คอร์ดเพลง งานไม่ทำรำอย่างเดียว เชน มะยม feat.ก้อย กินรี

  
Text   


INTRO | Em | D | Bm | Bm A Bm |
INTRO | Em | Em | D | D |
INTRO | Am | Am | C | C | D | D |

 
เกิดมาครบสาม
Em 
สิบสอง
 
มึงอย่าเพิ่งยอมแพ้อะไ
G 
รง่าย 
 
 
ถ้าไม่สู้เสียชื่อ
Am 
ค่าย 
 
ถ้าไม่ทำก็อดตาย
 
ถ้ามันง่ายก็ไม่เ
D 
รียกว่าชีวิต

 
โชคชะตาลิ
Em 
ขิตเอง..
 
กูไม่ได้เก่ง กูไม่ได้ฝ
G 
ากเอาไว้ให้คิด
 
แต่ทางเดินของชี
Am 
วิต 
 
แม้เลือกเกิดมันไม่ได้
 
แต่เลือกได้ที่จะเ
D 
ป็น..
 
จะทำด้วยตัวของเราเ
G 
อง..

 
มึงปลูกลอ
Am 
กอวันนี้แล้วมึงอีกินตอเช้า
 
มันคงจะ
Em 
เป็นจะเป็นไปไม่ได้หรอก
 
ถ้าปลูกถั่วเ
Am 
ขียววันนี้ 
 
ตอเช้ามึงได้ถั่วงอก
 
เรื่องนี้พ่อ
Em 
เฒ่า 
 
เค้าบอกว่ากูไม่เถียง

 
ถ้าปลูกลอ
Am 
กอวันนี้ 
 
ตอเช้าไปลักของเพื่อน
 
ถึงมึงได้
Em 
กินกูว่าไม่นานมึงน่าเพรียง
 
อย่าคิดหวัง
C 
น้ำบ่อหน้า 
 
ถ้าชีวิตเกิดมา
 
มึงยืมแต่ห
D 
มูกเพื่อนมึงหายใจ 
 
กูว่ามันไม่
B 
ผ่าน..

 
วันทั้ง
C 
วันงานการไม่
D 
ทำ
 
เบอะมึงรำอย่างเ
Em 
ดียว..
 
เคียวกะไม่
C 
ถือ 
 
ข้าวมึงกะไม่เ
D 
กี่ยว
 
แล้วมึงอีเอาไหร
G 
กิน..
 
ทุก
C 
สิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเ
D 
รา
 
ถ้าอยากจะมีอย่างเ
G 
ขา 
 
มึงก็ต้อง
Bm 
ทำ 
 
มึง
Em 
ก็ต้องสู้

 
ยุค
C 
นี้มันยุคไหนมึงก็
D 
รู้..
 
ถ้ามึงไม่
C 
ทำก็อดตาย
 
กูต่อให้พ่อมึงชื่อตู่ กะไม่ผ่
D 
าน..
 
ชีวิตมันต้องทำงานไอ้บ่
G 
าวเห้อ..  
D 

INSTRU | Em | Em | D | D |
INSTRU | Am | Am | C | D |
INSTRU | Em | Em | D | D |
INSTRU | Am | Am | C | C | D | D |

 
มึงปลูกลอ
Am 
กอวันนี้แล้วมึงอีกินตอเช้า
 
มันคงจะ
Em 
เป็นจะเป็นไปไม่ได้หรอก
 
ถ้าปลูกถั่วเ
Am 
ขียววันนี้ 
 
ตอเช้ามึงได้ถั่วงอก
 
เรื่องนี้พ่อ
Em 
เฒ่า 
 
เค้าบอกว่ากูไม่เถียง

 
ถ้าปลูกลอ
Am 
กอวันนี้ 
 
ตอเช้าไปลักของเพื่อน
 
ถึงมึงได้
Em 
กินกูว่าไม่นานมึงน่าเพรียง
 
อย่าคิดหวัง
C 
น้ำบ่อหน้า 
 
ถ้าชีวิตเกิดมา
 
มึงยืมแต่ห
D 
มูกเพื่อนมึงหายใจ 
 
กูว่ามันไม่
B 
ผ่าน..

 
วันทั้ง
C 
วันงานการไม่
D 
ทำ
 
เบอะมึงรำอย่างเ
Em 
ดียว..
 
เคียวกะไม่
C 
ถือ 
 
ข้าวมึงกะไม่เ
D 
กี่ยว
 
แล้วมึงอีเอาไหร
G 
กิน..
 
ทุก
C 
สิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเ
D 
รา
 
ถ้าอยากจะมีอย่างเ
G 
ขา 
 
มึงก็ต้อง
Bm 
ทำ 
 
มึง
Em 
ก็ต้องสู้

 
ยุค
C 
นี้มันยุคไหนมึงก็
D 
รู้..
 
ถ้ามึงไม่
C 
ทำก็อดตาย
 
กูต่อให้พ่อมึงชื่อตู่ กะไม่ผ่
D 
าน..

 
วันทั้ง
C 
วันงานการไม่
D 
ทำ
 
เบอะมึงรำอย่างเ
Em 
ดียว..
 
เคียวกะไม่
C 
ถือ 
 
ข้าวมึงกะไม่เ
D 
กี่ยว
 
แล้วมึงอีเอาไหร
G 
กิน..
 
ทุก
C 
สิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเ
D 
รา
 
ถ้าอยากจะมีอย่างเ
G 
ขา 
 
มึงก็ต้อง
Bm 
ทำ 
 
มึง
Em 
ก็ต้องสู้

 
ยุค
C 
นี้มันยุคไหนมึงก็
D 
รู้..
 
ถ้ามึงไม่
C 
ทำก็อดตาย
 
กูต่อให้พ่อมึงชื่อตู่ กะไม่ผ่
D 
าน..
 
ชีวิตมันต้องทำงานไอ้บ่
G 
าวเห้อ..  
D 

 
ยุค
C 
นี้มันยุคไหนมึงก็
D 
รู้..
 
ถ้ามึงไม่
C 
ทำก็อดตาย
 
กูต่อให้พ่อมึงชื่อตู่ กะไม่ผ่
D 
าน..
 
ชีวิตมันต้องทำงานไอ้บ่าวเห้อ..  
G 


มาครบสามสิบสอง
มึงอย่าเพิ่งยอมแพ้อะไรง่าย ๆ
ถ้าไม่สู้เสียชื่อค่าย ถ้าไม่ทำก็อดตาย
ถ้ามันง่ายก็ไม่เรียกว่าชีวิต

โชคชะตาลิขิตเอง..
กูไม่ได้เก่ง กูไม่ได้ฝากเอาไว้ให้คิด
แต่ทางเดินของชีวิต แม้เลือกเกิดมันไม่ได้
แต่เลือกได้ที่จะเป็น..
จะทำด้วยตัวของเราเอง..

มึงปลูกลอกอวันนี้แล้วมึงอีกินตอเช้า
มันคงจะเป็นจะเป็นไปไม่ได้หรอก
ถ้าปลูกถั่วเขียววันนี้ ตอเช้ามึงได้ถั่วงอก
เรื่องนี้พ่อเฒ่า เค้าบอกว่ากูไม่เถียง

ถ้าปลูกลอกอวันนี้ ตอเช้าไปลักของเพื่อน
ถึงมึงได้กินกูว่าไม่นานมึงน่าเพรียง
อย่าคิดหวังน้ำบ่อหน้า ถ้าชีวิตเกิดมา
มึงยืมแต่หมูกเพื่อนมึงหายใจ กูว่ามันไม่ผ่าน

วันทั้งวันงานการไม่ทำ
เบอะมึงรำอย่างเดียว
เคียวกะไม่ถือ ข้าวมึงกะไม่เกี่ยว
แล้วมึงอีเอาไหรกิน
ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเรา
ถ้าอยากจะมีอย่างเขา มึงก็ต้องทำ มึงก็ต้องสู้

ยุคนี้มันยุคไหนมึงก็รู้..
ถ้ามึงไม่ทำก็อดตาย
กูต่อให้พ่อมึงชื่อตู่ กะไม่ผ่าน..
ชีวิตมันต้องทำงานไอ้บ่าวเห้อ..

( ดนตรี )

มึงปลูกลอกอวันนี้แล้วมึงอีกินตอเช้า
มันคงจะเป็นจะเป็นไปไม่ได้หรอก
ถ้าปลูกถั่วเขียววันนี้ ตอเช้ามึงได้ถั่วงอก
เรื่องนี้พ่อเฒ่า เค้าบอกว่ากูไม่เถียง

ถ้าปลูกลอกอวันนี้ ตอเช้าไปลักของเพื่อน
ถึงมึงได้กินกูว่าไม่นานมึงน่าเพรียง
อย่าคิดหวังน้ำบ่อหน้า ถ้าชีวิตเกิดมา
มึงยืมแต่หมูกเพื่อนมึงหายใจ กูว่ามันไม่ผ่าน

วันทั้งวันงานการไม่ทำ
เบอะมึงรำอย่างเดียว
เคียวกะไม่ถือ ข้าวมึงกะไม่เกี่ยว
แล้วมึงอีเอาไหรกิน
ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเรา
ถ้าอยากจะมีอย่างเขา มึงก็ต้องทำ มึงก็ต้องสู้

ยุคนี้มันยุคไหนมึงก็รู้..
ถ้ามึงไม่ทำก็อดตาย
กูต่อให้พ่อมึงชื่อตู่ กะไม่ผ่าน..

วันทั้งวันงานการไม่ทำ
เบอะมึงรำอย่างเดียว
เคียวกะไม่ถือ ข้าวมึงกะไม่เกี่ยว
แล้วมึงอีเอาไหรกิน
ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเรา
ถ้าอยากจะมีอย่างเขา มึงก็ต้องทำ มึงก็ต้องสู้

ยุคนี้มันยุคไหนมึงก็รู้..
ถ้ามึงไม่ทำก็อดตาย
กูต่อให้พ่อมึงชื่อตู่ กะไม่ผ่าน..
ชีวิตมันต้องทำงานไอ้บ่าวเห้อ..

ยุคนี้มันยุคไหนมึงก็รู้..
ถ้ามึงไม่ทำก็อดตาย
กูต่อให้พ่อมึงชื่อตู่ กะไม่ผ่าน..
ชีวิตมันต้องทำงานไอ้บ่าวเห้อ..

มิวสิควิดีโอ งานไม่ทำรำอย่างเดียว เชน มะยม ft.ก้อย กินรี

เพลง : งานไม่ทำรำอย่างเดียว (คอร์ด)
ศิลปิน : เชน มะยม ft.ก้อย กินรี
เนื้อร้อง/ทำนอง : สหายโตน แพรทอง
เรียบเรียง : ปริทัศน์ ระฆังทอง
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend