คอร์ดเพลง เอาไม่เอา 7Days Crazy feat. ป๋าเพชร

  
Text   


INTRO | Em | Em | Em | Em |
INTRO | Am | Am | Em | Em |

Em 
คิดยังไง 
 
ถึงทำกับเธออย่างงั้น
 
ก็คิดดีๆ ถ้ารู้ว่าไม่ได้รัก ทำไ
Am 
มนายต้องกั๊ก
 
ก็เห็นใจเขา
Em 
บ้างสิ

 
ฉัน
Em 
พร้อมดูแล 
 
ถ้านายไม่แคร์ไม่สน
 
ทิ้งเธอทั้งคน แต่นายก็ยังจะทัก  
 
 
กลับ
Am 
มาแทบทุกที 
 
อย่างนี้ไม่ได้เ
Em 
รื่องเลย

 
ถ้า
B 
รู้ตัวดีว่าไม่ได้คิดจริงจัง
 
ถามน
D 
ายหน่อยแล้ว
G 
กัน 
 
 
F# 

 
นายไม่
Em 
รักเหมือนแฟน 
 
นายจะทิ้งฉันขอละกัน
 
อย่ามากั๊ก มันไม่แมนไม่ผ่าน  
 
 
คนที่
Am 
ฉันรักจริง 
 
นายกลับทิ้งให้ทรมาน
 
ปล่อยเอาไ
Em 
ว้ไม่ดูแลไม่สน
 
ไม่เคยม
B 
องไม่แคร์อะไร 
 
ปล่อยเธอไว้ให้ทุกข์ทน
 
นั่น
D 
คนทั้งคน 
 
ตก
G 
ลงจะเอาไม่เ
F# 
อาก็ว่า
Em 
มา

Em 
เธอดูไม่ค่อยโอเค แฟนของเธอ ทำไห้ใจโลเล
 
มากับฉันรับรองจะไม่มีเท และเราจะรักกันไห้ฉันไปเติมเต็ม
 
 
ได้ไหม อะ
Am 
คับ อยากจะเรียกเธอที่รัก ที่รัก
 
ถึงแม้ตอนนี้ ก็เป็นได้แค่
Em 
ที่พัก
 
ใจของเธอ เธอช่างน่ารักไม่มีไครเกิน  
 

 
ถ้าไม่
Em 
รักก็ปล่อยเธอไป
 
ปล่อยให้เธอเจอคนที่ดีและใช่
 
 
สิ่งที่นายทำไม่เฟี้ยวเข้าใจ
 
 
ให้ผมดูแลเธอแทน ตอนนี้เธอเจ็บข้างใน
 

 
มันกะ ตุกก
Am 
ะตัก 
 
อะนะคิมิโนโต๊ะ
 
ทำใจเธอเจ็บ ฉันจะเอาไหล่ไปซบ  
 
 
ผมบอกเลย
Em 
คับว่ารักเราจะไม่มีลด
 
คบกับผม อะรับรอง เธอจะสุขจนล้น ไม่มีตกนรก
 

 
นายไม่
Em 
รักเหมือนแฟน 
 
นายจะทิ้งฉันขอละกัน
 
อย่ามากั๊ก มันไม่แมนไม่ผ่าน  
 
 
คนที่
Am 
ฉันรักจริง 
 
นายกลับทิ้งให้ทรมาน
 
ปล่อยเอาไ
Em 
ว้ไม่ดูแลไม่สน
 
ไม่เคยม
B 
องไม่แคร์อะไร 
 
ปล่อยเธอไว้ให้ทุกข์ทน
 
นั่น
D 
คนทั้งคน 
 
ตก
G 
ลงจะเอาไม่เ
F# 
อาก็ว่า
 
มา

INSTRU | Em | Em | Em | Em |
INSTRU | Am | Am | Em | Em |

 
นายไม่
Em 
รักเหมือนแฟน 
 
นายจะทิ้งฉันขอละกัน
 
อย่ามากั๊ก มันไม่แมนไม่ผ่าน  
 
 
คนที่
Am 
ฉันรักจริง 
 
นายกลับทิ้งให้ทรมาน
 
ปล่อยเอาไ
Em 
ว้ไม่ดูแลไม่สน
 
ไม่เคยม
B 
องไม่แคร์อะไร 
 
ปล่อยเธอไว้ให้ทุกข์ทน
 
นั่น
D 
คนทั้งคน 
 
ตก
G 
ลงจะเอาไม่เ
F# 
อาก็ว่า
 
มา

Em 
เธอดูไม่ค่อยโอเค แฟนของเธอ ทำไห้ใจโลเล
 
มากับฉันรับรองจะไม่มีเท และเราจะรักกันไห้ฉันไปเติมเต็ม
 
 
ได้ไหม อะ
Am 
คับ อยากจะเรียกเธอที่รัก ที่รัก
 
ถึงแม้ตอนนี้ ก็เป็นได้แค่
Em 
ที่พัก 
 
ใจของเธอ
 
เธอช่างน่ารักไม่มีไครเกิน  
 

 
ถ้าไม่
Em 
รักก็ปล่อยเธอไป
 
ปล่อยให้เธอเจอคนที่ดีและใช่
 
 
สิ่งที่นายทำไม่เฟี้ยวเข้าใจ
 
 
ให้ผมดูแลเธอแทน ตอนนี้เธอเจ็บข้างใน
 

 
มันกะ ตุกก
Am 
ะตัก 
 
อะนะคิมิโนโต๊ะ
 
ทำใจเธอเจ็บ ฉันจะเอาไหล่ไปซบ  
 
 
ผมบอกเลย
Em 
คับว่ารักเราจะไม่มีลด
 
คบกับผม อะรับรอง เธอจะสุขจนล้น ไม่มีตกนรก
 


คิดยังไง ถึงทำกับเธออย่างงั้น
ก็คิดดีๆ ถ้ารู้ว่าไม่ได้รัก ทำไมนายต้องกั๊ก
ก็เห็นใจเขาบ้างสิ

ฉันพร้อมดูแล ถ้านายไม่แคร์ไม่สน
ทิ้งเธอทั้งคน แต่นายก็ยังจะทัก กลับมาแทบทุกที
อย่างนี้ไม่ได้เรื่องเลย

ถ้ารู้ตัวดีว่าไม่ได้คิดจริงจัง ถามนายหน่อยแล้วกัน

นายไม่รักเหมือนแฟน นายจะทิ้งฉันขอละกัน
อย่ามากั๊ก มันไม่แมนไม่ผ่าน
คนที่ฉันรักจริง นายกลับทิ้งให้ทรมาน
ปล่อยเอาไว้ไม่ดูแลไม่สน
ไม่เคยมองไม่แคร์อะไร ปล่อยเธอไว้ให้ทุกข์ทน
นั่นคนทั้งคน ตกลงจะเอาไม่เอาก็ว่ามา

เธอดูไม่ค่อยโอเค แฟนของเธอ ทำไห้ใจโลเล
มากับฉันรับรองจะไม่มีเท
และเราจะรักกัน ไห้ฉันไปเติมเต็ม
ได้ไหม อะคับ อยากจะเรียกเธอที่รัก ที่รัก
ถึงแม้ตอนนี้ ก็เป็นได้แค่ที่พัก
ใจของเธอ เธอช่างน่ารักไม่มีไครเกิน

ถ้าไม่รักก็ปล่อยเธอไป
ปล่อยให้เธอเจอคนที่ดีและใช่
สิ่งที่นายทำไม่เฟี้ยวเข้าใจ
ให้ผมดูแลเธอแทน ตอนนี้เธอเจ็บข้างใน

มันกะ ตุกกะตัก อะนะคิมิโนโต๊ะ
ทำใจเธอเจ็บ ฉันจะเอาไหล่ไปซบ
ผมบอกเลยคับว่ารักเราจะไม่มีลด
คบกับผม อะรับรอง
เธอจะสุขจนล้น ไม่มีตกนรก

นายไม่รักเหมือนแฟน นายจะทิ้งฉันขอละกัน
อย่ามากั๊ก มันไม่แมนไม่ผ่าน
คนที่ฉันรักจริง นายกลับทิ้งให้ทรมาน
ปล่อยเอาไว้ไม่ดูแลไม่สน
ไม่เคยมองไม่แคร์อะไร ปล่อยเธอไว้ให้ทุกข์ทน
นั่นคนทั้งคน ตกลงจะเอาไม่เอาก็ว่ามา

( ดนตรี )

นายไม่รักเหมือนแฟน นายจะทิ้งฉันขอละกัน
อย่ามากั๊ก มันไม่แมนไม่ผ่าน
คนที่ฉันรักจริง นายกลับทิ้งให้ทรมาน
ปล่อยเอาไว้ไม่ดูแลไม่สน
ไม่เคยมองไม่แคร์อะไร ปล่อยเธอไว้ให้ทุกข์ทน
นั่นคนทั้งคน ตกลงจะเอาไม่เอาก็ว่ามา

เธอดูไม่ค่อยโอเค แฟนของเธอ ทำไห้ใจโลเล
มากับฉันรับรองจะไม่มีเท
และเราจะรักกัน ไห้ฉันไปเติมเต็ม
ได้ไหม อะคับ อยากจะเรียกเธอที่รัก ที่รัก
ถึงแม้ตอนนี้ ก็เป็นได้แค่ที่พัก
ใจของเธอ เธอช่างน่ารักไม่มีไครเกิน

ถ้าไม่รักก็ปล่อยเธอไป
ปล่อยให้เธอเจอคนที่ดีและใช่
สิ่งที่นายทำไม่เฟี้ยวเข้าใจ
ให้ผมดูแลเธอแทน ตอนนี้เธอเจ็บข้างใน

มันกะ ตุกกะตัก อะนะคิมิโนโต๊ะ
ทำใจเธอเจ็บ ฉันจะเอาไหล่ไปซบ
ผมบอกเลยคับว่ารักเราจะไม่มีลด
คบกับผม อะรับรอง เธอจะสุขจนล้น ไม่มีตกนรก

มิวสิควิดีโอ เอาไม่เอา 7Days Crazy feat. ป๋าเพชร

เพลง : เอาไม่เอา (คอร์ด)
ศิลปิน : 7Days Crazy feat. ป๋าเพชร
เนื้อร้อง/ทำนอง : พีรกานต์ ทั่งทอง,อมรวุฒิ เมธศาสตร์/กันพงศ์ รอดเพชร
เรียบเรียง : ศรายุทธ พรหมประสาท/กันตพงศ์ รอดเพชร/7Dayscrazy
ติดต่องานศิลปิน : 081-3185919

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend