คอร์ดเพลง เก็บไปฝัน ไม้หมอน Maimhon feat. K6Y

  
Text   


Capo #3
INTRO | C | G/B | Am | F |
INTRO | C | G/B | Am | F |

Cmaj7 
อยากจะพบ 
 
อยากจะเห็น..
 
สิ่งที่เป็นเหมือนปุยอากาศ  
 
 
ใน
G/B 
ยามเช้าๆ 
 
ตอนหนาวๆ
 
ตื่นขึ้นมาพร้อมบรรยากาศ ดวง
Am 
ดาวที่ลาลับไป
 
ตะวันที่คอยเข้าใกล้..ขอ
F 
บฟ้า..

Cmaj7 
ฉากที่ฝัน 
 
คือเธอและฉัน..
 
อยู่ข้างกันนั่งริมหน้าต่าง
 
 
ใน
G/B 
ยามเช้าๆ 
 
ตอนหนาวๆ
 
หมอกกับดาวเรื่องราวต่างๆ ที่
Am 
เราส่งยิ้มให้กัน
 
และยังหัวเราะด้วยกัน มี
F 
ไหม..

 
อยากจะไปเหลื
Am 
อเกิน
 
ที่ที่ฉันจะ
G/B 
เดินข้างกายเธอ..สัก
F 
วัน..

 
อยากเก็บเอาเธอไป
C 
ฝัน
 
โอบกอดกันตอนหมอก
G/B 
หนาว
 
ในยามที่ดวงอา
Am 
ทิตย์ลับลา 
 
เธอ
F 
จูบฉัน
 
จับมือให้แน่นเอา
C 
ไว้ 
 
เผื่อคนที่อยู่แส
G/B 
นไกล
 
รู้สึกเหมือนกันใช่ไ
Am 
หม 
 
รักที่ส่ง
F 
ต่อ..ผ่า
C 
นฝัน

C 
ฝันถึงเรื่องเธอ 
 
ยังร้อยเป็นเรื่องราว
G/B 
เวลาไม่ยืดยาว 
 
แต่ฝันถึงเรื่องเดิม
Am 
ต่อให้นานก็อยากจะฝันเหมือนเคย..ต่อ
F 
ไป

 
ก็เธอช่างสวยดั่งดอกไ
C 
ม้ที่ฉันมอง
 
แม้ไม่ค่อยเจอ ตะ
G/B 
วันจะลับไกล
 
แค่ฉันได้ใกล้เธอ..  
Am 
 
เพลงที่เขียนก็เพ้อถึงเ
F 
ธอร่ำไป

 
ยังฝังใจ.. อยู่กับ
C 
ฝันที่แสนไกล
 
ใยถึงสวยงาม กี่
G/B 
วันจะนับรอ
 
และคอยเธอชั่วกาล..  
Am 
 
แต่เพียงไม่นานภาพเดิ
F 
มลับไป

 
อยู่ห่างกายเหลื
Am 
อเกิน
 
ที่ที่ฉันจะ
G/B 
เดินข้างกายเธอ..สัก
F 
วัน..

 
ผ่านเวลาร้อย
Am 
เรียง..
 
เรื่อง
G/B 
เธอฉันอยาก
F 
มีอยู่ข้ามวัน

 
อยากเก็บเอาเธอไป
C 
ฝัน
 
โอบกอดกันตอนหมอก
G/B 
หนาว
 
ในยามที่ดวงอา
Am 
ทิตย์ลับลา 
 
เธอ
F 
จูบฉัน
 
จับมือให้แน่นเอา
C 
ไว้ 
 
เผื่อคนที่อยู่แส
G/B 
นไกล
 
รู้สึกเหมือนกันใช่ไ
Am 
หม 
 
รักที่ส่ง
F 
ต่อ..

 
อยากเก็บเอาเธอไป
C 
ฝัน
 
โอบกอดกันตอนหมอก
G/B 
หนาว
 
ในยามที่ดวงอา
Am 
ทิตย์ลับลา 
 
เธอ
F 
จูบฉัน
 
ก็ทำได้เพียงเท่
C/E 
านี้ 
 
เพียงฝันถึงคนแส
F 
นดี
 
ลืมตาตื่นรอความ
Am 
รักที่ได้เกิดจ
F 
าก..ในฝัน..


อยากจะพบ อยากจะเห็น
สิ่งที่เป็นเหมือนปุยอากาศ
ในยามเช้าๆ ตอนหนาวๆ
ตื่นขึ้นมาพร้อมบรรยากาศ
ดวงดาวที่ลาลับไป
ตะวันที่คอยเข้าใกล้.. ขอบฟ้า

ฉากที่ฝัน คือเธอและฉัน..
อยู่ข้างกันนั่งริมหน้าต่าง
ในยามเช้าๆ ตอนหนาวๆ
หมอกกับดาวเรื่องราวต่างๆ
ที่เราส่งยิ้มให้กัน
และยังหัวเราะด้วยกัน มีไหม

อยากจะไปเหลือเกิน
ที่ที่ฉันจะเดินข้างกายเธอ.. สักวัน..

อยากเก็บเอาเธอไปฝัน
โอบกอดกันตอนหมอกหนาว
ในยามที่ดวงอาทิตย์ลับลาเธอจูบฉัน
จับมือให้แน่นเอาไว้ เผื่อคนที่อยู่แสนไกล
รู้สึกเหมือนกันใช่ไหม รักที่ส่งต่อ..ผ่านฝัน

ฝันถึงเรื่องเธอ ร้อยเป็นเรื่องราว
เวลาไม่ยืดยาว แต่ฝันถึงเรื่องเดิม
ต่อให้นานก็อยากจะฝันเหมือนเคย..ต่อไป

ก็เธอช่างสวยดั่งดอกไม้ที่ฉันมอง
แม้ไม่ค่อยเจอ
ตะวันจะลับไกล แค่ฉันได้ใกล้เธอ
เพลงที่เขียนก็เพ้อถึงเธอร่ำไป

ยังฝังใจ อยู่กับฝันที่แสนไกล
ใยถึงสวยงาม กี่วันจะนับรอ
และคอยเธอชั่วกาล
แต่เพียงไม่นานภาพเดิมลับไป

อยู่ห่างไกลเหลือเกิน
ที่ที่ฉันจะเดินข้างกายเธอสักวัน

ผ่านเวลาร้อยเรียง เรื่องเธอฉัน
อยากมีอยู่ข้ามวัน

อยากเก็บเอาเธอไปฝัน
โอบกอดกันตอนหมอกหนาว
ในยามที่ดาวอาทิตย์ลับลาเธอจูบฉัน
จับมือให้แน่นเอาไว้ เผื่อคนที่อยู่แสนไกล
รู้สึกเหมือนกันใช่ไหม รักที่ส่งต่อ

อยากเก็บเอาเธอไปฝัน
โอบกอดกันตอนหมอกหนาว
ในยามที่ดวงอาทิตย์ลับลาเธอจูบฉัน
ก็ทำได้เพียงเท่านี้ เพียงฝันถึงคนแสนดี
ลืมตาตื่นรอความรักที่ได้เกิดจาก..ในฝัน

มิวสิควิดีโอ เก็บไปฝัน ไม้หมอน Maimhon feat. K6Y

เพลง : เก็บไปฝัน
ศิลปิน : ไม้หมอน Maimhon feat. K6Y
เนื้อร้อง/ทำนอง : POTTBANK
เรียบเรียง : POTTBANK, Newery
ติดต่องานแสดง : 06-6145-6514
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend