คอร์ดเพลง ต่อจากนี้ – 7Days Crazy

  
Text   

คอร์ดเพลง ต่อจากนี้ 7Days Crazy

7Days Crazy

คอร์ดเพลง ต่อจากนี้

ศิลปิน : 7Days Crazy

แนวเพลง : #สตริง

Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง ต่อจาก คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

ต่อจากนี้ - 7Days Crazy
คอร์ด

Tune to Eb
INTRO | G D/F# | Em D |
INTRO | C Bm | Am D |

 
ต่อจากนี้เ
ธอจะเป็นความ
D/F# 
ทรงจำที่ดี
Em 
 
จะรัก
เธออย่างนี้
แม้ไม่มี
Bm 
  
 
เธออ
Am 
ยู่เดินร่วมทาง

 
ฉัน
รู้แล้วว่าเรา
D/F# 
สองคน
 
มาไกล
Em 
ได้เพียงเท่านี้
 
ด้วยเหตุ
ผล 
 
ของเธอ
Bm 
ที่มี
 
จากนี้ค
Am 
งไม่มีเรา
 
ฉัน
พูดได้แค่ไม่เ
D/F# 
ป็นไร
 
ปล่อยเธอ
Em 
จากไปกับเขา
 
แม้จะเ
หลือแค่ความ
Bm 
ว่างเปล่า
 
ก็พร้อ
Am 
มที่จะ
เข้าใจ

 
ขอกอดเธอ
Em 
ไว้ให้นาน
Bm 
ที่สุด
 
ซึมซับ
กลิ่นของอุ่นไอ
 
กล่องแห่งควา
Em 
มรัก 
 
จะเก็บ
Bm 
เธอไว้
 
จะเปิด
มันทุกครั้งที่คิดถึง
เธอ

 
* ต่อจากนี้เ
ธอจะเป็นความ
D/F# 
ทรงจำที่ดี
Em 
 
จะรัก
เธออย่างนี้
แม้ไม่มี
Bm 
  
 
เธออ
Am 
ยู่เดินร่วมทาง
 
สิ่งที่เรา
เคยมีให้กัน
D/F# 
มาแสนนาน
Em 
 
ฉัน
ไม่มีทาง
 ลบมัน
Bm 
จากใจ
 
รู้ไว้
Am 
ฉันยังห่วงใยแ
ละรักเธอ

INSTRU | G |

 
Em 
อให้เธอ
Bm 
 ดูแลตั
วเองให้ดี
 
อยู่กับ
Em 
 รักที่เ
Bm 
ธอมี 
 
ให้เธอ
โชคดีในวันที่ไม่มีฉัน

INSTRU | Em Bm | Em G |
INSTRU | Em D | C | D |

( * ) ( * )

 
รู้ไว้ฉั
นยังห่วงใยแ
ละคิดถึงเ
ธอ…

เนื้อเพลง
ต่อจากนี้เธอจะเป็นความทรงจำที่ดี
จะรักเธออย่างนี้แม้ไม่มี  เธออยู่เดินร่วมทาง

ฉันรู้แล้วว่าเราสองคน
มาไกลได้เพียงเท่านี้
ด้วยเหตุผล ของเธอที่มี
จากนี้คงไม่มีเรา
ฉันพูดได้แค่ไม่เป็นไร
ปล่อยเธอจากไปกับเขา
แม้จะเหลือแค่ความว่างเปล่า
ก็พร้อมที่จะเข้าใจ

ขอกอดเธอไว้ให้นานที่สุด
ซึมซับกลิ่นของอุ่นไอ
กล่องแห่งความรัก จะเก็บเธอไว้
จะเปิดมันทุกครั้งที่คิดถึงเธอ

* ต่อจากนี้เธอจะเป็นความทรงจำที่ดี
จะรักเธออย่างนี้แม้ไม่มี  เธออยู่เดินร่วมทาง
สิ่งที่เราเคยมีให้กันมาแสนนาน
ฉันไม่มีทาง ลบมันจากใจ
รู้ไว้ฉันยังห่วงใยและรักเธอ

( ดนตรี )

ขอให้เธอ ดูแลตัวเองให้ดี
อยู่กับ รักที่เธอมี ให้เธอโชคดีในวันที่ไม่มีฉัน

( ดนตรี )

( * ) ( * )

รู้ไว้ฉันยังห่วงใยและคิดถึงเธอ…
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เนื้อร้อง/ทำนอง วีรยุทธ ชูลีกร
เรียบเรียง 7Days Crazy/ศราวุธ แสงบุตร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend