คอร์ดเพลง ตัวดำหน้าโหล ชาย กงหรา

  
Text   


INTRO | E B | C#m G#m |
INTRO | A G#m | F#m B | B |

E 
มีแค่รถเครื่องร้
B 
าย 
 
หากซ้อน
C#m 
ท้ายคงอายใคร
G#m 
เขา
 
แค่เ
A 
ด็กบ้านๆใน
G#m 
ป่าหลังเขา 
 
 
F#m 
ดำเหมือนขึ้เท่าเก
B 
รียมๆ

 
ไม่ห
E 
ล่อไม่รวยเงินท
B 
อง 
 
บอก
C#m 
หัวใจว่าให้มัน
G#m 
เจียม
 
อย่าไ
A 
ปเทียบคู่ 
 
อย่า
G#m 
ไปเทียบเคียง 
 
นาง
F#m 
ฟ้า 
 
เด็กในห
B 
ลาด

G#m 
  หน้าตามอมแมม 
 
เต็มไป
C#m 
ด้วยหนวดเครา
G#m 
  แล้วใครเขาจะแล 
 
ไอ้
C#m 
คนอย่างเรา
 
  ไม่ไ
A 
ด้ผิวขาว 
 
สาวๆเขาไม่
B 
แล

 
ก็เ
E 
ราตัวดำหน้าโ
B 
หล 
 
แถม
C#m 
ยังอยู่โบร๊ะเ
G#m 
สดสา
 
อยาก
A 
ส่งยิ้มไปแต่
G#m 
ใจไม่กล้า 
 
 
F#m 
แค่สบตายังไม่ห
B 
าญ

E 
กลัวเธอมองแล้ว
B 
หัวเราะ 
 
ตัว
C#m 
ดำม่อท่อแล้ว
G#m 
ยังหน้าด้าน
 
ไม่เ
A 
จียมตัวเองยั
G#m 
งอิหาญ 
 
ยิ้ม
F#m 
เห็นแต่ฟัน
 
แล้ว
B 
ยังอิส่งยิ้มใ
E 
ห้เธอ 
 
 
B 

INSTRU | E B | C#m G#m |
INSTRU | A G#m | F#m B |
INSTRU | E B | C#m G#m |
INSTRU | A G#m | F#m B |

G#m 
  หน้าตามอมแมม 
 
เต็มไป
C#m 
ด้วยหนวดเครา
G#m 
  แล้วใครเขาจะแล 
 
ไอ้
C#m 
คนอย่างเรา
 
  ไม่ไ
A 
ด้ผิวขาว 
 
สาวๆเขาไม่
B 
แล

 
ก็เ
E 
ราตัวดำหน้าโ
B 
หล 
 
แถม
C#m 
ยังอยู่โบร๊ะเ
G#m 
สดสา
 
อยาก
A 
ส่งยิ้มไปแต่
G#m 
ใจไม่กล้า 
 
 
F#m 
แค่สบตายังไม่ห
B 
าญ

E 
กลัวเธอมองแล้ว
B 
หัวเราะ 
 
ตัว
C#m 
ดำม่อท่อแล้ว
G#m 
ยังหน้าด้าน
 
ไม่เ
A 
จียมตัวเองยั
G#m 
งอิหาญ 
 
ยิ้ม
F#m 
เห็นแต่ฟันแล้ว
B 
ยัง..

 
ก็เ
E 
ราตัวดำหน้าโ
B 
หล 
 
แถม
C#m 
ยังอยู่โบร๊ะเ
G#m 
สดสา
 
อยาก
A 
ส่งยิ้มไปแต่
G#m 
ใจไม่กล้า 
 
 
F#m 
แค่สบตายังไม่ห
B 
าญ
E 
กลัวเธอมองแล้ว
B 
หัวเราะ 
 
ตัว
C#m 
ดำม่อท่อแล้ว
G#m 
ยังหน้าด้าน
 
ไม่เ
A 
จียมตัวเองยั
G#m 
งอิหาญ 
 
ยิ้ม
F#m 
เห็นแต่ฟันแล้ว
B 
ยัง..

 
ก็เ
E 
ราตัวดำหน้าโ
B 
หล 
 
แถม
C#m 
ยังอยู่โบร๊ะเ
G#m 
สดสา
 
อยาก
A 
ส่งยิ้มไปแต่
G#m 
ใจไม่กล้า 
 
 
F#m 
แค่สบตายังไม่ห
B 
าญ
E 
กลัวเธอมองแล้ว
B 
หัวเราะ 
 
ตัว
C#m 
ดำม่อท่อแล้ว
G#m 
ยังหน้าด้าน
 
ไม่เ
A 
จียมตัวเองยั
G#m 
งอิหาญ 
 
ยิ้ม
F#m 
เห็นแต่ฟัน
 
แล้ว
B 
ยังอิส่งยิ้มใ
E 
ห้เธอ 
 
 
B 

OUTRO | E B | C#m G#m |
OUTRO | A G#m | F#m B | E |


มีแค่รถเครื่องร้าย หากซ้อนท้ายคงอายใครเขา
แค่เด็กบ้านๆในป่าหลังเขา ดำเหมือนขึ้เท่าเกรียมๆ
ไม่หล่อไม่รวยเงินทอง บอกหัวใจว่าให้มันเจียม
อย่าไปเทียบคู่ อย่าไปเทียบเคียง นางฟ้า เด็กในหลาด

หน้าตามอมแมม เต็มไปด้วยหนวดเครา
แล้วใครเขาจะแล ไอ้คนอย่างเรา
ไม่ได้ผิวขาว สาวๆเขาไม่แล

ก็เราตัวดำหน้าโหล แถมยังอยู่โบร๊ะเสดสา
อยากส่งยิ้มไปแต่ใจไม่กล้า แค่สบตายังไม่หาญ
กลัวเธอมองแล้วหัวเราะ ตัวดำม่อท่อแล้วยังหน้าด้าน
ไม่เจียมตัวเองยังอิหาญ ยิ้มเห็นแต่ฟัน
แล้วยังจะส่งยิ้มให้เธอ

( ดนตรี )

หน้าตามอมแมม เต็มไปด้วยหนวดเครา
แล้วใครเขาจะแล ไอ้คนอย่างเรา
ไม่ได้ผิวขาว สาวๆเขาไม่แล

ก็เราตัวดำหน้าโหล แถมยังอยู่โบร๊ะเสดสา
อยากส่งยิ้มไปแต่ใจไม่กล้า แค่สบตายังไม่หาญ
กลัวเธอมองแล้วหัวเราะ ตัวดำม่อท่อแล้วยังหน้าด้าน
ไม่เจียมตัวเองยังอิหาญ ยิ้มเห็นแต่ฟัน แล้วยัง..

ก็เราตัวดำหน้าโหล แถมยังอยู่โบร๊ะเสดสา
อยากส่งยิ้มไปแต่ใจไม่กล้า แค่สบตายังไม่หาญ
กลัวเธอมองแล้วหัวเราะ ตัวดำม่อท่อแล้วยังหน้าด้าน
ไม่เจียมตัวเองยังอิหาญ ยิ้มเห็นแต่ฟัน แล้วยัง..

ก็เราตัวดำหน้าโหล แถมยังอยู่โบร๊ะเสดสา
อยากส่งยิ้มไปแต่ใจไม่กล้า แค่สบตายังไม่หาญ
กลัวเธอมองแล้วหัวเราะ ตัวดำม่อท่อแล้วยังหน้าด้าน
ไม่เจียมตัวเองยังอิหาญ ยิ้มเห็นแต่ฟัน
แล้วยังจะส่งยิ้มให้เธอ

มิวสิควิดีโอ ตัวดำหน้าโหล ชาย กงหรา

เพลง : ตัวดำหน้าโหล (คอร์ด)
ศิลปิน : ชาย กงหรา
เนื้อร้อง/ทำนอง : จั๊มโบ้วงกามเทพ
เรียบเรียง : เสก ผ่านชื่น
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend