คอร์ดเพลง เหมือนเดิม ๆ – ไม้หมอน วชิรวิทย์

  
Text   

คอร์ดเพลง เหมือนเดิม ๆ ไม้หมอน วชิรวิทย์

คอร์ดเพลง เหมือนเดิม ๆ - ไม้หมอน วชิรวิทย์

เพลง เหมือนเดิม ๆ (คอร์ด)

ศิลปิน : ไม้หมอน วชิรวิทย์

แนวเพลง : #สตริง

Single : ไม้หมอน วชิรวิทย์ เหมือนเดิม ๆ

คีย์คอร์ดเพลง เหมือนเดิม ๆ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Fmaj7 
   อย่าเศร้าไปเ
C 
ลย 
 
 
G/B 
Fmaj7 
   ก็ยังเห็น
C 
กัน.. 
 
 
G/B 
อยู่ 
Fmaj7 
   อดีตเคยทำให้เ
C 
รียนรู้ 
 
 
G/B 
Fmaj7 
   แต่กลับไม่เ
C 
คย 
 
จะ
G 
จำ

 
ว่า
Fmaj7 
รักที่ผ่านมานั้น
 
เจ็บ
C 
ช้ำมากแค่
G/B 
ไหน 
 
จะกี่
Fmaj7 
ครั้งที่เธอให้อภัย
 
ภาพยัง
C 
คงเหมือน
G/B 
เดิม
 
ทั้งน้ำ
Fmaj7 
ตาและความทรงจำ
 
ที่ถูกกระ
C 
ทำ 
 
จา
G/B 
กคนใจ
Am 
ร้าย..

 
จะคร่ำ
Fmaj7 
ครวญมากมายแค่ไหน
 
แต่สุดท้
G 
ายเธอก็กลับไปเหมือนเดิม

INSTRU | Am | Fmaj7 |
INSTRU | Am | Fmaj7 G | G |

Fmaj7 
   ไม่เข้าใจเ
C 
ลย 
 
 
G/B 
Fmaj7 
   ที่ยังเหมือนเ
C 
ดิม.. 
 
 
G/B 
อยู่ 
Fmaj7 
   หนทางที่ดีก็พ
C 
อรู้ 
 
 
G/B 
Fmaj7 
   ทำไมไม่เ
Am 
ลือก.. 
 
 
C 
ทำ 
 
 
G 

 
เหมือน
Fmaj7 
ว่ามีมนต์ที่คอยคุม
 
สะ
Am 
กดเธอให้เ
C 
ชื่อฟัง
 
แม้
Fmaj7 
ว่าเขาทำร้ายเท่าไหร่
 
แต่
Am 
เธอยัง 
 
C 
ชื่อฟัง
 
อยาก
Fmaj7 
เห็น 
 
ภาพของเธอ
 
ดูสด
Am 
ใส 
 
เหมือนในค
C 
วามฝัน
Fmaj7 
ผ่านวันเหล่านั้น 
 
ที่ทุกอ
G 
ย่างต้องเสียไป

Fmaj7 
รักที่ผ่านมานั้น
 
เจ็บ
C 
ช้ำมากแค่ไ
G 
หน
 
จะกี่
Fmaj7 
ครั้ง 
 
ที่เธอให้อภัย
 
ภาพยัง
C 
คงเหมือน
G/B 
เดิม
 
ทั้งน้ำ
Fmaj7 
ตาและความทรงจำ
 
ที่ถูกกระ
C 
ทำ 
 
จา
G/B 
กคนใจ
Am 
ร้าย..

 
จะคร่ำค
Fmaj7 
รวญมากมายแค่ไหน
 
แต่สุดท้
G 
ายเธอก็กลับไป..

 
ว่า
Fmaj7 
รักที่ผ่านมานั้น
 
เจ็บ
C 
ช้ำมากแค่
G/B 
ไหน 
 
จะกี่
Fmaj7 
ครั้งที่เธอให้อภัย
 
ภาพยัง
C 
คงเหมือน
G/B 
เดิม
 
ทั้งน้ำ
Fmaj7 
ตาและความทรงจำ
 
ที่ถูกกระ
C 
ทำ 
 
จา
G/B 
กคนใจ
Am 
ร้าย..

 
คงสัก
Fmaj7 
วันฉันได้เข้าใจ
 
หากสัก
Fmaj7 
วันฉันได้เข้าใจ
 
ภาพสดใ
G 
สคงไม่กลับมาเหมือนเดิม…

OUTRO | Fmaj7 | C G/B |
OUTRO | Fmaj7 | C G/B |
OUTRO | Fmaj7 | C G/B | Fmaj7 |


อย่าเศร้าไปเลย
ก็ยังเห็นกัน.. อยู่ 
อดีตเคยทำให้เรียนรู้
แต่กลับไม่เคย จะจำ

ว่ารักที่ผ่านมานั้น
เจ็บช้ำมากแค่ไหน 
จะกี่ครั้งที่เธอให้อภัย
ภาพยังคงเหมือนเดิม
ทั้งน้ำตาและความทรงจำ
ที่ถูกกระทำ จากคนใจร้าย..

จะคร่ำครวญมากมายแค่ไหน
แต่สุดท้ายเธอก็กลับไปเหมือนเดิม

( ดนตรี )

ไม่เข้าใจเลย
ที่ยังเหมือนเดิม.. อยู่ 
หนทางที่ดีก็พอรู้
ทำไมไม่เลือก.. ทำ

เหมือนว่ามีมนต์ที่คอยคุม
สะกดเธอให้เชื่อฟัง
แม้ว่าเขาทำร้ายเท่าไหร่
แต่เธอยัง เชื่อฟัง
อยากเห็น ภาพของเธอ
ดูสดใส เหมือนในความฝัน
ผ่านวันเหล่านั้น ที่ทุกอย่างต้องเสียไป

รักที่ผ่านมานั้น
เจ็บช้ำมากแค่ไหน
จะกี่ครั้ง ที่เธอให้อภัย
ภาพยังคงเหมือนเดิม
ทั้งน้ำตาและความทรงจำ
ที่ถูกกระทำ จากคนใจร้าย..

จะคร่ำครวญมากมายแค่ไหน
แต่สุดท้ายเธอก็กลับไป..

ว่ารักที่ผ่านมานั้น
เจ็บช้ำมากแค่ไหน 
จะกี่ครั้งที่เธอให้อภัย
ภาพยังคงเหมือนเดิม
ทั้งน้ำตาและความทรงจำ
ที่ถูกกระทำ จากคนใจร้าย..

คงสักวันฉันได้เข้าใจ
หากสักวันฉันได้เข้าใจ
ภาพสดใสคงไม่กลับมาเหมือนเดิม…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เหมือนเดิม ๆ (คอร์ด)
ศิลปิน: ไม้หมอน วชิรวิทย์
ติดต่องาน: 085-9184338
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend