คอร์ดเพลง มีค่ากว่าหาใหม่ – คะแนน นัจนันท์ feat. Warp

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง มีค่ากว่าหาใหม่ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | D | E | D | E | A | E |
INTRO | A E/G# | F#m E | Bm C#m | D E |

 
A 
อนบ่หลับ.. 
 
 
E/G# 
 
กะอยากสิ
F#m 
หยิบแต่โทรศัพท์ทัก
E 
หา
 
มันคือเห
D 
งาคักแท้ 
 
ยาม
C#m 
บ่เห็นหน้า
 
ใจ
Bm 
หายหัวใจบ่
E 
ส่วง

 
คิดฮ
A 
อดหลาย.. 
 
 
E/G# 
 
บ่มี
F#m 
คนข้างกายมาคอ
E 
ยห่วง
 
กะตั้ง
D 
แต่มื้อนั้น.. 
 
ที่บ่
C#m 
ได้พ้อกัน
 
ย่านแ
Bm 
ฟนเฮาเปลี่ย
E 
นไป

 
D 
ามที่เฮาไก
E 
ลห่าง
 
ข้าง
C#m 
ทางมีแต่ความว่
F#m 
างเปล่า
 
อดท
G 
นกับความเหงา
 
ฝากความห
E 
วังกับคำว่าเชื่อใจ

 
การรัก
A 
ษา..มันมี
E/G# 
ค่ากว่าการ
F#m 
หาใหม่
 
E 
ข้าใจเด้อ
D 
คน..
C#m 
ไกล 
 
ให้ฮู้
Bm 
ว่ายามใด๋กะคิ
E 
ดฮอด
 
ยามไกลห่าง
A 
กัน 
 
ก็ยัง
E/G# 
คิดถึงเธอต
F#m 
ลอด.. 
 
 
E 
 
ยังจำฮ
Bm 
อยกอด 
 
ยัง
E 
รอสิได้พ้
A 
อหน้า

 
สิ
A 
มีไผ.. 
 
 
E/G# 
 
มาอยู่
F#m 
ใกล้ 
 
มาเอาใจบ่ห
E 
นอ
 
มันคือห่
D 
วงคักแท้ 
 
ยาม
C#m 
บ่ได้พ้อ
 
แต่ก็พ
Bm 
ยายามทำไ
E 
ว้ใจ

 
A 
ห้รักษา..  
E/G# 
 
ความ
F#m 
ฮักที่มีจะไ
E 
ด้ไหม
 
คน
Bm 
อยู่ทางนี้..บ่เค
C#m 
ยคิดมีใหม่
 
บ่เงียบห
D 
ายให้ต้องกั
E 
งวล

 
D 
ามที่เฮาไก
E 
ลห่าง
 
ข้าง
C#m 
ทางมีแต่ความว่
F#m 
างเปล่า
 
อดท
G 
นกับความเหงา
 
ฝากความห
E 
วังกับคำว่าเชื่อใจ

 
การรัก
A 
ษา..มันมี
E/G# 
ค่ากว่าการ
F#m 
หาใหม่
 
E 
ข้าใจเด้อ
D 
คน..
C#m 
ไกล 
 
ให้ฮู้
Bm 
ว่ายามใด๋กะคิ
E 
ดฮอด
 
ยามไกลห่าง
A 
กัน 
 
ก็ยัง
E/G# 
คิดถึงเธอต
F#m 
ลอด.. 
 
 
E 
 
ยังจำฮ
Bm 
อยกอด 
 
ยัง
E 
รอสิได้พ้
A 
อหน้า

INSTRU | A E/G# | F#m E | Bm C#m | D E |

 
การรัก
A 
ษา..มันมี
E/G# 
ค่ากว่าการ
F#m 
หาใหม่
 
E 
ข้าใจเด้อ
D 
คน..
C#m 
ไกล 
 
ให้ฮู้
Bm 
ว่ายามใด๋กะคิ
E 
ดฮอด
 
ยามไกลห่าง
A 
กัน 
 
ก็ยัง
E/G# 
คิดถึงเธอต
F#m 
ลอด.. 
 
 
E 
 
ยังจำฮ
Bm 
อยกอด 
 
ยัง
E 
รอสิได้พ้
A 
อหน้า

 
การรัก
A 
ษา..มันมี
E/G# 
ค่ากว่าการ
F#m 
หาใหม่
 
E 
ข้าใจเด้อ
D 
คน..
C#m 
ไกล 
 
ให้ฮู้
Bm 
ว่ายามใด๋กะคิ
E 
ดฮอด
 
ยามไกลห่าง
A 
กัน 
 
ก็ยัง
E/G# 
คิดถึงเธอต
F#m 
ลอด.. 
 
 
E 
 
ยังจำฮ
Bm 
อยกอด 
 
ยัง
E 
รอสิได้พ้
A 
อหน้า

 
เก็บใจรั
Bm 
กษา 
 
ถ่ามื่
E 
อเฮาได้.. 
 
พ้อกัน…

OUTRO | D | E | D | E | A |


นอนบ่หลับ..
กะอยากสิหยิบแต่โทรศัพท์ทักหา
มันคือเหงาคักแท้ ยามบ่เห็นหน้า
ใจหายหัวใจบ่ส่วง

คิดฮอดหลาย..
บ่มีคนข้างกายมาคอยห่วง
กะตั้งแต่มื้อนั้น.. ที่บ่ได้พ้อกัน
ย่านแฟนเฮาเปลี่ยนไป

ยามที่เฮาไกลห่าง
ข้างทางมีแต่ความว่างเปล่า
อดทนกับความเหงา
ฝากความหวังกับคำว่าเชื่อใจ

การรักษา..มันมีค่ากว่าการหาใหม่
เข้าใจเด้อคน..ไกล ให้ฮู้ว่ายามใด๋กะคิดฮอด
ยามไกลห่างกัน ก็ยังคิดถึงเธอตลอด..
ยังจำฮอยกอด ยังรอสิได้พ้อหน้า

สิมีไผ..
มาอยู่ใกล้ มาเอาใจบ่หนอ
มันคือห่วงคักแท้ ยามบ่ได้พ้อ
แต่ก็พยายามทำไว้ใจ

ให้รักษา..
ความฮักที่มีจะได้ไหม
คนอยู่ทางนี้..บ่เคยคิดมีใหม่
บ่เงียบหายให้ต้องกังวล

ยามที่เฮาไกลห่าง
ข้างทางมีแต่ความว่างเปล่า
อดทนกับความเหงา
ฝากความหวังกับคำว่าเชื่อใจ

การรักษา..มันมีค่ากว่าการหาใหม่
เข้าใจเด้อคน..ไกล ให้ฮู้ว่ายามใด๋กะคิดฮอด
ยามไกลห่างกัน ก็ยังคิดถึงเธอตลอด..
ยังจำฮอยกอด ยังรอสิได้พ้อหน้า

( ดนตรี )

การรักษา..มันมีค่ากว่าการหาใหม่
เข้าใจเด้อคน..ไกล ให้ฮู้ว่ายามใด๋กะคิดฮอด
ยามไกลห่างกัน ก็ยังคิดถึงเธอตลอด..
ยังจำฮอยกอด ยังรอสิได้พ้อหน้า

การรักษา..มันมีค่ากว่าการหาใหม่
เข้าใจเด้อคน..ไกล ให้ฮู้ว่ายามใด๋กะคิดฮอด
ยามไกลห่างกัน ก็ยังคิดถึงเธอตลอด..
ยังจำฮอยกอด ยังรอสิได้พ้อหน้า

เก็บใจรักษา ถ่ามื่อเฮาได้.. พ้อกัน…


รูปภาพคอร์ด มีค่ากว่าหาใหม่ – คะแนน นัจนันท์ ft. Warp

คอร์ดเพลง มีค่ากว่าหาใหม่ - คะแนน นัจนันท์ ft. Warp

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง มีค่ากว่าหาใหม่ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : อ๊อฟ สงกรานต์
เรียบเรียง : Warp
ติดต่องานจ้างศิลปิน Tel : 098-203-7796
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend