คอร์ดเพลง มาตรา521 พริกไทย

  
Text   


INTRO | G | A | Dmaj7 | Bm |

 
ขนาดขับ
G 
รถไม่คาดเข็มขัด 
 
ยังโ
A 
ดนเขาจับ
 
ยิ่งถ้า
Dmaj7 
ใบขับขี่ไม่มี 
 
ดีไม่
Bm 
ดีจะโดนปรับ
 
ขนาดทะเ
G 
ลาะวิวาทมาตราที่ 
 
 
A 
391
 
ตบเ
Dmaj7 
บาๆยังเป็นคดี 
 
ยังมีโ
Bm 
ทษปรับและจำ

 
แต่พอคน
Em 
รักทิ้งไป 
 
ให้เ
F#m 
จ็บช้ำ
 
ทำไมดิ
G 
ฉันร้องเรียน 
 
ไม่ไ
A 
ด้เลย

 
ให้เขาโดยเส
G 
น่ห์หา 
 
ศาลท่านว่าให้
A 
ทำใจ
 
มันไม่ผิดมาต
F#m 
ราไหน 
 
ยอมให้เขาเอง
Bm 
ยามซึ้ง
 
ให้เขาโดยเส
G 
น่ห์หา 
 
คงไม่มีค่าเ
A 
สียใจ
 
โจทย์ไม่ต้อง
F#m 
การอะไร 
 
เพียงแค่ได้เ
Bm 
จรจา
 
ขอแค่หัวใจคืนมา..
 

INSTRU | G | A | Dmaj7 | Bm |

 
เขาหลอกให้
G 
รักให้ฝัน 
 
และนั่นคือ
A 
คำให้การ
 
และดิ
Dmaj7 
ฉันก็มีพยาน 
 
ว่าเขาห
Bm 
วานมากเท่าไหร่
 
เขาหลอกให้ห
G 
ลงฟ้องร้องได้ไหม 
 
เรียก
A 
ค่าเสียใจ
 
ที่เขา
Dmaj7 
ได้แล้วก็ทิ้งไป 
 
ไม่ต้อง
Bm 
มีหรอกทนาย

 
มาตราที่  
Bm 
521 
 
บัญ
F#m 
ญัติไว้ 
 
โง่เองที่
G 
รั้งเขาอยู่ไม่ไ
A 
หว

 
ให้เขาโดยเส
G 
น่ห์หา 
 
ศาลท่านว่าให้
A 
ทำใจ
 
มันไม่ผิดมาต
F#m 
ราไหน 
 
ยอมให้เขาเอง
Bm 
ยามซึ้ง
 
ให้เขาโดยเส
G 
น่ห์หา 
 
คงไม่มีค่าเ
A 
สียใจ
 
โจทย์ไม่ต้อง
F#m 
การอะไร 
 
เพียงแค่ได้เ
Bm 
จรจา

 
โจทย์อยากจะว
G 
อนจำเลย 
 
จำลองเหตุก
A 
ารณ์เคยๆ
 
เหมือนก่อนจะ
F#m 
เริ่มเฉยเมย 
 
น้ำตาลยัง
Bm 
หวานไม่เท่า
 
จูบที่จำเ
G 
ลยเคยทำ 
 
คิดแล้วยิ่ง
A 
ช้ำยิ่งเศร้า
 
ก็มันไม่
F#m 
ยุติธรรม 
 
ดิ
Bm 
ฉันไม่ยอม 
 
ไม่ยอมความ

 
ให้เขาโดยเส
G 
น่ห์หา 
 
ศาลท่านว่าให้
A 
ทำใจ
 
มันไม่ผิดมาต
F#m 
ราไหน 
 
ยอมให้เขาเอง
Bm 
ยามซึ้ง
 
ให้เขาโดยเส
G 
น่ห์หา 
 
คงไม่มีค่าเ
A 
สียใจ
 
โจทย์ไม่ต้อง
F#m 
การอะไร 
 
ขอแค่หัวใ
Bm 
จคืนมา

 
ให้เขาโดยเส
G 
น่ห์หา 
 
ศาลท่านว่าให้
A 
ทำใจ
 
มันไม่ผิดมา
F#m 
ตราไหน 
 
ยอมให้เขาเอง
Bm 
ยามซึ้ง
 
ให้เขามาฟัง
G 
คำฟ้อง 
 
รอฉันร้องแล้ว
A 
ค่อยไป
 
โจทย์ไม่ต้อง
F#m 
การอะไร 
 
เพียงแค่ได้เ
Bm 
จรจา
 
ขอแค่หัวใจคืนมา..
 

OUTRO | G | A | Dmaj7 | Bm |


ขนาดขับรถไม่คาดเข็มขัด ยังโดนเขาจับ
ยิ่งถ้าใบขับขี่ไม่มี ดีไม่ดีจะโดนปรับ
ขนาดทะเลาะวิวาทมาตราที่ 391
ตบเบาๆยังเป็นคดี ยังมีโทษปรับและจำ

แต่พอคนรักทิ้งไป ให้เจ็บช้ำ
ทำไมดิฉันร้องเรียน ไม่ได้เลย

ให้เขาโดยเสน่ห์หา ศาลท่านว่าให้ทำใจ
มันไม่ผิดมาตราไหน ยอมให้เขาเองยามซึ้ง
ให้เขาโดยเสน่ห์หา คงไม่มีค่าเสียใจ
โจทย์ไม่ต้องการอะไร เพียงแค่ได้เจรจา
ขอแค่หัวใจคืนมา

ดนตรี

เขาหลอกให้รักให้ฝัน และนั่นคือคำให้การ
และดิฉันก็มีพยาน ว่าเขาหวานมากเท่าไหร่
เขาหลอกให้หลงฟ้องร้องได้ไหม เรียกค่าเสียใจ
ที่เขาได้แล้วก็ทิ้งไป ไม่ต้องมีหรอกทนาย

มาตราที่ 521 บัญญัติไว้ โง่เองที่รั้งเขาอยู่ไม่ไหว

ให้เขาโดยเสน่ห์หา ศาลท่านว่าให้ทำใจ
มันไม่ผิดมาตราไหน ยอมให้เขาเองยามซึ้ง
ให้เขาโดยเสน่ห์หา คงไม่มีค่าเสียใจ
โจทย์ไม่ต้องการอะไร เพียงแค่ได้เจรจา

โจทย์อยากจะวอนจำเลย จำลองเหตุการณ์เคยๆ
เหมือนก่อนจะเริ่มเฉยเมย น้ำตาลยังหวานไม่เท่า
จูบที่จำเลยเคยทำ คิดแล้วยิ่งช้ำยิ่งเศร้า
ก็มันไม่ยุติธรรม ดิฉันไม่ยอม ไม่ยอมความ

ให้เขาโดยเสน่ห์หา ศาลท่านว่าให้ทำใจ
มันไม่ผิดมาตราไหน ยอมให้เขาเองยามซึ้ง
ให้เขาโดยเสน่ห์หา คงไม่มีค่าเสียใจ
โจทย์ไม่ต้องการอะไร ขอแค่หัวใจคืนมา

ให้เขาโดยเสน่ห์หา ศาลท่านว่าให้ทำใจ
มันไม่ผิดมาตราไหน ยอมให้เขาเองยามซึ้ง
ให้เขามาฟังคำฟ้อง รอฉันร้องแล้วค่อยไป
โจทย์ไม่ต้องการอะไร เพียงแค่ได้เจรจา
ขอแค่หัวใจคืนมา

มิวสิควิดีโอ มาตรา521 พริกไทย

เพลง : มาตรา521 (คอร์ด)
ศิลปิน : พริกไทย
เนื้อร้อง/ทำนอง : ต้อง พริกไทย
เรียบเรียง : ต้อง พริกไทย
ติดต่องานศิลปิน : 062-6122122
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend