คอร์ดเพลง ผู้สาวอินดี้ – คะแนน นัจนันท์

  
Text   

คอร์ดเพลง ผู้สาวอินดี้
ศิลปิน คะแนน นัจนันท์
Single เพลงใหม่ 2017


INTRO | Gm | F | Eb | F |
INTRO | Bb Dm | Eb F | Bb Dm | Eb F |
INTRO | Bb Dm | Gm Dm | Eb Bb | F |

Bb 
น้องเป็นสาวอิ
Dm 
นดี้ 
 
เว้าอิ
Gm 
หลีฮักไผฮั
Dm 
กแฮง
 
อย่ามาแ
Eb 
กล้ง 
 
Bb 
สดงตบตาหลอ
F 
กกัน
Bb 
เป็นผู้สาวไ
Dm 
ทบ้าน 
 
บ่ไ
Gm 
ด้สวยได้งามปา
Dm 
นฝัน
 
กะเล
Eb 
ยย้านหล
Bb 
ะเนาะ 
 
สิเป็นทา
F 
งผ่าน

 
* อิ
Eb 
นดี้กะมีหั
F 
วใจ 
 
มันกะ
Dm 
ฮักไผเป็นเ
Gm 
ด้อ้าย
 
Eb 
ต่น้องเป็นคนง่ายๆ 
 
สไตล์บ้า
F 
นบ้าน

 
** กะมีความโ
Bb 
สด 
 
ความเหงาห
Gm 
ละเนาะ
 
ขี่มอเตอร์ไซ
Eb 
ค์เลาะ 
 
บ้านนี้บ้า
Bb 
นนั้น
 
ผู้
Eb 
ชายกะแค่ห
F 
มู่กัน 
 
บ่แม่นผู้
Bb 
บ่าว
F 

 
***กะมีความ
Bb 
สาว 
 
อยู่พอส
Gm 
มควร
 
กะผ่านควา
Eb 
มม่วน 
 
มาแน่หลา
Bb 
ยคราว
 
เล
Eb 
ยคึดอยากมี
F 
นำเขา 
 
ผู้บ่าวไ
Bb 
ว้แงง

INSTRU | Bb Dm | Gm Dm | Eb Bb | F |

Bb 
หัวใจน้อง
Dm 
บ่แพง 
 
แค่แ
Gm 
สดงความจริงใ
Dm 
จมา
 
ท่อนั้น
Eb 
หละ 
 
มีเงินยามได๋จั้
F 
งแต่ง
Bb 
แต่ขอเพียงอย่า
Dm 
งเดียว 
 
อย่าใ
Gm 
ห้น้องต้องมี
Dm 
คู่แข่ง
 
ย้อนว่า
Eb 
แฮง 
 
ขอ
Bb 
งน้องนั้นมี
F 
บ่พอ 
 
สิไป
Bb 
สู้ไผ

INSTRU | Gm | F | Eb | F |
INSTRU | Bb Dm | Eb F | Bb Dm | Eb F |
INSTRU | Bb Dm | Gm Dm | Eb Bb | F |

( *, **, ***, **, *** )

Gm 
…เลยคึดอยากมีนำ
F 
..เขา 
 
ผู้บ่าวสั
Bb 
กคน 
 

เนื้อเพลง
น้องเป็นสาวอินดี้ เว้าอิหลีฮักไผฮักแฮง
อย่ามาแกล้ง แสดงตบตาหลอกกัน
เป็นผู้สาวไทบ้าน บ่ได้สวยได้งามปานฝัน
กะเลยย้านหละเนาะ สิเป็นทางผ่าน

อินดี้กะมีหัวใจ มันกะฮักไผเป็นเด้อ้าย
แต่น้องเป็นคนง่ายๆ สไตล์บ้านบ้าน
กะมีความโสด ความเหงาหละเนาะ
ขี่มอเตอร์ไซค์เลาะ บ้านนี้บ้านนั้น

ผู้ชายกะแค่หมู่กัน บ่แม่นผู้บ่าว
กะมีความสาว อยู่พอสมควร
กะผ่านความม่วน มาแน่หลายคราว
เลยคึดอยากมีนำเขา ผู้บ่าวไว้แงง

Solo ……

หัวใจน้องบ่แพง แค่แสดงความจริงใจมา
ท่อนั้นหละ มีเงินยามได๋จั้งแต่ง
แต่ขอเพียงอย่างเดียว อย่าให้น้องต้องมีคู่แข่ง
ย้อนว่าแฮง ของน้องนั้นมีบ่พอ สิไปสู้ไผ

Solo …

อินดี้กะมีหัวใจ มันกะฮักไผเป็นเด้อ้าย
แต่น้องเป็นคนง่ายๆ สไตล์บ้านบ้าน
กะมีความโสด ความเหงาหละเนาะ
ขี่มอเตอร์ไซค์เลาะ บ้านนี้บ้านนั้น

ผู้ชายกะแค่หมู่กัน บ่แม่นผู้บ่าว
กะมีความสาว อยู่พอสมควร
กะผ่านความม่วน มาแน่หลายคราว
เลยคึดอยากมีนำเขา ผู้บ่าวไว้แงง

กะมีความโสด ความเหงาหละเนาะ
ขี่มอเตอร์ไซค์เลาะ บ้านนี้บ้านนั้น

ผู้ชายกะแค่หมู่กัน บ่แม่นผู้บ่าว
กะมีความสาว อยู่พอสมควร
กะผ่านความม่วน มาแน่หลายคราว
เลยคึดอยากมีนำเขา ผู้บ่าวไว้แงง

เลยคึดอยากมีนำเขา ผู้บ่าวสักคน …
คอร์ดเพลง ผู้สาวอินดี้
นักร้อง : คะแนน นัจนัท์
คำร้อง/ทำนอง : อุดม อินทองสุข
เรียบเรียง : 216 Studio
ติดต่องานโชว์ คะแนน นัจนันท์ : 098 203 7796
ไลน์ไอดี : SingMusicpr
คอร์ดเพลง ผู้สาวอินดี้ - คะแนน นัจนันท์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend