หน้าแรก » เต้ย อธิบดินทร์ » คอร์ดเพลง เปิดไทม์ไลน์ – เต้ย อธิบดินทร์

คอร์ดเพลง เปิดไทม์ไลน์ – เต้ย อธิบดินทร์

คอร์ดเพลง : เปิดไทม์ไลน์ เต้ย อธิบดินทร์

คอร์ดเพลง เปิดไทม์ไลน์ - เต้ย อธิบดินทร์

เพลง :

ศิลปิน : เต้ย อธิบดินทร์

เนื้อร้อง/ทำนอง : เต้ย อธิบดินทร์

คอร์ดทั้งหมด : Am,C,Dm,Em,G


INTRO | Am G | F E | ( 2 Times )

Am 
  คั่นคนมันสิ
ดี 
 
เฮ็ดจั่งใด๋มันกะดี
Am 
  คั่นคนมันบ่
ดี 
 
เรื่องบ่มีกะแล่นหา
Am 
  ฮู้ทั้งฮู้ว่าบ่
ดี 
 
ยังหลับหูหลั
บตา
 
  ไผ๋สิ
Dm 
เว้า 
 
ไผ๋สิ
ว่า 
 
เธอบ่เคยส
Am 
นใจ 
 
 

Am 
  สิผิดศิลข้อ
ใด๋ 
 
มันบ่แม่นดอกปัญหา
Am 
  เพราะกะผิดตลอด
มา 
 
จนว่าเป็นดอกนิสัย
Am 
  คิดว่าคนบ่
ฮู้ เธอกะแห่ง ด
อกได้ใจ
Dm 
ลึกๆลงไป 
 
ผู้หลอ
ยกินลี้กิน 
 
บา
ปหนา 
 
 

 
ที่ติด
Dm 
เชื่อมันยังพอรักษ
Am 
าได้
 
แต่ติด
Dm 
ใจมันรักษา
Am 
ยาก
 
หมา
Dm 
มีแค่เดือน 9 ที่มัน
Am 
อยาก
 
แต่คน
ผู้นี้.. 
 
ได้ตลอดเว
ลา

 
เปิดไทม์ไ
ลน์ให้อ้ายได้
บ่
 
ว่าเจ้าไป
Em 
พ้อกับไผม
Am 
าแหน่  
 
คนที่คว
Dm 
รฮักเจ้าคือบ่เคยแ
คร์
 
มันเป็นแม่
มันหยัง 
 
 
 
เปิดไทม์ไ
ลน์ให้อ้ายได้
ฮู้
 
ว่าเจ้าไป
Em 
อยู่กับไผ๋ต่
Am 
อไผ
 
มาตร
Dm 
การป้องกันเจ้าคงสิ
Em 
บ่เคยใส่
 
อ้ายอยาก
ฮู้ 
 
อ้ายเป็นคนที่ท่อ
ใด๋
 
ในหัวใ
จเจ้า

Am 
  คือสิเลาะแพร่เ
ชื้อให้คนเชื่อดอกเสน่ห์
Am 
  คือสิคิดว่
าเท่ห์ให้คนเปย์ได้สุบ่อน
Am 
  คือสิคิดว่า
ดีมีแต่คน
มาออนซอน
 
  เปลี่ยน
Dm 
ห้องเปลี่ยนคนร่วมน
อน 
 
ได้อยู่สุ
มื้อ

INSTRU | Am Em | Am Em | F Em | C E |
INSTRU | F G | Em Am | Dm Em | Am |

 
ที่ติด
Dm 
เชื่อมันยังพอรักษ
Am 
าได้
 
แต่ติด
Dm 
ใจมันรักษา
Am 
ยาก
 
หมา
Dm 
มีแค่เดือน 9 ที่มัน
Am 
อยาก
 
แต่คน
ผู้นี้.. 
 
ได้ตลอดเว
ลา

 
เปิดไทม์ไ
ลน์ให้อ้ายได้
บ่
 
ว่าเจ้าไป
Em 
พ้อกับไผม
Am 
าแหน่  
 
คนที่คว
Dm 
รฮักเจ้าคือบ่เคยแ
คร์
 
มันเป็นแม่
มันหยัง 
 
 
 
เปิดไทม์ไ
ลน์ให้อ้ายได้
ฮู้
 
ว่าเจ้าไป
Em 
อยู่กับไผ๋ต่
Am 
อไผ
 
มาตร
Dm 
การป้องกันเจ้าคงสิ
Em 
บ่เคยใส่
 
อ้ายอยาก
ฮู้ 
 
อ้ายเป็นคนที่ท่อ
ใด๋

 
เปิดไทม์ไ
ลน์ให้อ้ายได้
บ่
 
ว่าเจ้าไป
Em 
พ้อกับไผม
Am 
าแหน่  
 
คนที่คว
Dm 
รฮักเจ้าคือบ่เคยแ
คร์
 
มันเป็นแม่
มันหยัง 
 
 
 
เปิดไทม์ไ
ลน์ให้อ้ายได้
ฮู้
 
ว่าเจ้าไป
Em 
อยู่กับไผ๋ต่
Am 
อไผ
 
มาตร
Dm 
การป้องกันเจ้าคงสิ
Em 
บ่เคยใส่
 
อ้ายอยาก
ฮู้ 
 
อ้ายเป็นคนที่ท่อ
ใด๋
 
ในหัวใ
จเจ้า..

OUTRO | Am G | F Em | ( 2 Times ) | Am |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เปิดไทม์ไลน์


คั่นคนมันสิดี เฮ็ดจั่งใด๋มันกะดี
คั่นคนมันบ่ดี เรื่องบ่มีกะแล่นหา
ฮู้ทั้งฮู้ว่าบ่ดี ยังหลับหูหลับตา
ไผ๋สิเว้า ไผ๋สิว่า เธอบ่เคยสนใจ

สิผิดศิลข้อใด๋ มันบ่แม่นดอกปัญหา
เพราะกะผิดตลอดมา จนว่าเป็นดอกนิสัย
คิดว่าคนบ่ฮู้ เธอกะแห่ง ดอกได้ใจ
ลึกๆลงไป ผู้หลอยกินลี้กิน บาปหนา

ที่ติดเชื่อมันยังพอรักษาได้
แต่ติดใจมันรักษายาก
หมามีแค่เดือน 9 ที่มันอยาก
แต่คนผู้นี้.. ได้ตลอดเวลา

เปิดไทม์ไลน์ให้อ้ายได้บ่
ว่าเจ้าไปพ้อกับไผมาแหน่
คนที่ควรฮักเจ้าคือบ่เคยแคร์
มันเป็นแม่มันหยัง
เปิดไทม์ไลน์ให้อ้ายได้ฮู้
ว่าเจ้าไปอยู่กับไผ๋ต่อไผ
มาตรการป้องกันเจ้าคงสิบ่เคยใส่
อ้ายอยากฮู้ อ้ายเป็นคนที่ท่อใด๋
ในหัวใจเจ้า

คือสิเลาะแพร่เชื้อให้คนเชื่อดอกเสน่ห์
คือสิคิดว่าเท่ห์ให้คนเปย์ได้สุบ่อน
คือสิคิดว่าดีมีแต่คนมาออนซอน
เปลี่ยนห้องเปลี่ยนคนร่วมนอน ได้อยู่สุมื้อ

( ดนตรี )

ที่ติดเชื่อมันยังพอรักษาได้
แต่ติดใจมันรักษายาก
หมามีแค่เดือน 9 ที่มันอยาก
แต่คนผู้นี้.. ได้ตลอดเวลา

เปิดไทม์ไลน์ให้อ้ายได้บ่
ว่าเจ้าไปพ้อกับไผมาแหน่
คนที่ควรฮักเจ้าคือบ่เคยแคร์
มันเป็นแม่มันหยัง
เปิดไทม์ไลน์ให้อ้ายได้ฮู้
ว่าเจ้าไปอยู่กับไผ๋ต่อไผ
มาตรการป้องกันเจ้าคงสิบ่เคยใส่
อ้ายอยากฮู้ อ้ายเป็นคนที่ท่อใด๋

เปิดไทม์ไลน์ให้อ้ายได้บ่
ว่าเจ้าไปพ้อกับไผมาแหน่
คนที่ควรฮักเจ้าคือบ่เคยแคร์
มันเป็นแม่มันหยัง
เปิดไทม์ไลน์ให้อ้ายได้ฮู้
ว่าเจ้าไปอยู่กับไผ๋ต่อไผ
มาตรการป้องกันเจ้าคงสิบ่เคยใส่
อ้ายอยากฮู้ อ้ายเป็นคนที่ท่อใด๋
ในหัวใจเจ้า..

มิวสิควิดีโอ เปิดไทม์ไลน์ เต้ย อธิบดินทร์

เพลง เปิดไทม์ไลน์
ศิลปิน : เต้ย อธิบดินทร์
เรียบเรียง : วิลเลี่ยม (พลรัตน์ ไพภิบาล)
ติดต่องานแสดง : 062-3400879
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :