คอร์ดเพลง ฉันคือดวงจันทร์ บรีม บานาน่า

  
Text   


INTRO | Em F#m | Bm | ( 2 Times )

Em 
ดวงดาวมาก
F#m 
มาย
 
พร่างพราวอยู่เ
Bm 
ต็มท้องฟ้า
 
แต่ไม่เคยจะ
Em 
เห็น
 
ว่ามีใคร
F#m 
งามได้เกิน
Bm 
กว่าเธอ
 
ตัวเธอที่
Em 
เป็นเหมือนโลกทั้
F#m 
งใบ
 
ส่วนฉัน
Bm 
ที่มีเพียงแค่หัวใจ
 
อยากได้ตัว
Em 
เธอแล้วต้อง
F#m 
ทำไง
 
Oh my  
Bm 
love

 
ถ้าเปรียบตัว
Em 
ฉันเป็นเหมือนพระ
F#m 
จันทร์
 
และเปรียบว่า
Bm 
เขาเป็นเหมือนตะวัน
 
ถ้าอย่าง
Em 
นั้นคงไม่
F#m 
มีวันเธอจะมอ
Bm 
งมา
 
เพราะฉันโค
Em 
จรวนรอบตัว
F#m 
เธอ
 
ส่วนเธอก็
Bm 
มองแต่เขาเล่าเออ
 
ตะวันผู้
Em 
พร้อมไปด้วยเลิศ
F#m 
เลอ
 
ต่างจาก
Bm 
ฉัน.. โอ้ จันทรา

INSTRU | Em F#m | Bm | ( 2 Times )

 
ฉันคือดวง
Em 
จันทร์ 
 
ที่โค
F#m 
จรอยู่รอบ
Bm 
ตัวคุณ
 
ส่วนคุณคือ
Em 
โลก 
 
ที่โค
F#m 
จรอยู่รอบ
Bm 
ตัวเขา
 
เขาคือ
Em 
ดวงอาทิตย์ 
 
ที่ไ
F#m 
ม่รู้แม้ความเจ็
Bm 
บปวดของเรา
 
ปล่อยเธอตรอม
Em 
ตรม 
 
จนหัว
F#m 
ใจ 
 
แทบจ
Bm 
ะพัง
 
ถ้าอย่างนั้นเธอจะ
Em 
ทน..
F#m 
 
ไปทำ
Bm 
ไม 
 
รัก
Em 
ข้างเดียว 
 
 
F#m 
 
Bm 

Em 
งามแสน
F#m 
งาม
 
เจ้าโลกใบ
Bm 
น้อย 
 
ขอพี่ร่วมทาง
 
จงปล่อยเขา
Em 
ไว้ 
 
ให้ทร
F#m 
มาน
 
กับความผิด
Bm 
พลั้งที่เธอเจ็บช้ำ
 
โปรดเถอะ
Em 
คนดี 
 
พี่ขอสา
F#m 
บาน
 
ไม่มีความ
Bm 
ทุกข์จากนี้แม้นาน
 
พระจันทร์ดว
Em 
งนี้ 
 
จะขอติด
F#m 
ตาม
 
ดูแลจง
Bm 
รักกว่าใจและกายจะมรณา

INSTRU | Em F#m | Bm | ( 2 Times )

 
ฉันคือดวง
Em 
จันทร์ 
 
ที่โค
F#m 
จรอยู่รอบ
Bm 
ตัวคุณ
 
ส่วนคุณคือ
Em 
โลก 
 
ที่โค
F#m 
จรอยู่รอบ
Bm 
ตัวเขา
 
เขาคือ
Em 
ดวงอาทิตย์ 
 
ที่ไ
F#m 
ม่รู้แม้ความเจ็
Bm 
บปวดของเรา
 
ปล่อยเธอตรอม
Em 
ตรม 
 
จนหัว
F#m 
ใจ 
 
แทบจ
Bm 
ะพัง
 
ถ้าอย่างนั้นเธอจะ
Em 
ทน..
F#m 
 
ไปทำ
Bm 
ไม 
 
รัก
Em 
ข้างเดียว 
 
 
F#m 
 
Bm 

OUTRO | Em F#m | Bm | ( 2 Times )


ดวงดาวมากมาย
พร่างพราวอยู่เต็มท้องฟ้า
แต่ไม่เคยจะเห็น
ว่ามีใครงามได้เกินกว่าเธอ
ตัวเธอที่เป็นเหมือนโลกทั้งใบ
ส่วนฉันที่มีเพียงแค่หัวใจ
อยากได้ตัวเธอแล้วต้องทำไง
Oh my love

ถ้าเปรียบตัวฉันเป็นเหมือนพระจันทร์
และเปรียบว่าเขาเป็นเหมือนตะวัน
ถ้าอย่างนั้นคงไม่มีวันเธอจะมองมา
เพราะฉันโคจรวนรอบตัวเธอ
ส่วนเธอก็มองแต่เขาเล่าเออ
ตะวันผู้พร้อมไปด้วยเลิศเลอ
ต่างจากฉัน.. โอ้ จันทรา

( ดนตรี )

ฉันคือดวงจันทร์ ที่โคจรอยู่รอบตัวคุณ
ส่วนคุณคือโลก ที่โคจรอยู่รอบตัวเขา
เขาคือดวงอาทิตย์ ที่ไม่รู้แม้ความเจ็บปวดของเรา
ปล่อยเธอตรอมตรม จนหัวใจ แทบจะพัง
ถ้าอย่างนั้นเธอจะทน..
ไปทำไม รักข้างเดียว

งามแสนงาม
เจ้าโลกใบน้อย ขอพี่ร่วมทาง
จงปล่อยเขาไว้ ให้ทรมาน
กับความผิดพลั้งที่เธอเจ็บช้ำ
โปรดเถอะคนดี พี่ขอสาบาน
ไม่มีความทุกข์จากนี้แม้นาน
พระจันทร์ดวงนี้ จะขอติดตาม
ดูแลจงรักกว่าใจและกายจะมรณา

( ดนตรี )

ฉันคือดวงจันทร์ ที่โคจรอยู่รอบตัวคุณ
ส่วนคุณคือโลก ที่โคจรอยู่รอบตัวเขา
เขาคือดวงอาทิตย์ ที่ไม่รู้แม้ความเจ็บปวดของเรา
ปล่อยเธอตรอมตรม จนหัวใจ แทบจะพัง
ถ้าอย่างนั้นเธอจะทน..
ไปทำไม รักข้างเดียว

มิวสิควิดีโอ ฉันคือดวงจันทร์ บรีม บานาน่า

เพลง : ฉันคือดวงจันทร์ (คอร์ด)
ศิลปิน : บรีม บานาน่า
Written & Composed : Monica
Arranged : ประทีป สิริอิสสระนันท์
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend