คอร์ดเพลง การมีอยู่ของฉัน TEE JETS feat. Maimhon (ไม้หมอน วชิรวิทย์)

  
Text   


INTRO | C | G/B | Am | G |
INTRO | F | G | C | C |

 
สำหรับเ
C 
ธอ 
 
ฉันอาจไม่ใช่ค
G/B 
วามรัก
 
อาจเป็นได้เ
Am 
พียงแค่คนรู้
G 
จัก
 
แต่ฉันเ
F 
ชื่อทั้งหมดใจ 
 
ที่
Em 
ทำมาก
Am 
มาย
 
ให้
Dm 
เธอ 
 
มันคือความ
G 
รัก

 
ในวัน
C 
นี้ 
 
เธออาจไม่เข้
G/B 
าใจ
 
เธออาจจะไม่
Am 
รับ 
 
ไม่รู้ง่ายง่
G 
าย
 
สำหรับ
F 
ฉันไม่เป็นไร 
 
แค่
Em 
เธออยู่ไม่ไ
Am 
กล
 
แค่
Dm 
นี้ก็ดีกับ
G 
ฉัน

 
ปล่อยให้
Am 
วันเวลา 
 
พาทุกค
G 
วามรู้สึก
 
ส่วน
F 
ลึกของฉันไปถึงใจเ
C 
ธอ 
 
 
G/B 
 
ปล่อยให้
Am 
การกระทำ 
 
 
G 
ซ้ำๆ
 
ที่ดูว่าบ้า
F 
บอ 
 
จมอยู่กลางใจเ
G 
ธอ

 
วันหนึ่งเผื่อว่าเ
C 
ธอเห็น 
 
วันหนึ่งเผื่อว่า
G/B 
เธอรู้
 
ถ้าเผื่อว่าสัก
Am 
วันที่ตัวของฉันไม่
Gm 
อยู่
 
วัน
C 
นั้นจะกอดเ
F 
ธอในฝัน
 
และบอกไ
Em 
ปว่าฉันเป็นสุข
Dm 
ใจ 
 
ที่ได้รักเ
G 
ธอ

 
แต่เผื่อเธอไม่อ
C 
ยากรับ 
 
และเผื่อเธอไม่อ
G/B 
ยากรู้
 
ก็ปล่อยให้ฉัน
Am 
เป็นแค่ลมแผ่วเบา 
 
ที่
Gm 
พัดรอบเ
C 
ธอ
 
ถ้าก
F 
ารมีอยู่ 
 
ของ
Em 
ฉันเธอลำบากใจ
 
เมื่อ
Dm 
สายลมพัดผ่านไป
 
วัน
G 
นั้นจะได้ไม่เป็นการรบก
C 
วน..

 
ในวัน
C 
นี้..เธออาจไม่เข้
G/B 
าใจ
 
เธออาจจะไม่
Am 
รับไม่รู้ง่ายง่
G 
าย
 
สำหรับ
F 
ฉันไม่เป็นไร 
 
แค่
Em 
เธออยู่ไม่ไ
Am 
กล
 
Dm 
ค่นี้ 
 
ก็ดีกับ
G 
ฉัน

 
ปล่อยให้
Am 
วันเวลา 
 
พาทุกค
G 
วามรู้สึก
 
ส่วน
F 
ลึกของฉันไปถึงใจเ
C 
ธอ 
 
 
G/B 
 
ปล่อยให้
Am 
การกระทำ 
 
 
G 
ซ้ำๆ
 
ที่ดูว่าบ้า
F 
บอ 
 
จมอยู่กลางใจเ
G 
ธอ

 
วันหนึ่งเผื่อว่าเ
C 
ธอเห็น 
 
วันหนึ่งเผื่อว่า
G/B 
เธอรู้
 
ถ้าเผื่อว่าสัก
Am 
วันที่ตัวของฉันไม่
Gm 
อยู่
 
วัน
C 
นั้นจะกอดเ
F 
ธอในฝัน
 
และบอกไ
Em 
ปว่าฉันเป็นสุข
Dm 
ใจ 
 
ที่ได้รักเ
G 
ธอ

 
แต่เผื่อเธอไม่อ
C 
ยากรับ 
 
และเผื่อเธอไม่อ
G/B 
ยากรู้
 
ก็ปล่อยให้ฉัน
Am 
เป็นแค่ลมแผ่วเบา 
 
ที่
Gm 
พัดรอบเ
C 
ธอ
 
ถ้าก
F 
ารมีอยู่ 
 
ของ
Em 
ฉันเธอลำบากใจ
 
เมื่อ
Dm 
สายลมพัดผ่านไป
 
วัน
G 
นั้นจะได้ไม่เป็นการรบก
C 
วน..

INSTRU | C | G/B | Am | Gm C |
INSTRU | F | Em | Dm | G |

 
วันหนึ่งเผื่อว่าเ
C 
ธอเห็น 
 
วันหนึ่งเผื่อว่า
G/B 
เธอรู้
 
ถ้าเผื่อว่าสัก
Am 
วันที่ตัวของฉันไม่
Gm 
อยู่
 
วัน
C 
นั้นจะกอดเ
F 
ธอในฝัน
 
และบอกไ
Em 
ปว่าฉันเป็นสุข
Dm 
ใจ 
 
ที่ได้รักเ
G 
ธอ

 
แต่เผื่อเธอไม่อ
C 
ยากรับ 
 
และเผื่อเธอไม่อ
G/B 
ยากรู้
 
ก็ปล่อยให้ฉัน
Am 
เป็นแค่ลมแผ่วเบา 
 
ที่
Gm 
พัดรอบเ
C 
ธอ
 
ถ้าก
F 
ารมีอยู่ 
 
ของ
Em 
ฉันเธอลำบากใจ
 
เมื่อ
Dm 
สายลมพัดผ่านไป
 
วัน
G 
นั้นจะได้ไม่เป็นการรบก
 
วน..

INSTRU | C | G/B | Am | Gm C |

 
เพราะก
F 
ารมีอยู่ 
 
ของ
Em 
ฉันเธอลำบากใจ
 
ใช่ไ
Dm 
หม..  
G 

OUTRO | C | G/B | Am | Gm C |
OUTRO | F | Em | Dm | G |


สำหรับเธอ ฉันอาจไม่ใช่ความรัก
อาจเป็นได้เพียงแค่คนรู้จัก
แต่ฉันเชื่อทั้งหมดใจ ที่ทำมากมายให้เธอ
มันคือความรัก

ในวันนี้เธออาจไม่เข้าใจ
เธออาจจะไม่รับไม่รู้ง่ายง่าย
สำหรับฉันไม่เป็นไร แค่เธออยู่ไม่ไกล
แค่นี้ก็ดีกับฉัน

ปล่อยให้วันเวลาพาทุกความรู้สึก
ส่วนลึกของฉันไปถึงใจเธอ
ปล่อยให้การกระทำซ้ำๆที่ดูว่าบ้าบอ
จมอยู่กลางใจเธอ

วันหนึ่งเผื่อว่าเธอเห็น วันหนึ่งเผื่อว่าเธอรู้
ถ้าเผื่อว่าสักวัน ที่ตัวของฉันไม่อยู่
วันนั้นจะกอดเธอในฝัน
และบอกไปว่าฉันเป็นสุขใจ ที่ได้รักเธอ

แต่เผื่อเธอไม่อยากรับ
และเผื่อเธอไม่อยากรู้
ก็ปล่อยให้ฉันเป็นแค่ลมแผ่วเบาที่พัดรอบเธอ
ถ้าการมีอยู่ของฉัน เธอลำบากใจ
เมื่อสายลมพัดผ่านไป
วันนั้นจะได้ไม่เป็นการรบกวน

ในวันนี้เธออาจไม่เข้าใจ
เธออาจจะไม่รับไม่รู้ง่ายง่าย
สำหรับฉันไม่เป็นไร แค่เธออยู่ไม่ไกล
แค่นี้ก็ดีกับฉัน

ปล่อยให้วันเวลาพาทุกความรู้สึก
ส่วนลึกของฉันไปถึงใจเธอ
ปล่อยให้การกระทำซ้ำๆที่ดูว่าบ้าบอ
จมอยู่กลางใจเธอ

วันหนึ่งเผื่อว่าเธอเห็น วันหนึ่งเผื่อว่าเธอรู้
ถ้าเผื่อว่าสักวัน ที่ตัวของฉันไม่อยู่
วันนั้นจะกอดเธอในฝัน
และบอกไปว่าฉันเป็นสุขใจ ที่ได้รักเธอ

แต่เผื่อเธอไม่อยากรับ
และเผื่อเธอไม่อยากรู้
ก็ปล่อยให้ฉันเป็นแค่ลมแผ่วเบา
ที่พัดรอบเธอ
ถ้าการมีอยู่ของฉัน เธอลำบากใจ
เมื่อสายลมพัดผ่านไป
วันนั้นจะได้ไม่เป็นการรบกวน

( ดนตรี )

วันหนึ่งเผื่อว่าเธอเห็น วันหนึ่งเผื่อว่าเธอรู้
ถ้าเผื่อว่าสักวัน ที่ตัวของฉันไม่อยู่
วันนั้นจะกอดเธอในฝัน
และบอกไปว่าฉันเป็นสุขใจ ที่ได้รักเธอ

แต่เผื่อเธอไม่อยากรับ
และเผื่อเธอไม่อยากรู้
ก็ปล่อยให้ฉันเป็นแค่ลมแผ่วเบาที่พัดรอบเธอ
ถ้าการมีอยู่ของฉัน เธอลำบากใจ
เมื่อสายลมพัดผ่านไป
วันนั้นจะได้ไม่เป็นการรบกวน

( ดนตรี )

ถ้าการมีอยู่ของฉัน เธอลำบากใจ ใชไหม…

มิวสิควิดีโอ การมีอยู่ของฉัน TEE JETS feat. Maimhon

เพลง : การมีอยู่ของฉัน (คอร์ด)
ศิลปิน : TEE JETS feat. Maimhon
เนื้อร้อง/ทำนอง : ฟองเบียร์
เรียบเรียง : Stereo boy
ติดต่องานศิลปิน : 06-2494-9583

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend