คอร์ดเพลง รู้สึกดีขึ้นไหม – ไม้หมอน วชิรวิทย์

  
Text   

คอร์ดเพลง : รู้สึกดีขึ้นไหม ไม้หมอน วชิรวิทย์

คอร์ดเพลง รู้สึกดีขึ้นไหม - ไม้หมอน วชิรวิทย์

เพลง :

ศิลปิน : ไม้หมอน วชิรวิทย์

เนื้อร้อง/ทำนอง : Washiravit Geenkerd

คอร์ดทั้งหมด : C,D,G,Em,Am,D/F#


Tune to Eb
INTRO | C D | G | C D | G |

 
C 
อยน้ำตา
D 
ที่ยังอ
G 
ยู่ตรงแก้ม
 
ข้างข
C 
วาของเ
D 
ธอฉันแ
G 
อบเจ็บใจ
C 
คงยังไม่
D 
ลืมคนเก่าใ
G 
ช่ไหม
C 
ฮือ.. 
 
 
D 
ฮือ.. 
 
 
G 
ฮือ..

C 
คืนและวัน
D 
ที่เราต่างโศกเ
G 
ศร้า
 
หากเ
C 
ธอคิดถึงเ
D 
ขาฉันเ
G 
ฝ้าปวดใจ
 
C 
วามสุขที่
D 
มี 
 
เธอสูญเ
G 
สียไปใช่ไหม
C 
ฉัน.. 
 
 
D 
ให้.. 
 
G 
อง..

D/F# 
เมื่อความ
Em 
เจ็บปวดทำให้
D/F# 
กลัวคำว่ารัก
 
เธอ
C 
คงไม่ต้องการที่จ
G 
ะรัก.. 
 
 
D/F# 
ใคร
 
แต่
Em 
ฉันอยาก 
 
 
D 
จะถามให้เข้
C 
าใจ..
Cm 

 
เคียงข้างกันแบ
G 
บนี้ 
 
รู้สึก
D/F# 
ดีขึ้นไหม
 
พอ
Em 
ทำให้ควา
D 
มสุข
 
จากเ
C 
คยลบเลือนหาย 
 
 
G 
คืนกลับมาหา
 
ออก
Am 
มาจากเขาได้
D 
ยัง
 
หากความสุข
G 
ฉัน 
 
นั้นทำให้
D/F# 
เธอใกล้
 
ความ
Em 
รักที่เคยหาย
D 
ไป
 
เธอยิน
C 
ดีจะยอมรับ 
 
เป็น
G 
คำพูดได้ไหม
 
พูดใ
Am 
ห้.. 
 
ฉันกอ
D 
ดหัวใจเธอสักครั้ง

INSTRU | C D | G | C D | G |

 
C 
คยพบเจอค
D 
วามเจ็บป
G 
วดมากมาย
 
ถูกค
C 
วามรักทำร้
D 
าย 
 
G 
ม่ต่างกัน
 
C 
วามสุขที่
D/F# 
มีคงหลงเ
G 
หลือเพียงความฝัน
C 
ฉัน.. 
 
D 
ข้า.. 
 
G 
จ..
D 


 
เคียงข้างกันแบ
G 
บนี้ 
 
รู้สึก
D/F# 
ดีขึ้นไหม
 
พอ
Em 
ทำให้ควา
D 
มสุข
 
จากเ
C 
คยลบเลือนหาย 
 
 
G 
คืนกลับมาหา
 
ออก
Am 
มาจากเขาได้
D 
ยัง
 
หากความสุข
G 
ฉัน 
 
นั้นทำให้
D/F# 
เธอใกล้
 
ความ
Em 
รักที่เคยหาย
D 
ไป
 
เธอยิน
C 
ดีจะยอมรับ 
 
เป็น
G 
คำพูดได้ไหม
 
พูดใ
Am 
ห้.. 
 
ฉันกอ
D 
ดหัวใจ

Am 
  เธอยังคงกลัวใช่ไหม
C 
  ไม่ปล่อยให้เธอ
Em 
ไป.. 
 
แน่น
D/F# 
อน
Am 
  ความรักเริ่มดูสด
C 
ใส
 
  เธอรู้สึกไ
Em 
หม
 
  หรือเพียงแค่ฉั
D 
นคิดเองคนเดียว

 
เคียงข้างกันแบ
G 
บนี้ 
 
รู้สึก
D/F# 
ดีขึ้นไหม
 
พอ
Em 
ทำให้ควา
D 
มสุข
 
จากเ
C 
คยลบเลือนหาย 
 
 
G 
คืนกลับมาหา
 
ออก
Am 
มาจากเขาได้
D 
ยัง
 
หากความสุข
G 
ฉัน 
 
นั้นทำให้
D/F# 
เธอใกล้
 
ความ
Em 
รักที่เคยหาย
D 
ไป
 
เธอยิน
C 
ดีจะยอมรับ 
 
เป็น
G 
คำพูดได้ไหม
 
พูดใ
Am 
ห้.. 
 
ฉันกอ
D 
ดหัวใจเธอสักครั้ง

INSTRU | G D/F# | Em D |

 
รอเพียงเ
C 
ธอจะยอมรับ 
 
เป็น
G 
คำพูดได้ไหม
 
พูดใ
Am 
ห้.. 
 
ฉันปลอบหั
D 
วใจ.. 
 
ที่บอบช้ำ.
G 
..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง รู้สึกดีขึ้นไหม


รอยน้ำตาที่ยังอยู่ตรงแก้ม
ข้างขวาของเธอฉันแอบเจ็บใจ
คงยังไม่ลืมคนเก่าใช่ไหม
ฮือ.. ฮือ.. ฮือ..

คืนและวันที่เราต่างโศกเศร้า
หากเธอคิดถึงเขาฉันเฝ้าปวดใจ
ความสุขที่มี เธอสูญเสียไปใช่ไหม
ฉัน.. ให้.. เอง..

เมื่อความเจ็บปวดทำให้กลัวคำว่ารัก
เธอคงไม่ต้องการที่จะรัก.. ใคร
แต่ฉันอยาก จะถามให้เข้าใจ..

เคียงข้างกันแบบนี้ รู้สึกดีขึ้นไหม
พอทำให้ความสุข
จากเคยลบเลือนหาย คืนกลับมาหา
ออกมาจากเขาได้ยัง
หากความสุขฉัน นั้นทำให้เธอใกล้
ความรักที่เคยหายไป
เธอยินดีจะยอมรับ เป็นคำพูดได้ไหม
พูดให้.. ฉันกอดหัวใจเธอสักครั้ง

( ดนตรี )

เคยพบเจอความเจ็บปวดมากมาย
ถูกความรักทำร้าย ไม่ต่างกัน
ความสุขที่มีคงหลงเหลือเพียงความฝัน
ฉัน.. เข้า.. ใจ..

เคียงข้างกันแบบนี้ รู้สึกดีขึ้นไหม
พอทำให้ความสุข
จากเคยลบเลือนหาย คืนกลับมาหา
ออกมาจากเขาได้ยัง
หากความสุขฉัน นั้นทำให้เธอใกล้
ความรักที่เคยหายไป
เธอยินดีจะยอมรับ เป็นคำพูดได้ไหม
พูดให้.. ฉันกอดหัวใจ

เธอยังคงกลัวใช่ไหม
ไม่ปล่อยให้เธอไป.. แน่นอน
ความรักเริ่มดูสดใส
เธอรู้สึกไหม
หรือเพียงแค่ฉันคิดเองคนเดียว

เคียงข้างกันแบบนี้ รู้สึกดีขึ้นไหม
พอทำให้ความสุข
จากเคยลบเลือนหาย คืนกลับมาหา
ออกมาจากเขาได้ยัง
หากความสุขฉัน นั้นทำให้เธอใกล้
ความรักที่เคยหายไป
เธอยินดีจะยอมรับ เป็นคำพูดได้ไหม
พูดให้.. ฉันกอดหัวใจเธอสักครั้ง

( ดนตรี )

รอเพียงเธอจะยอมรับ เป็นคำพูดได้ไหม
พูดให้.. ฉันปลอบหัวใจ.. ที่บอบช้ำ…

มิวสิควิดีโอ รู้สึกดีขึ้นไหม ไม้หมอน วชิรวิทย์

เพลง รู้สึกดีขึ้นไหม
ศิลปิน : ไม้หมอน วชิรวิทย์
Arranged : Jittipon Thawornkit
ติดต่องาน: 085-9184338
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend