คอร์ดเพลง บ่มัก – เต้ย อธิบดินทร์

  
Text   

คอร์ดเพลง : บ่มัก เต้ย อธิบดินทร์

คอร์ดเพลง บ่มัก - เต้ย อธิบดินทร์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เต้ย อธิบดินทร์ : บ่มัก


 
เอิงๆๆๆๆๆ เอ้ย
 
 
อันคำว่าคนปะปนหลายอย่าง
 
 
มีทั้งดีบ้างชั่วบ้างมากมาย
 
 
และยังมีมนุษย์จำพวกหนึ่ง
 
 
เป็นคนเพียงครึ่งอีกครึ่งเป็นสัตว์ร้าย
 
 
มนุษย์เราทุกคนมีรักโลภโกรธหลง
 
 
ชีวิตไม่ยั่งยืนยง ประเดี๋ยวก็คง
Am 
ตาย.. 
 
 
Em 

INSTRU | Em | Em | Am | Bm | Em | Em | Em |

 
บ่มักกะคือบ่
Em 
มักสิมาบังคับให้มักจั่งใด๋
 
แค่เห็นหน้ายังใจ
Am 
ฮ้าย ฟ้าวไปไกลๆ ก่อนนี่สิ
Em 
สูน
 
บ่อยากได้ยินฮอด
Am 
ซื่อ 
 
ซังโพดซังเหลือซังฮอดนามสกุล
 
คั่นแม่นว่าบ่อยาก
C 
มุน 
 
เว้ามาแล้ว
D 
สูนยังว่าบ่
Em 
มัก

 
ต่อหน้าต่อตากะ
Em 
ดี 
 
ลับหลังนิตี้ยุให้คนซัง
 
จักแม่นบักโกกเป็น
Am 
หยังหน้าเฮาคือจั่งบ่คือญา
Em 
ติโต
 
ฟึดฟัดฟาดงวงฟา
Am 
ดงา 
 
หน้าวอลล์โพสต์ด่าแสดงความโง่
 
เฮาคนละรุ่นกับ
C 
โตอย่ายั่วโม
D 
โหยังว่าบ่
Em 
มัก

 
อย่าเฮ็ดโตให้หนัก
Em 
โลก 
 
มาแย่งอากาศหา
Bm 
ยใจ
 
เบิดโลกมีคนตั้งห
C 
ลาย 
 
เฮาสิให้
D 
ใจแก่คนที่ฮั
G 
กเฮา
 
เตือนโตไว้
Em 
ส่ำนี้ บอกโตดีๆ ให้รั
Bm 
บเอา
 
คั่นขึ้นแล้วเฮาบ่เ
C 
ซา.
D 
 
เฮาบ่คือ
Em 
ผู้ใด๋

 
บ่มักกะคือบ่
Em 
มักสิมาบังคับให้มักจั่งใด๋
 
แค่เห็นหน้ายังใจ
Am 
ฮ้าย ฟ้าวไปไกลๆ ก่อนนี่สิ
Em 
สูน
 
บ่อยากได้ยินฮอด
Am 
ซื่อ 
 
ซังโพดซังเหลือซังฮอดนามสกุล
 
คั่นแม่นว่าบ่อยาก
C 
มุน 
 
เว้ามาแล้ว
D 
สูนยังว่าบ่
Em 
มัก

INSTRU | Em | Bm | C D | G | Em | Bm | C | D |

 
อย่าเฮ็ดโตให้หนัก
Em 
โลก 
 
มาแย่งอากาศหา
Bm 
ยใจ
 
เบิดโลกมีคนตั้งห
C 
ลาย 
 
เฮาสิให้
D 
ใจแก่คนที่ฮั
G 
กเฮา
 
เตือนโตไว้
Em 
ส่ำนี้ บอกโตดีๆ ให้รั
Bm 
บเอา
 
คั่นขึ้นแล้วเฮาบ่เ
C 
ซา.
D 
 
เฮาบ่คือ
Em 
ผู้ใด๋

 
บ่มักกะคือบ่
Em 
มักสิมาบังคับให้มักจั่งใด๋
 
แค่เห็นหน้ายังใจ
Am 
ฮ้าย ฟ้าวไปไกลๆ ก่อนนี่สิ
Em 
สูน
 
บ่อยากได้ยินฮอด
Am 
ซื่อ 
 
ซังโพดซังเหลือซังฮอดนามสกุล
 
คั่นแม่นว่าบ่อยาก
C 
มุน 
 
เว้ามาแล้ว
D 
สูนยังว่าบ่
Em 
มัก

 
บ่มักกะคือบ่
Em 
มักสิมาบังคับให้มักจั่งใด๋
 
แค่เห็นหน้ายังใจ
Am 
ฮ้าย ฟ้าวไปไกลๆ ก่อนนี่สิ
Em 
สูน
 
บ่อยากได้ยินฮอด
Am 
ซื่อ 
 
ซังโพดซังเหลือซังฮอดนามสกุล
 
คั่นแม่นว่าบ่อยาก
C 
มุน 
 
เว้ามาแล้ว
D 
สูนยังว่าบ่
Em 
มัก
 
บ่มัก…
 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง บ่มัก


เอิงๆๆๆๆๆ เอ้ย
อันคำว่าคนปะปนหลายอย่าง
มีทั้งดีบ้างชั่วบ้างมากมาย
และยังมีมนุษย์จำพวกหนึ่ง
เป็นคนเพียงครึ่งอีกครึ่งเป็นสัตว์ร้าย
มนุษย์เราทุกคนมีรักโลภโกรธหลง
ชีวิตไม่ยั่งยืนยง ประเดี๋ยวก็คงตาย..

( ดนตรี )

บ่มักกะคือบ่มักสิมาบังคับให้มักจั่งใด๋
แค่เห็นหน้ายังใจฮ้าย ฟ้าวไปไกลๆ ก่อนนี่สิสูน
บ่อยากได้ยินฮอดซื่อ ซังโพดซังเหลือซังฮอดนามสกุล
คั่นแม่นว่าบ่อยากมุน เว้ามาแล้วสูนยังว่าบ่มัก

ต่อหน้าต่อตากะดี ลับหลังนิตี้ยุให้คนซัง
จักแม่นบักโกกเป็นหยังหน้าเฮาคือจั่งบ่คือญาติโต
ฟึดฟัดฟาดงวงฟาดงา หน้าวอลล์โพสต์ด่าแสดงความโง่
เฮาคนละรุ่นกับโตอย่ายั่วโมโหยังว่าบ่มัก

อย่าเฮ็ดโตให้หนักโลก มาแย่งอากาศหายใจ
เบิดโลกมีคนตั้งหลาย เฮาสิให้ใจแก่คนที่ฮักเฮา
เตือนโตไว้ส่ำนี้ บอกโตดีๆ ให้รับเอา
คั่นขึ้นแล้วเฮาบ่เซา.. เฮาบ่คือผู้ใด๋

บ่มักกะคือบ่มักสิมาบังคับให้มักจั่งใด๋
แค่เห็นหน้ายังใจฮ้าย ฟ้าวไปไกลๆ ก่อนนี่สิสูน
บ่อยากได้ยินฮอดซื่อ ซังโพดซังเหลือซังฮอดนามสกุล
คั่นแม่นว่าบ่อยากมุน เว้ามาแล้วสูนยังว่าบ่มัก

( ดนตรี )

อย่าเฮ็ดโตให้หนักโลก มาแย่งอากาศหายใจ
เบิดโลกมีคนตั้งหลาย เฮาสิให้ใจแก่คนที่ฮักเฮา
เตือนโตไว้ส่ำนี้ บอกโตดีๆ ให้รับเอา
คั่นขึ้นแล้วเฮาบ่เซา.. เฮาบ่คือผู้ใด๋

บ่มักกะคือบ่มักสิมาบังคับให้มักจั่งใด๋
แค่เห็นหน้ายังใจฮ้าย ฟ้าวไปไกลๆ ก่อนนี่สิสูน
บ่อยากได้ยินฮอดซื่อ ซังโพดซังเหลือซังฮอดนามสกุล
คั่นแม่นว่าบ่อยากมุน เว้ามาแล้วสูนยังว่าบ่มัก

บ่มักกะคือบ่มักสิมาบังคับให้มักจั่งใด๋
แค่เห็นหน้ายังใจฮ้าย ฟ้าวไปไกลๆ ก่อนนี่สิสูน
บ่อยากได้ยินฮอดซื่อ ซังโพดซังเหลือซังฮอดนามสกุล
คั่นแม่นว่าบ่อยากมุน เว้ามาแล้วสูนยังว่าบ่มัก
บ่มัก…


รูปภาพคอร์ด บ่มัก – เต้ย อธิบดินทร์

คอร์ดเพลง บ่มัก - เต้ย อธิบดินทร์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง บ่มัก (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : เต้ย อธิบดินทร์
เรียบเรียง : โคกอิโด่ย ณ เฮ็ดดีสตูดิโอ
ติดต่องานแสดง 062-3400879
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend