืม
 
 
ว่าจะ
C#m 
ทิ้งทุกอย่างแล้ว Move on
 
แต่ว่ายังไม่ก
B 
ล้าจะทิ้งเลยแม้แต่ชุดนอน
 
มันคงลืมไปแ
A 
ล้วว่าใครที่ทำให้ทุกข์ใจ
 
เพราะว่าในหัวใจมันดันคิดถึงแต่เธอแม่งทุกตอน
 

 
ทำได้เพียงแค่
E 
มอง 
 
ตอนที่เธอเดินจากไป
 
คิดถึงวันที่ยิ้มให้กัน ก่อนที่เธอเดินผ่านไป
 
A 
ความเดียวดายตอนนี้ 
 
ไม่รู้ว่าเกิดจากใคร
 
ทุกวันนี้ทำได้แค่เมา ทำได้แค่เติมผ่านไฟ
 
 
และฉันยัง
C#m 
เห็นแต่เรื่องราวที่แสนยาว
 
เก็บความรู้สึกเอา
B 
ไว้ ให้แผลในใจมันยิ่งระบม
 
ในความทรง
A 
จำ 
 
ฉันมีเธอเป็นเหมือนแสงดาว
 
เพราะเรื่องดีๆ ของเราที่มี ไอ่ฉันคนนี้มันทิ้งไม่ลง
 

C#m 
ทุกๆ 
 
ครั้งที่ห
B 
ลับตาลง 
 
ภาพเ
A 
ธอมันลอยเข้ามา
 
อยากผ่านเรื่องร้ายนี้
C#m 
ไปให้ไว
 
ให้มันห
B 
ายซักที 
 
กับคว
A 
ามปวดร้
B 
าว..

 
และอยาก
E 
ทิ้งเรื่องราวของเราให้มันเป็นอดีต
A 
แต่มันติดตรงฉันที่มันไม่ลืม
C#m 
ถึงแม้ฉันจะฝืนมันก็ก
B 
ลืนไม่ลงซักที
 
อยากให้
A 
มีซักวิธีได้ไหม..

E 
เธอเปรียบดังประกายเพชร 
 
ส่องสว่างแม้ปลายเล็บ
 
อยากจะลบเรื่องราว และรูปของที่อยู่ในไฟล์เช็ค
 
A 
แล้วทำไมวันนี้ 
 
ต้องมาเป็นคนที่ไม่รู้จักกัน
 
แม้มีเพียงแค่ฉัน ที่ยังไม่ลืมและคงยังอยากจำ
 
C#m 
ฉันจะไม่โทษใคร 
 
หรือว่าโทษฟ้าลิขิต
B 
แต่ฉันก็ยังคง งง ไม่ต่างจากคาบฟิสิกส์
A 
แยกย้ายกันดีแล้ว 
 
คนละฟากมิติ
 
ไม่อยากให้ร้องให้เป็นเด็ก และอย่ามาทางนี้อีก
 

E 
ความเศร้ากระแทกหน้า 
 
เพราะว่าคิดถึงใครบางคน
 
ก็อยากจะลืมเรื่องราวที่ผ่านมา
 
 
แม้ความเป็นจริงมันอยากลำบาก
 
 
แต่ต้องปล่อยใ
A 
จไปตามลม
 
มันก็ตามเดิม ถ้ารั้งไม่ได้ก็คงไม่ยั้ง
 
 
ถ้าเธอจะไปก็คงต้องช้ำ
 
E 
เจ็บก็คงต้องเจ็บ 
 
ต่อให้มันพังทลาย
 
เธอคนเดียวของฉันแต่ต้องไปทางสบาย
 
A 
ฉันก็เลยต้องเมาเพื่อให้สมองมันฮาย
 
แค่อยากจะลืมเรื่องราวของเราก่อนที่ตัวฉันจะตาย
 

 
และอยาก
E 
ทิ้งเรื่องราวของเราให้มันเป็นอดีต
A 
แต่มันติดตรงฉันที่มันไม่ลืม
C#m 
ถึงแม้ฉันจะฝืนมันก็ก
B 
ลืนไม่ลงซักที
 
อยากให้
A 
มีซักวิธีได้ไหม..

 
อยาก
E 
ทิ้งเรื่องราวของเรา
 
ที่ทำใจแตกร้
A 
าว 
 
เพราะว่าเธอทำฟาวล์
 
ก็มันรู้สึก
C#m 
หนาวข้างในหัวใจ
 
มันอ้างว้
B 
างไม่รู้ทำไม 
 
เจ็บจะต
A 
ายก็ลืมไม่ไหว..

OUTRO | E | E | A | A |
OUTRO | E | E | A | A |


บางเวลาที่เราตั้งใจจะลืมใครซักคน
มันเป็นนช่วงเวลาที่สับสน
ความรักถาโถม สะสมความรู้สึกเอาไว้ข้างใน

บางเวลาที่เราเข้าใจทุกเรื่องราว
ว่าความหมายการทีเราพบกัน
มันทำให้ฉัน ไม่ลืม..

เก็บทุกความรู้สึกที่ไม่เคยไร้ทางใจ
ตั้งแต่ที่ไม่มีเธอรู้สึกว่าไร้ทางไป
อยากจะลบเรื่องราว
ว่าครั้งหนึ่งนั้นเธอเคยได้พลัดพลาด
เธอเคยเป็นคนเดิม
และเป็นคนเดียวที่ฉันเคยรักมาก

ขอยินดีกับเธอแค่วันหนึ่งเธอได้สุขล้น
ในใจมันอาจจะเจ็บแต่ปล่อยเธอให้หลุดพ้น
แต่ต่อให้ยังมีเธออยู่ให้ฉันกอดเธอเป็นเงา
ปล่อยอดีตไม่ให้กลับมา
และปล่อยน้ำตาให้บรรเทา

และอยากทิ้งเรื่องราวของเราให้มันเป็นอดีต
แต่มันติดตรงฉันที่มันไม่ลืม
ถึงแม้ฉันจะฝืนมันก็กลืนไม่ลงซักที
อยากให้มีซักวิธีได้ไหม..

อยากทิ้งเรื่องราวของเรา
ที่ทำใจแตกร้าว เพราะว่าเธอทำฟาวล์
ก็มันรู้สึกหนาวข้างในหัวใจ
มันอ้างว้างไม่รู้ทำไม เจ็บจะตายก็ลืมไม่ไหว..

( ดนตรี )

รักที่ให้ไปไม่ได้คืน ผิดที่จริงจังเอาใจไปให้ยืม
โซดามาผสม เอาเหล้าขมๆ มาให้กลืน
เมื่อรักมันจบทำทั้งหมดเพื่อให้ลืม
ว่าจะทิ้งทุกอย่างแล้ว Move on
แต่ว่ายังไม่กล้าจะทิ้งเลยแม้แต่ชุดนอน
มันคงลืมไปแล้วว่าใครที่ทำให้ทุกข์ใจ
เพราะว่าในหัวใจมันดันคิดถึงแต่เธอแม่งทุกตอน

ทำได้เพียงแค่มอง ตอนที่เธอเดินจากไป
คิดถึงวันที่ยิ้มให้กัน ก่อนที่เธอเดินผ่านไป
ความเดียวดายตอนนี้ ไม่รู้ว่าเกิดจากใคร
ทุกวันนี้ทำได้แค่เมา ทำได้แค่เติมผ่านไฟ
และฉันยังเห็นแต่เรื่องราวที่แสนยาว
เก็บความรู้สึกเอาไว้ ให้แผลในใจมันยิ่งระบม
ในความทรงจำ ฉันมีเธอเป็นเหมือนแสงดาว
เพราะเรื่องดีๆ ของเราที่มี ไอ่ฉันคนนี้มันทิ้งไม่ลง

ทุกๆ ครั้งที่หลับตาลง ภาพเธอมันลอยเข้ามา
อยากผ่านเรื่องร้ายนี้ไปให้ไว
ให้มันหายซักที กับความปวดร้าว..

และอยากทิ้งเรื่องราวของเราให้มันเป็นอดีต
แต่มันติดตรงฉันที่มันไม่ลืม
ถึงแม้ฉันจะฝืนมันก็กลืนไม่ลงซักที
อยากให้มีซักวิธีได้ไหม..

เธอเปรียบดังประกายเพชร ส่องสว่างแม้ปลายเล็บ
อยากจะลบเรื่องราว และรูปของที่อยู่ในไฟล์เช็ค
แล้วทำไมวันนี้ ต้องมาเป็นคนที่ไม่รู้จักกัน
แม้มีเพียงแค่ฉัน ที่ยังไม่ลืมและคงยังอยากจำ
ฉันจะไม่โทษใคร หรือว่าโทษฟ้าลิขิต
แต่ฉันก็ยังคง งง ไม่ต่างจากคาบฟิสิกส์
แยกย้ายกันดีแล้ว คนละฟากมิติ
ไม่อยากให้ร้องให้เป็นเด็ก และอย่ามาทางนี้อีก

ความเศร้ากระแทกหน้า
เพราะว่าคิดถึงใครบางคน
ก็อยากจะลืมเรื่องราวที่ผ่านมา
แม้ความเป็นจริงมันอยากลำบาก
แต่ต้องปล่อยใจไปตามลม
มันก็ตามเดิม ถ้ารั้งไม่ได้ก็คงไม่ยั้ง
ถ้าเธอจะไปก็คงต้องช้ำ
เจ็บก็คงต้องเจ็บ ต่อให้มันพังทลาย
เธอคนเดียวของฉันแต่ต้องไปทางสบาย
ฉันก็เลยต้องเมาเพื่อให้สมองมันฮาย
แค่อยากจะลืมเรื่องราวของเรา
ก่อนที่ตัวฉันจะตาย

และอยากทิ้งเรื่องราวของเราให้มันเป็นอดีต
แต่มันติดตรงฉันที่มันไม่ลืม
ถึงแม้ฉันจะฝืนมันก็กลืนไม่ลงซักที
อยากให้มีซักวิธีได้ไหม..

อยากทิ้งเรื่องราวของเรา
ที่ทำใจแตกร้าว เพราะว่าเธอทำฟาวล์
ก็มันรู้สึกหนาวข้างในหัวใจ
มันอ้างว้างไม่รู้ทำไม เจ็บจะตายก็ลืมไม่ไหว..

มิวสิควิดีโอ เรื่องราวที่ผ่าน BUNG G!

เพลง : เรื่องราวที่ผ่าน (คอร์ด)
ศิลปิน : BUNG G!
Prod. Esan Ambian

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend