คอร์ดเพลง ไม่มีใครตาย เพราะคนอื่นไม่รัก เฉาก๊วย จีสอง

  
Text   


Tune to Eb
 
ไม่มีใครเขาต
C 
ายเพียงเพราะ..คน
Em 
อื่นไม่รัก
 
มีแต่
Am 
คนที่ตาย 
 
เพราะไม่
Em 
รักตัวเอง
 
รักคน
F 
อื่นมากไป 
 
มากกว่า
Em 
รักตัวเอง
 
รัก
Dm 
เองเจ็บ
Em 
เอง.. 
 
จะไปโ
F 
ทษใคร.. 
 
 
Fm 

INSTRU | C Em | Am Em |
INSTRU | F Em | Dm G | C |

 
ก้อนเ
C 
นื้อที่อกข้าง
Em 
ซ้าย 
 
กับ
Am 
ลมหายใจ
Em 
ที่มี
 
มันบ
F 
อกให้รู้ 
 
ว่า
Em 
ชีวิตนี้ 
 
 
Dm 
มันเป็นของเ
G 
ธอ

 
ไม่
C 
มีใครจะทำ
Em 
ร้าย 
 
กับ
Am 
หัวใจของเธ
Em 
อได้
 
ถ้าห
F 
ากว่าเธอ 
 
ไม่เปิดใ
Em 
จรับใคร 
 
ให้
Dm 
เข้ามาทำร้ายเ
G 
อง

 
มัน
Am 
อาจจะทรมาน 
 
กับ
Em 
การที่โดนทอดทิ้ง
 
แต่มัน
F 
คงจะไม่ถึงตาย 
 
แค่
Dm 
เพียงยอมรับควา
G 
มจริง

 
ไม่มีใครเขาต
C 
ายเพียงเพราะ 
 
Em 
อื่นไม่รัก
 
มีแต่
Am 
คนที่ตาย 
 
เพราะไม่
Em 
รักตัวเอง
 
รักคน
F 
อื่นมากไป 
 
มากกว่า
Em 
รักตัวเอง
 
รัก
Dm 
เองเจ็บเอง 
 
จะไ
G 
ปโทษใคร

 
หัวใจเ
C 
ป็นของเธอ 
 
ใช่
Em 
เป็นของเขา
 
เมื่อ
Am 
เขาไม่เอา 
 
เอากลับมา
Gm 
รักษาเ
C 
อง
 
ผูกความ
F 
สุขเอาไว้ 
 
กับ
Em 
ตัวเอง
 
เผื่อวันไ
Dm 
หนที่เขาหายไ
G 
ป 
 
จะไม่เสี
C 
ยใจ

INSTRU | C Em | Am Em |
INSTRU | F Em | Dm G | C |

 
มัน
Am 
อาจจะทรมาน 
 
กับ
Em 
การที่โดนทอดทิ้ง
 
แต่มัน
F 
คงจะไม่ถึงตาย 
 
แค่
Dm 
เพียงยอมรับควา
G 
มจริง

 
ไม่มีใครเขาต
C 
ายเพียงเพราะ 
 
Em 
อื่นไม่รัก
 
มีแต่
Am 
คนที่ตาย 
 
เพราะไม่
Em 
รักตัวเอง
 
รักคน
F 
อื่นมากไป 
 
มากกว่า
Em 
รักตัวเอง
 
รัก
Dm 
เองเจ็บเอง 
 
จะไ
G 
ปโทษใคร

 
หัวใจเ
C 
ป็นของเธอ 
 
ใช่
Em 
เป็นของเขา
 
เมื่อ
Am 
เขาไม่เอา 
 
เอากลับมา
Gm 
รักษาเ
C 
อง
 
ผูกความ
F 
สุขเอาไว้ 
 
กับ
Em 
ตัวเอง
 
เผื่อวันไ
Dm 
หนที่เขาหา
Fm 
ยไป 
 
จะไม่เสี
A 
ยใจ..

 
ไม่มีใครเขาต
D 
ายเพียงเพราะ 
 
คน
F#m 
อื่นไม่รัก
 
มีแต่
Bm 
คนที่ตาย 
 
เพราะไม่
F#m 
รักตัวเอง
 
รักคน
G 
อื่นมากไป 
 
มากกว่า
F#m 
รักตัวเอง
 
รัก
Em 
เองเจ็บเอง 
 
จะไ
A 
ปโทษใคร

 
หัวใจเ
D 
ป็นของเธอ 
 
ใช่
F#m 
เป็นของเขา
 
เมื่อ
Bm 
เขาไม่เอา 
 
เอากลับมา
F#m 
รักษาเอง
 
ผูกความ
G 
สุขเอาไว้ 
 
กับ
F#m 
ตัวเอง
 
เผื่อวันไ
Em 
หนที่เขาหาย
A 
ไป 
 
จะไม่เสียใจ

INSTRU | G | F#m Bm |

 
ผูกความ
Em 
สุขเอาไว้ 
 
กับ
F#m 
ตัวเอง
 
เผื่อวันไ
G 
หนที่เขาหา
Gm 
ยไป 
 
จะไม่เ
D 
สีย..ใจ


ไม่มีใครเขาตายเพียงเพราะ คนอื่นไม่รัก
มีแต่คนที่ตาย เพราะไม่รักตัวเอง
รักคนอื่นมากไป มากกว่ารักตัวเอง
รักเอง เจ็บเอง จะไปโทษใคร..

( ดนตรี )

ก้อนเนื้อที่อกข้างซ้าย กับลมหายใจที่มี
มันบอกให้รู้ ว่าชีวิตนี้ มันเป็นของเธอ

ไม่มีใครจะทำร้าย กับหัวใจของเธอได้
ถ้าหากว่าเธอ ไม่เปิดใจรับใคร ให้เข้ามาทำร้ายเอง..

มันอาจจะทรมาน กับการที่โดนทอดทิ้ง
แต่มันคงจะไม่ถึงตาย แค่เพียงยอมรับความจริง

ไม่มีใครเขาตายเพียงเพราะ.. คนอื่นไม่รัก
มีแต่คนที่ตาย เพราะไม่รักตัวเอง
รักคนอื่นมากไป มากกว่ารักตัวเอง
รักเองเจ็บเอง จะไปโทษใคร
หัวใจเป็นของเธอ ใช่เป็นของเขา
เมื่อเขาไม่เอา เอากลับมารักษาเอง
ผูกความสุขเอาไว้ กับตัวเอง
เผื่อวันไหนที่เขาหายไป จะไม่เสียใจ

( ดนตรี )

มันอาจจะทรมาน กับการที่โดนทอดทิ้ง
แต่มันคงจะไม่ถึงตาย แค่เพียงยอมรับความจริง..

ไม่มีใครเขาตายเพียงเพราะ.. คนอื่นไม่รัก
มีแต่คนที่ตาย เพราะไม่รักตัวเอง
รักคนอื่นมากไป มากกว่ารักตัวเอง
รักเองเจ็บเอง จะไปโทษใคร
หัวใจเป็นของเธอ ใช่เป็นของเขา
เมื่อเขาไม่เอา เอากลับมารักษาเอง
ผูกความสุขเอาไว้ กับตัวเอง
เผื่อวันไหนที่เขาหายไป จะไม่เสียใจ..

ไม่มีใครเขาตายเพียงเพราะ.. คนอื่นไม่รัก
มีแต่คนที่ตาย เพราะไม่รักตัวเอง
รักคนอื่นมากไป มากกว่ารักตัวเอง
รักเองเจ็บเอง จะไปโทษใคร
หัวใจเป็นของเธอ ใช่เป็นของเขา
เมื่อเขาไม่เอา เอากลับมารักษาเอง
ผูกความสุขเอาไว้ กับตัวเอง
เผื่อวันไหนที่เขาหายไป จะไม่เสียใจ..

( ดนตรี )

ผูกความสุขเอาไว้ กับตัวเอง
เผื่อวันไหนที่เขาหายไป จะไม่เสีย..ใจ

มิวสิควิดีโอ ไม่มีใครตาย เพราะคนอื่นไม่รัก เฉาก๊วย จีสอง

เพลง : ไม่มีใครตาย เพราะคนอื่นไม่รัก (คอร์ด)
ศิลปิน : เฉาก๊วย จีสอง
เนื้อร้อง/ทำนอง : เบศ วงสวัสดี
เรียบเรียง : Mix Master: Tawan petcharat
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend