คอร์ดเพลง เสียตัวแลกใจ – คะแนน นัจนันท์

  
Text   

เสียตัวแลกใจ – คะแนน นัจนันท์


Tune to Eb

INTRO | C | Am | F | G | C |

 
ก่อนสิ
C 
ฮักผู้ใดเบิดใจบ่แม่นเรื่อง
Am 
ง่าย
 
คั่นได้
F 
ฮักน้องกะฮักหลาย 
 
บ่เหลือ
G 
เผื่อใจ
F 
และในตอน
G 
นี้ 
 
คนคน
Em 
นั้นของน้องกะคื
Am 
ออ้าย
 
ฮัก
Dm 
แฮง 
 
ฮักห
D7 
ลาย 
 
ยอมอ้ายสุอ
G 
ย่าง

 
* ทั้งที่
C 
ฮู้ว่าอ้ายบ่พอ 
 
แค่น้องคน
Am 
นี้
 
กะแกล้งปิด
F 
หูปิดตาทุกที 
 
บ่อยากเสี
G 
ยใจ
 
F 
กิดเป็นผู้ห
G 
ญิง 
 
คั่นบ่
Em 
ฮักไผจริงบ่ได้
Am 
ง่าย
 
ยอ
Dm 
มทนฟังอ้าย 
 
ตั๋ว
G 
ใจตลอดเว
C 
ลา


 
** เสียตัวแลก
Em 
ใจ 
 
แลกกับใจขี้ตั๋วขอ
Am 
งอ้าย
 
เบิดตัวน้องยอมถ
F 
วาย 
 
บ่มีความห
G 
มายเลยบ่คน
C 
ดี
 
ที่ยอมอ้าย
Em 
นั้น 
 
หวังสักวันสิฮักน้องอิ
Am 
หลี
 
แต่อ้ายตั๋วบ่เหลือชิ้
Dm 
นดี 
 
 
G 
(เจ็บอีหลียามอ้ายบอก
C 
ฮัก)

INSTRU | C | Am | F | G | Em | Am | Dm G | C |

( *, **, ** )


OUTRO | F | Em Am | Dm G | C |

เนื้อเพลง
ก่อนสิฮักผู้ใดเบิดใจบ่แม่นเรื่องง่าย
คั่นได้ฮักน้องกะฮักหลาย บ่เหลือเผื่อใจ
และในตอนนี้ คนคนนั้นของน้องกะคืออ้าย
ฮักแฮง ฮักหลาย ยอมอ้ายสุอย่าง

ทั้งที่ฮู้ว่าอ้ายบ่พอ แค่น้องคนนี้
กะแกล้งปิดหูปิดตาทุกที บ่อยากเสียใจ
เกิดเป็นผู้หญิง คั่นบ่ฮักไผจริงบ่ได้ง่าย
ยอมทนฟังอ้าย ตั๋วใจตลอดเวลา

เสียตัวแลกใจ แลกกับใจขี้ตั๋วของอ้าย
เบิดตัวน้องยอมถวาย บ่มีความหมายเลยบ่คนดี
ที่ยอมอ้ายนั้น หวังสักวันสิฮักน้องอิหลี
แต่อ้ายตั๋วบ่เหลือชิ้นดี เจ็บอีหลียามอ้ายบอกฮัก

ทั้งที่ฮู้ว่าอ้ายบ่พอ แค่น้องคนนี้
กะแกล้งปิดหูปิดตาทุกที บ่อยากเสียใจ
เกิดเป็นผู้หญิง คั่นบ่ฮักไผจริงบ่ได้ง่าย
ยอมทนฟังอ้าย ตั๋วใจตลอดเวลา

เสียตัวแลกใจ แลกกับใจขี้ตั๋วของอ้าย
เบิดตัวน้องยอมถวาย บ่มีความหมายเลยบ่คนดี
ที่ยอมอ้ายนั้น หวังสักวันสิฮักน้องอิหลี
แต่อ้ายตั๋วบ่เหลือชิ้นดี

เสียตัวแลกใจ แลกกับใจขี้ตั๋วของอ้าย
เบิดตัวน้องยอมถวาย บ่มีความหมายเลยบ่คนดี
ที่ยอมอ้ายนั้น หวังสักวันสิฮักน้องอิหลี
แต่อ้ายตั๋วบ่เหลือชิ้นดี เจ็บอีหลียามอ้ายบอกฮัก
เพลงเสียตัวแลกใจ
นักร้อง :คะแนน นัจนันท์
คำร้อง/ทำนอง เต้ย อธิบดินทร์
เรียบเรียง เธค คอนสาร
สังกัด สิงห์มิวสิค
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend