คอร์ดเพลง เปิดไทม์ไลน์ – เต้ย อธิบดินทร์

  
Text   

คอร์ดเพลง : เปิดไทม์ไลน์ เต้ย อธิบดินทร์

คอร์ดเพลง เปิดไทม์ไลน์ - เต้ย อธิบดินทร์

เพลง :

ศิลปิน : เต้ย อธิบดินทร์

เนื้อร้อง/ทำนอง : เต้ย อธิบดินทร์

คอร์ดทั้งหมด : Am,C,Dm,Em,G


INTRO | Am G | F E | ( 2 Times )

Am 
  คั่นคนมันสิ
G 
ดี 
 
เฮ็ดจั่งใด๋มันกะดี
Am 
  คั่นคนมันบ่
G 
ดี 
 
เรื่องบ่มีกะแล่นหา
Am 
  ฮู้ทั้งฮู้ว่าบ่
G 
ดี 
 
ยังหลับหูหลั
F 
บตา
 
  ไผ๋สิ
Dm 
เว้า 
 
ไผ๋สิ
G 
ว่า 
 
เธอบ่เคยส
Am 
นใจ 
 
 
G 

Am 
  สิผิดศิลข้อ
G 
ใด๋ 
 
มันบ่แม่นดอกปัญหา
Am 
  เพราะกะผิดตลอด
G 
มา 
 
จนว่าเป็นดอกนิสัย
Am 
  คิดว่าคนบ่
G 
ฮู้ เธอกะแห่ง ด
F 
อกได้ใจ
Dm 
ลึกๆลงไป 
 
ผู้หลอ
G 
ยกินลี้กิน 
 
บา
C 
ปหนา 
 
 
G 

 
ที่ติด
Dm 
เชื่อมันยังพอรักษ
Am 
าได้
 
แต่ติด
Dm 
ใจมันรักษา
Am 
ยาก
 
หมา
Dm 
มีแค่เดือน 9 ที่มัน
Am 
อยาก
 
แต่คน
F 
ผู้นี้.. 
 
ได้ตลอดเว
G 
ลา

 
เปิดไทม์ไ
F 
ลน์ให้อ้ายได้
G 
บ่
 
ว่าเจ้าไป
Em 
พ้อกับไผม
Am 
าแหน่  
G 
 
คนที่คว
Dm 
รฮักเจ้าคือบ่เคยแ
G 
คร์
 
มันเป็นแม่
C 
มันหยัง 
 
 
E 
 
เปิดไทม์ไ
F 
ลน์ให้อ้ายได้
G 
ฮู้
 
ว่าเจ้าไป
Em 
อยู่กับไผ๋ต่
Am 
อไผ
 
มาตร
Dm 
การป้องกันเจ้าคงสิ
Em 
บ่เคยใส่
 
อ้ายอยาก
F 
ฮู้ 
 
อ้ายเป็นคนที่ท่อ
G 
ใด๋
 
ในหัวใ
C 
จเจ้า

Am 
  คือสิเลาะแพร่เ
G 
ชื้อให้คนเชื่อดอกเสน่ห์
Am 
  คือสิคิดว่
G 
าเท่ห์ให้คนเปย์ได้สุบ่อน
Am 
  คือสิคิดว่า
G 
ดีมีแต่คน
F 
มาออนซอน
 
  เปลี่ยน
Dm 
ห้องเปลี่ยนคนร่วมน
G 
อน 
 
ได้อยู่สุ
C 
มื้อ

INSTRU | Am Em | Am Em | F Em | C E |
INSTRU | F G | Em Am | Dm Em | Am |

 
ที่ติด
Dm 
เชื่อมันยังพอรักษ
Am 
าได้
 
แต่ติด
Dm 
ใจมันรักษา
Am 
ยาก
 
หมา
Dm 
มีแค่เดือน 9 ที่มัน
Am 
อยาก
 
แต่คน
F 
ผู้นี้.. 
 
ได้ตลอดเว
G 
ลา

 
เปิดไทม์ไ
F 
ลน์ให้อ้ายได้
G 
บ่
 
ว่าเจ้าไป
Em 
พ้อกับไผม
Am 
าแหน่  
G 
 
คนที่คว
Dm 
รฮักเจ้าคือบ่เคยแ
G 
คร์
 
มันเป็นแม่
C 
มันหยัง 
 
 
E 
 
เปิดไทม์ไ
F 
ลน์ให้อ้ายได้
G 
ฮู้
 
ว่าเจ้าไป
Em 
อยู่กับไผ๋ต่
Am 
อไผ
 
มาตร
Dm 
การป้องกันเจ้าคงสิ
Em 
บ่เคยใส่
 
อ้ายอยาก
F 
ฮู้ 
 
อ้ายเป็นคนที่ท่อ
G 
ใด๋

 
เปิดไทม์ไ
F 
ลน์ให้อ้ายได้
G 
บ่
 
ว่าเจ้าไป
Em 
พ้อกับไผม
Am 
าแหน่  
G 
 
คนที่คว
Dm 
รฮักเจ้าคือบ่เคยแ
G 
คร์
 
มันเป็นแม่
C 
มันหยัง 
 
 
E 
 
เปิดไทม์ไ
F 
ลน์ให้อ้ายได้
G 
ฮู้
 
ว่าเจ้าไป
Em 
อยู่กับไผ๋ต่
Am 
อไผ
 
มาตร
Dm 
การป้องกันเจ้าคงสิ
Em 
บ่เคยใส่
 
อ้ายอยาก
F 
ฮู้ 
 
อ้ายเป็นคนที่ท่อ
G 
ใด๋
 
ในหัวใ
C 
จเจ้า..

OUTRO | Am G | F Em | ( 2 Times ) | Am |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เปิดไทม์ไลน์


คั่นคนมันสิดี เฮ็ดจั่งใด๋มันกะดี
คั่นคนมันบ่ดี เรื่องบ่มีกะแล่นหา
ฮู้ทั้งฮู้ว่าบ่ดี ยังหลับหูหลับตา
ไผ๋สิเว้า ไผ๋สิว่า เธอบ่เคยสนใจ

สิผิดศิลข้อใด๋ มันบ่แม่นดอกปัญหา
เพราะกะผิดตลอดมา จนว่าเป็นดอกนิสัย
คิดว่าคนบ่ฮู้ เธอกะแห่ง ดอกได้ใจ
ลึกๆลงไป ผู้หลอยกินลี้กิน บาปหนา

ที่ติดเชื่อมันยังพอรักษาได้
แต่ติดใจมันรักษายาก
หมามีแค่เดือน 9 ที่มันอยาก
แต่คนผู้นี้.. ได้ตลอดเวลา

เปิดไทม์ไลน์ให้อ้ายได้บ่
ว่าเจ้าไปพ้อกับไผมาแหน่
คนที่ควรฮักเจ้าคือบ่เคยแคร์
มันเป็นแม่มันหยัง
เปิดไทม์ไลน์ให้อ้ายได้ฮู้
ว่าเจ้าไปอยู่กับไผ๋ต่อไผ
มาตรการป้องกันเจ้าคงสิบ่เคยใส่
อ้ายอยากฮู้ อ้ายเป็นคนที่ท่อใด๋
ในหัวใจเจ้า

คือสิเลาะแพร่เชื้อให้คนเชื่อดอกเสน่ห์
คือสิคิดว่าเท่ห์ให้คนเปย์ได้สุบ่อน
คือสิคิดว่าดีมีแต่คนมาออนซอน
เปลี่ยนห้องเปลี่ยนคนร่วมนอน ได้อยู่สุมื้อ

( ดนตรี )

ที่ติดเชื่อมันยังพอรักษาได้
แต่ติดใจมันรักษายาก
หมามีแค่เดือน 9 ที่มันอยาก
แต่คนผู้นี้.. ได้ตลอดเวลา

เปิดไทม์ไลน์ให้อ้ายได้บ่
ว่าเจ้าไปพ้อกับไผมาแหน่
คนที่ควรฮักเจ้าคือบ่เคยแคร์
มันเป็นแม่มันหยัง
เปิดไทม์ไลน์ให้อ้ายได้ฮู้
ว่าเจ้าไปอยู่กับไผ๋ต่อไผ
มาตรการป้องกันเจ้าคงสิบ่เคยใส่
อ้ายอยากฮู้ อ้ายเป็นคนที่ท่อใด๋

เปิดไทม์ไลน์ให้อ้ายได้บ่
ว่าเจ้าไปพ้อกับไผมาแหน่
คนที่ควรฮักเจ้าคือบ่เคยแคร์
มันเป็นแม่มันหยัง
เปิดไทม์ไลน์ให้อ้ายได้ฮู้
ว่าเจ้าไปอยู่กับไผ๋ต่อไผ
มาตรการป้องกันเจ้าคงสิบ่เคยใส่
อ้ายอยากฮู้ อ้ายเป็นคนที่ท่อใด๋
ในหัวใจเจ้า..

มิวสิควิดีโอ เปิดไทม์ไลน์ เต้ย อธิบดินทร์

เพลง เปิดไทม์ไลน์
ศิลปิน : เต้ย อธิบดินทร์
เรียบเรียง : วิลเลี่ยม (พลรัตน์ ไพภิบาล)
ติดต่องานแสดง : 062-3400879
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend