คอร์ดเพลง สมิหลา-รูสมิแล Maimhon (ไม้หมอน)

  
Text   


INTRO | Dm | C | Bb | Dm | Dm |

 
ทิว
Dm 
สนยืนท้าลมแ
C 
รง 
 
ล้อคลื่นสั่งท
Bb 
ราย
 
กระซิบคำ
Dm 
หวาน 
 
ฝากคำที่พร่ำตาม
C 
ลม
 
ขอฝากไปไ
Bb 
กล 
 
มุ่งริมฟ้า
Dm 
นั้น

Bb 
สมิห
C 
ลา 
 
ฝาก
A 
ฟ้าแดนนี้คอ
Dm 
ยเธอ 
 
 
C 
Bb 
สมิ
C 
แล 
 
แม่ห
A 
ญิงแดนนั้นจงฟัง

Dm 
  คนใต้ฟ้าเดียวกัน 
 
 
C 
  ไกลแสดฝันยังมี
Bb 
  รอเสมอคนดี 
 
 
A 
  เมื่อมีใจผูกพัน
Dm 
  คนสงขลายังคอย 
 
 
C 
  แม่นกน้อยตานี
Bb 
  ยังซาบซึ้งวจี 
 
 
A 
  ที่เราสองสัญ
Dm 
ญา

 
ไม่เคยลืมเ
C 
ลือน 
 
ย้ำเตือนใจ
Dm 
รอ
 
จะยื่นผ้า
Gm 
ทอ 
 
เกาะยอทัก
Dm 
ทาย
 
เลือดชายน้ำเ
C 
ค็ม 
 
ที่เข้มใน
Dm 
กาย
 
จะเป็นดั่งส
A 
าย 
 
ธารรักเพื่อ
Dm 
เธอ

Bb 
สมิห
C 
ลา 
 
ฝาก
A 
ฟ้าแดนนี้คอ
Dm 
ยเธอ 
 
 
C 
Bb 
สมิ
C 
แล 
 
แม่ห
A 
ญิงแดนนั้นจงฟัง

INSTRU | Dm | E | Gm | Dm |

Dm 
  คนใต้ฟ้าเดียวกัน 
 
 
C 
  ไกลแสดฝันยังมี
Bb 
  รอเสมอคนดี 
 
 
A 
  เมื่อมีใจผูกพัน
Dm 
  คนสงขลายังคอย 
 
 
C 
  แม่นกน้อยตานี
Bb 
  ยังซาบซึ้งวจี 
 
 
A 
  ที่เราสองสัญ
Dm 
ญา

 
ไม่เคยลืมเ
C 
ลือน 
 
ย้ำเตือนใจ
Dm 
รอ
 
จะยื่นผ้า
Gm 
ทอ 
 
เกาะยอทัก
Dm 
ทาย
 
เลือดชายน้ำเ
C 
ค็ม 
 
ที่เข้มใน
Dm 
กาย
 
จะเป็นดั่งส
A 
าย 
 
ธารรักเพื่อ
Dm 
เธอ

Bb 
สมิห
C 
ลา 
 
ฝาก
A 
ฟ้าแดนนี้คอ
Dm 
ยเธอ 
 
 
C 
Bb 
สมิ
C 
แล 
 
แม่ห
A 
ญิงแดนนั้นจงฟัง

INSTRU | Dm | E | Gm | Dm |
INSTRU | Dm | E | A |
 
สมิห
A 
ลา..

INSTRU | Dm | E | Gm | Dm |
INSTRU | Dm | E | Am |
 
สมิห
A 
ลา..


ทิวสนยืนท้าลมแรง ล้อคลื่นสั่งทราย
กระซิบคำหวาน ฝากคำที่พร่ำตามลม
ขอฝากไปไกล มุ่งริมฟ้านั้น

สมิหลา ฝากฟ้าแดนนี้คอยเธอ
สมิแล แม่หญิงแดนนั้นจงฟัง

คนใต้ฟ้าเดียวกัน ไกลแสดฝันยังมี
รอเสมอคนดี เมื่อมีใจผูกพัน
คนสงขลายังคอย แม่นกน้อยตานี
ยังซาบซึ้งวจี ที่เราสองสัญญา

ไม่เคยลืมเลือน ย้ำเตือนใจรอ
จะยื่นผ้าทอ เกาะยอทักทาย
เลือดชายน้ำเค็ม ที่เข้มในกาย
จะเป็นดั่งสาย ธารรักเพื่อเธอ

สมิหลา ฝากฟ้าแดนนี้คอยเธอ
สมิแล แม่หญิงแดนนั้นจงฟัง

ดนตรี

คนใต้ฟ้าเดียวกัน ไกลแสดฝันยังมี
รอเสมอคนดี เมื่อมีใจผูกพัน
คนสงขลายังคอย แม่นกน้อยตานี
ยังซาบซึ้งวจี ที่เราสองสัญญา

ไม่เคยลืมเลือน ย้ำเตือนใจรอ
จะยื่นผ้าทอ เกาะยอทักทาย
เลือดชายน้ำเค็ม ที่เข้มในกาย
จะเป็นดั่งสาย ธารรักเพื่อเธอ

สมิหลา ฝากฟ้าแดนนี้คอยเธอ
สมิแล แม่หญิงแดนนั้นจงฟัง

มิวสิควิดีโอ สมิหลา-รูสมิแล Maimhon (ไม้หมอน)

เพลง : สมิหลา-รูสมิแล (คอร์ด)
ศิลปิน : Maimhon (ไม้หมอน)
เนื้อร้อง/ทำนอง : สุเมธ สอดจิตต์
เรียบเรียง : New Arrangment: Simon Henderson x Prod.Blue
ติดต่องานศิลปิน : 06-6145-6514
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend