คอร์ดเพลง บ่ต้องห่วง คะแนน นัจนันท์

  
Text   


INTRO | F | Am | Dm | Bb | C |

F 
เข้าใจดี 
 
 
Am 
ฮู้โตอยู่ว่าสองเ
Bb 
ฮาบ่ควรคู่ฮู้ใ
F 
Dm 
แม่นสิกอดเเน่น 
 
เเต่สุด
Am 
ท้ายต้องปล่อยไป
 
ให้เจ้า
Gm 
เดินทางไกล 
 
กับคนใ
C 
หม่ที่ดีกว่า

F 
แม่นสิฮักแฮง 
 
สิ
Am 
แพงปานใจ
 
แต่ขั้นเ
Bb 
พื่อคนไค 
 
น้องสิย
F 
อมจากลา
Dm 
แม่นสิเจ็บคัก 
 
แม่น
Am 
สิมีหน่วยน้ำตา
 
กะสิ
Gm 
ยอมพร้อมเจ็บ 
 
ขั้น
C 
ว่าเจ้าไปไ
F 
ด้ดี

 
ย้อนความ
Gm 
สุขของน้องคือการที่เจ้ามี
Am 
ความสุข
 
ถิ่มทางเ
Bb 
ก่า 
 
เซาหย่างมันเป็นทุกข์
 
อยากให้เ
C 
จ้าเจอทางใหม่ที่ดี

 
ปล่อยมือน้อง
Bb 
สาน้องว่า 
 
ฮ่วมฮัก
Am 
พามาส่งส่ำนี้
 
บ่ต้อง
Gm 
ห่วงต้องเจ็บ 
 
กับน้
C 
องคนนี้อ้าย
F 
คนดี 
 
เฮาบ่แมนคู่กัน
 
ฝากเ
Bb 
ขาดูแลให้
C 
ที 
 
คนทา
Am 
งนี้ยังบ่ตา
Dm 
ยบ่เป็นหยัง
 
ถ้าฮัก
Gm 
คือการให้ 
 
น้องสิยอมให้เจ้าได้
C 
ฮักกัน
 
ถิ่มน้องสา บ่ต้องห่วง..
 

INSTRU | F | Am | Dm | Bb C |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Gm C | F C |

 
ย้อนความ
Gm 
สุขของน้อง 
 
คือการที่เจ้ามี
Am 
ความสุข
 
ถิ่มทางเ
Bb 
ก่า 
 
เซา
Bdim 
หย่างมันเป็น
C 
ทุกข์
 
อยากให้เจ้าเจอทางใหม่ที่ดี..
 

 
ปล่อยมือน้อง
Bb 
สาน้องว่า 
 
ฮ่วมฮัก
Am 
พามาส่งส่ำนี้
 
บ่ต้อง
Gm 
ห่วงต้องเจ็บ 
 
กับน้
C 
องคนนี้อ้าย
F 
คนดีเฮาบ่แมนคู่กัน
 
ฝากเ
Bb 
ขาดูแลให้
C 
ที 
 
คนทา
Am 
งนี้ยังบ่ตา
Dm 
ยบ่เป็นหยัง
 
ถ้าฮัก
Gm 
คือการให้ 
 
น้องสิยอมให้เจ้าได้
C 
ฮักกัน

 
ปล่อยมือน้อง
Bb 
สาน้องว่า 
 
ฮ่วมฮัก
Am 
พามาส่งส่ำนี้
 
บ่ต้อง
Gm 
ห่วงต้องเจ็บ 
 
กับน้
C 
องคนนี้อ้าย
F 
คนดีเฮาบ่แมนคู่กัน
 
ฝากเ
Bb 
ขาดูแลให้
C 
ที 
 
คนทา
Am 
งนี้ยังบ่ตา
Dm 
ยบ่เป็นหยัง
 
ถ้าฮัก
Gm 
คือการให้ 
 
น้องสิยอมให้เจ้าได้
C 
ฮักกัน
 
ถิ่มน้องสา บ่ต้อ
F 
งห่วง..

 
ถ้าฮัก
Gm 
คือการให้ 
 
น้องสิยอมให้เจ้าได้
C 
ฮักกัน
 
ไปสา.. บ่ต้องห่วง..
 

OUTRO | F | Am | Dm | Bb | C | F |


เข้าใจดี ฮู้โตอยู่ว่าสองเฮาบ่ควรคู่ฮู้ใจ
แม่นสิกอดเเน่น เเต่สุดท้ายต้องปล่อยไป
ให้เจ้าเดินทางไกล กับคนใหม่ที่ดีกว่า

แม่นสิฮักแฮง สิแพงปานใจ
แต่ขั้นเพื่อคนไค น้องสิยอมจากลา
แม่นสิเจ็บคัก แม่นสิมีหน่วยน้ำตา
กะสิยอมพร้อมเจ็บ ขั้นว่าเจ้าไปได้ดี

ย้อนความสุขของน้องคือการที่เจ้ามีความสุข
ถิ่มทางเก่า เซาหย่างมันเป็นทุกข์
อยากให้เจ้าเจอทางใหม่ที่ดี

ปล่อยมือน้องสาน้องว่า ฮ่วมฮักพามาส่งส่ำนี้
บ่ต้องห่วงต้องเจ็บ กับน้องคนนี้อ้ายคนดี เฮาบ่แมนคู่กัน
ฝากเขาดูแลให้ที คนทางนี้ยังบ่ตายบ่เป็นหยัง
ถ้าฮักคือการให้ น้องสิยอมให้เจ้าได้ฮักกัน
ถิ่มน้องสา บ่ต้องห่วง..

( ดนตรี )

ย้อนความสุขของน้อง คือการที่เจ้ามีความสุข
ถิ่มทางเก่า เซาiหย่างมันเป็นทุกข์
อยากให้เจ้าเจอทางใหม่ที่ดี..

ปล่อยมือน้องสาน้องว่า ฮ่วมฮักพามาส่งส่ำนี้
บ่ต้องห่วงต้องเจ็บ กับน้องคนนี้อ้ายคนดีเฮาบ่แมนคู่กัน
ฝากเขาดูแลให้ที คนทางนี้ยังบ่ตายบ่เป็นหยัง
ถ้าฮักคือการให้ น้องสิยอมให้เจ้าได้ฮักกัน

ปล่อยมือน้องสาน้องว่า ฮ่วมฮักพามาส่งส่ำนี้
บ่ต้องห่วงต้องเจ็บ กับน้องคนนี้อ้ายคนดีเฮาบ่แมนคู่กัน
ฝากเขาดูแลให้ที คนทางนี้ยังบ่ตายบ่เป็นหยัง
ถ้าฮักคือการให้ น้องสิยอมให้เจ้าได้ฮักกัน
ถิ่มน้องสา บ่ต้องห่วง..

ถ้าฮักคือการให้ น้องสิยอมให้เจ้าได้ฮักกัน
ไปสา.. บ่ต้องห่วง..

มิวสิควิดีโอ บ่ต้องห่วง คะแนน นัจนันท์

เพลง : บ่ต้องห่วง (คอร์ด)
ศิลปิน : คะแนน นัจนันท์
เนื้อร้อง/ทำนอง : พีรพล เทพชมภู
เรียบเรียง : พงษ์พัฒน์ ชมภูวิเศษ
ติดต่องานศิลปิน : 097-9890612

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend