คอร์ดเพลง อย่าโพสต์หาเขาดู๋หลาย – คะแนน นัจนันท์

  
Text   

คอร์ดเพลง อย่าโพสต์หาเขาดู๋หลาย คะแนน นัจนันท์

คะแนน นัจนันท์

คอร์ดเพลง อย่าโพสต์หาเขาดู๋หลาย

ศิลปิน : คะแนน นัจนันท์

แนวเพลง : #อีสาน

อัลบั้ม : Single

คีย์คอร์ดเพลง อย่าโพสต์หาเขาดู๋หลาย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

อย่าโพสต์หาเขาดู๋หลาย - คะแนน นัจนันท์
คอร์ด อย่าโพสต์หาเขาดู๋หลาย

INTRO | C Em | Am | F | G |
INTRO | F G | Em Am | Dm G | C G |

 
กดเบิ่ง
ในเฟสเจ้า 
 
รูปปก
Em 
กะรูปเขา
 
ซื่อรอง
Am 
กะซื่อเขา
 
สถานะ
กะขึ้นกับเขา 
 
หน้าวอล
Em 
กะมีแต่เขา
 
โพสต์หา
Am 
กะเกี่ยวกับเขา
 
อยากให้ใ
นเฟสบุ๊ค 
 
มีโตกด
Em 
ว่าบ่มัก
 
น้องสิกด
Am 
ในโพสต์เจ้า
 
หายใจเข้าออกกะเป็นเขา
Dm 
 สิตายแต่นำเขาแท้น้อ

 
นั่งฮ้อง
ย้อนส่องเฟส 
 
ส่องแล้ว
Em 
กะเจ็บ
 
เจ้าอัพเดทรูปภาพ
Am 
 
แท๊กเขา
พร้อมลงรูป
 
พออยากสิทุบ
Em 
โทรศัพท์ 
 
บ่ยากสิเล่นต่อ
Am 
 
ฮู้อยู่ดอก
ว่าฮักกัน
 
กะให้เห็นใจค
Em 
นแอบฮัก 
 
ได้บ่
Am 
 
แต่น้องบ่มีสิทธิ์หยังสิขอ
Dm 
 
น้องมีสิทธิ์
แค่เพียงรอ 
 
อ้ายโพสต์มา

 
* อย่าโพสต์หาเขาดู๋ห
ลาย 
 
คนสิตาย
คือน้องฮู้บ่
Em 
 
แท๊กชื่อ
Am 
กันดัวยคำย่อ
Dm 
เขียนหัวข้อ
 ว่ารักมากมาย
 
โพสต์หาเขาเกือบสุโพส
ต์ 
 
น้องเฮ็ด
ได้เพียงกดไลค์
Em 
 
คอมเม้นกัน
Am 
ยาวปานรถไฟ
Dm 
ส่องเฟสไปใ
จกะสิขาด

 
กดเบิ่ง
ในเฟสเจ้า 
 
ส่องยามได๋ก
Em 
ะส่ำเก่า
 
กะมีแต่เขา
Am 
คนนั้น
 
เช็คอิน
อยู่หม่องนี้ 
 
เช็คอิน
Em 
อยู่หม่องนั้น
 
ว่าอยู่นำกัน
Am 
ฟินเบย
 
อยากเห็น
เจ้ามีจักโพสต์
 
ที่เจ้าโพสต์ว่า
Em 
เชิญมาจีบโลด 
 
กูโสดแล้วเว้ย
Am 
 
แต่มันบ่เป็นคือเฮาคิด
Dm 
เลย
 
น้องเลย
โพสต์ความในใจลงไปว่า

( * )

INSTRU | C Em | Am | C Em | Am |
INSTRU | F G | Em Am | Dm G | C |

( * )

 
อย่าโพสต์หาเขาดู๋หลาย
Dm 
 ส่องเฟสไป.
 
ใจกะสิขาด..

OUTRO | C Em | Am | F | G | C |เนื้อเพลง อย่าโพสต์หาเขาดู๋หลาย
กดเบิ่งในเฟสเจ้า รูปปกกะรูปเขา
ซื่อรองกะซื่อเขา
สถานะกะขึ้นกับเขา หน้าวอลกะมีแต่เขา
โพสต์หากะเกี่ยวกับเขา
อยากให้ในเฟสบุ๊ค มีโตกดว่าบ่มัก
น้องสิกดในโพสต์เจ้า
หายใจเข้าออกกะเป็นเขา สิตายแต่นำเขาแท้น้อ

นั่งฮ้องย้อนส่องเฟส ส่องแล้วกะเจ็บ
เจ้าอัพเดทรูปภาพ
แท๊กเขาพร้อมลงรูป
พออยากสิทุบโทรศัพท์ บ่ยากสิเล่นต่อ
ฮู้อยู่ดอกว่าฮักกัน
กะให้เห็นใจคนแอบฮัก ได้บ่
แต่น้องบ่มีสิทธิ์หยังสิขอ
น้องมีสิทธิ์แค่เพียงรอ อ้ายโพสต์มา

* อย่าโพสต์หาเขาดู๋หลาย คนสิตายคือน้องฮู้บ่
แท๊กชื่อกันดัวยคำย่อเขียนหัวข้อ ว่ารักมากมาย
โพสต์หาเขาเกือบสุโพสต์ น้องเฮ็ดได้เพียงกดไลค์
คอมเม้นกันยาวปานรถไฟส่องเฟสไปใจกะสิขาด

กดเบิ่งในเฟสเจ้า ส่องยามได๋กะส่ำเก่า
กะมีแต่เขาคนนั้น
เช็คอินอยู่หม่องนี้ เช็คอินอยู่หม่องนั้น
ว่าอยู่นำกันฟินเบย
อยากเห็นเจ้ามีจักโพสต์
ที่เจ้าโพสต์ว่าเชิญมาจีบโลด กูโสดแล้วเว้ย
แต่มันบ่เป็นคือเฮาคิดเลย
น้องเลยโพสต์ความในใจลงไปว่า

( * )

( ดนตรี )

( * )

อย่าโพสต์หาเขาดู๋หลาย ส่องเฟสไป.. ใจกะสิขาด..
มิวสิควิดีโอ เพลง อย่าโพสต์หาเขาดู๋หลาย
เพลง อย่าโพสต์หาเขาดู๋หลาย
ศิลปิน : คะแนน นัจนันท์
คำร้อง/ทำนอง : เต๊ะ ตระกูลตอ
เรียบเรียง : ไก่ กีต้าร์
แคน : จักรี อบมา
สังกัด : สิงห์มิวสิค / Sing Music
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend