คอร์ดเพลง คนเคยซี้กัน เต้ย อธิบดินทร์

  
Text   


 
แม่นมากับไผห
G 
นอ 
 
คือบ่หล่อส่ำ
Em 
อ้าย
 
อ้อคงสิเป็นแฟนใ
Am 
หม่ 
 
เห็นนั่งใกล้ๆจนว่าสิเ
D 
ข้าสิง

 
สิรวยเติบอยู่เด้เ
G 
นาะ 
 
ว่าที่เจ้าบ่าวที่นั่งอยู่
Em 
ข้างคิง
 
อ้ายอยากสิฮู้อ้ายอยากสิ
Am 
ฮู้จริงๆ 
 
 
D 
 
ว่าเขาสิสู้สิสู้อ้ายไ
G 
ด้บ่

 
อ้ายแค่เป็น
Am 
ห่วงฐานะคนเคยคุ้นกัน
 
อ้ายคิดแค่
Bm 
นั้นแค่นั้นอีหลี
 
ฝากบอกเขาแ
C 
หน่บ่ต้องสักตามาทางพี้
 
อ้ายกับคน
D 
ดีแค่คนเคยมีความสัมพันธ์
D 
จึก..จึก..จึก..จึก..อ้า..

 
ให้เจ้าบอกเ
G 
ขา 
 
ตอนนี้
Bm 
เฮาบ่ได้เป็นห
Em 
ยังกัน
 
กะแค่
D 
คนที่เคย
C 
ซี้..
Bm 
กัน
 
บ่ต้อง
Am 
หวั่นบ่ต้องคิดหยังห
D 
ลาย
 
เคยกอดเค
G 
ยดม 
 
แต่ตอน
Bm 
นี้นั้นมัน
Em 
บ่ใช่
 
เคยร้
D 
าวเคยแตกใ
C 
น..
Bm 
หัวใจ
 
จนว่า
Am 
เฮาไปกันบ่ไ
D 
ด้จนต้องเลิก
G 
รา

INSTRU | G | Bm | Em | D |
INSTRU | C | Bm | Am | D |
INSTRU | G | Bm | Em | D |
INSTRU | C | Bm | Am | D | G |

 
อ้ายแค่เป็น
Am 
ห่วงฐานะคนเคยคุ้นกัน
 
อ้ายคิดแค่
Bm 
นั้นแค่นั้นอีหลี
 
ฝากบอกเขาแ
C 
หน่บ่ต้องสักตามาทางพี้
 
อ้ายกับคน
D 
ดีแค่คนเคยมีความสัมพันธ์
D 
จึก..จึก..จึก..จึก..อ้า..

 
ให้เจ้าบอกเ
G 
ขา 
 
ตอนนี้
Bm 
เฮาบ่ได้เป็นห
Em 
ยังกัน
 
กะแค่
D 
คนที่เคย
C 
ซี้..
Bm 
กัน
 
บ่ต้อง
Am 
หวั่นบ่ต้องคิดหยังห
D 
ลาย
 
เคยกอดเค
G 
ยดม 
 
แต่ตอน
Bm 
นี้นั้นมัน
Em 
บ่ใช่
 
เคยร้
D 
าวเคยแตกใ
C 
น..
Bm 
หัวใจ
 
จนว่า
Am 
เฮาไปกันบ่ไ
D 
ด้จนต้องเลิก
G 
รา

 
ให้เจ้าบอกเ
G 
ขา 
 
ตอนนี้
Bm 
เฮาบ่ได้เป็นห
Em 
ยังกัน
 
กะแค่
D 
คนที่เคย
C 
ซี้..
Bm 
กัน
 
บ่ต้อง
Am 
หวั่นบ่ต้องคิดหยังห
D 
ลาย
 
เคยกอดเค
G 
ยดม 
 
แต่ตอน
Bm 
นี้นั้นมัน
Em 
บ่ใช่
 
เคยร้
D 
าวเคยแตกใ
C 
น..
Bm 
หัวใจ
 
จนว่า
Am 
เฮาไปกันบ่ไ
D 
ด้จนต้องเลิก
G 
รา

 
จนว่า
Am 
เฮาไปกันบ่ไ
D 
ด้.. 
 
จนต้องเลิก
 
รา

OUTRO | G | Bm | Em | D |
OUTRO | C | Bm | Am | D |
OUTRO | G | Bm | Em | D |
OUTRO | C | Bm | Am | D | G |


แม่นมากับไผหนอ คือบ่หล่อส่ำอ้าย
อ้อคงสิเป็นแฟนใหม่ เห็นนั่งใกล้ๆจนว่าสิเข้าสิง
สิรวยเติบอยู่เด้เนาะ ว่าที่เจ้าบ่าวที่นั่งอยู่ข้างคิง
อ้ายอยากสิฮู้อ้ายอยากสิฮู้จริงๆ
ว่าเขาสิสู้สิสู้อ้ายได้บ่

อ้ายแค่เป็นห่วงฐานะคนเคยคุ้นกัน
อ้ายคิดแค่นั้นแค่นั้นอีหลี
ฝากบอกเขาแหน่บ่ต้องสักตามาทางพี้
อ้ายกับคนดีแค่คนเคยมีความสัมพันธ์
จึก..จึก..จึก..จึก..อ้า..

ให้เจ้าบอกเขา ตอนนี้เฮาบ่ได้เป็นหยังกัน
กะแค่คนที่เคยซี้..กัน
บ่ต้องหวั่นบ่ต้องคิดหยังหลาย
เคยกอดเคยดม แต่ตอนนี้นั้นมันบ่ใช่
เคยร้าวเคยแตกใน..หัวใจ
จนว่าเฮาไปกันบ่ได้จนต้องเลิกรา

( ดนตรี )

อ้ายแค่เป็นห่วงฐานะคนเคยคุ้นกัน
อ้ายคิดแค่นั้นแค่นั้นอีหลี
ฝากบอกเขาแหน่บ่ต้องสักตามาทางพี้
อ้ายกับคนดีแค่คนเคยมีความสัมพันธ์
จึก..จึก..จึก..จึก..อ้า..

ให้เจ้าบอกเขา ตอนนี้เฮาบ่ได้เป็นหยังกัน
กะแค่คนที่เคยซี้..กัน
บ่ต้องหวั่นบ่ต้องคิดหยังหลาย
เคยกอดเคยดม แต่ตอนนี้นั้นมันบ่ใช่
เคยร้าวเคยแตกใน..หัวใจ
จนว่าเฮาไปกันบ่ได้จนต้องเลิกรา

ให้เจ้าบอกเขา ตอนนี้เฮาบ่ได้เป็นหยังกัน
กะแค่คนที่เคยซี้..กัน
บ่ต้องหวั่นบ่ต้องคิดหยังหลาย
เคยกอดเคยดม แต่ตอนนี้นั้นมันบ่ใช่
เคยร้าวเคยแตกใน..หัวใจ
จนว่าเฮาไปกันบ่ได้จนต้องเลิกรา

จนว่าเฮาไปกันบ่ได้..จนต้องเลิกรา

มิวสิควิดีโอ คนเคยซี้กัน เต้ย อธิบดินทร์

เพลง : คนเคยซี้กัน (คอร์ด)
ศิลปิน : เต้ย อธิบดินทร์
เนื้อร้อง/ทำนอง : เต้ย อธิบดินทร์
เรียบเรียง : โคกอิโด่ย & เต้ย อธิบดินทร์
ติดต่องานศิลปิน : 062 – 3400879
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend