คอร์ดเพลง คำผลาญลูกแม่ เนม สุรพงศ์

  
Text   


INTRO | F#m | F#m | F#m | F#m |
INTRO | F#m | F#m | F#m | A |
INTRO | Bm | Bm | E | F#m | F#m |

 
อิหล่าคำ
F#m 
นาง 
 
แม่เจ้า
E 
จ้างไปเรียน
F#m 
บ้อหล่า
 
ส่งเงินไปสี่ปี
E 
กว่า 
 
บ่มีทีท่าสิกลับ
F#m 
คืนคอน
 
หมู่รุ่นเดีย
F#m 
วกัน..เขากลับคืนบ้านมายาม
Bm 
มารดร
 
เจ้ามีตะโทรขอเงินเว้า
E 
วอน
 
เป็นตาสะออนกว่าลูก
F#m 
บ้านเพิ่น

 
ค่าเทอม ค่า
A 
หอ 
 
แบมือขอนำแม่
F#m 
ลูกเดียว
 
ค่าเหล้า ค่าเมา ค่าเ
E 
ที่ยว
 
เบ็ดเสร็จเดือนเดียว พ่อแม่เ
F#m 
อิกเหลิ่น
 
กู้เงินดอกเ
A 
ขา 
 
เทิงขายข้าวส่งเจ้าใ
Bm 
ช้เงิน
 
สิให้เซากะพอกะเ
E 
ทิน 
 
อยากอายบ้านเพิ่นสิ
F#m 
มองบ่ดี

 
หลักสูตรสี่
A 
ปี แม่อยู่ทางพี้ ยังถ่ายังคอย
 
ยังเหลือนาท่ง
F#m 
น้อย ๆ ถ่าเจ้าคืน
E 
ฮอยมาชุบ
F#m 
ชีวี
 
สิทนลำ
A 
บาก 
 
ส่งเจ้าจนจบปริญญ
Bm 
าตรี
 
ได้ยินแล้วบ้อคน
E 
ดี 
 
ค่าเทอมเดือน
C#m 
นี้จะขอ
F#m 
กี่พัน

 
อีหล่าคำผ
A 
ลาญ 
 
แม่เจ้าอยู่บ้านยังรอ
F#m 
ฟังข่าว
 
ฝนบ่ตกนาแล้งกว่าเ
E 
ก่า 
 
ขายข้าวอยู่เล้าส่งเจ้า
F#m 
บ่ทัน
 
หนี้ ธก
A 
ส. กะมาจั้นจ้อ สุมื้อ สุ
Bm 
วัน
 
คิดเห็นบ่น้อนงค
E 
ราญ
 
อีหล่าตาหวาน คำผ
F#m 
ลาญลูกแม่

INSTRU | F#m | F#m | F#m | F#m |
INSTRU | A | A | Bm | Bm |
INSTRU | D | E | F#m | F#m |

 
หลักสูตรสี่
A 
ปี แม่อยู่ทางพี้ ยังถ่ายังคอย
 
ยังเหลือนาท่ง
F#m 
น้อย ๆ ถ่าเจ้าคืน
E 
ฮอยมาชุบ
F#m 
ชีวี
 
สิทนลำ
A 
บาก 
 
ส่งเจ้าจนจบปริญญ
Bm 
าตรี
 
ได้ยินแล้วบ้อคน
E 
ดี 
 
ค่าเทอมเดือน
C#m 
นี้จะขอ
F#m 
กี่พัน

 
อีหล่าคำผ
A 
ลาญ 
 
แม่เจ้าอยู่บ้านยังรอ
F#m 
ฟังข่าว
 
ฝนบ่ตกนาแล้งกว่าเ
E 
ก่า 
 
ขายข้าวอยู่เล้าส่งเจ้า
F#m 
บ่ทัน
 
หนี้ ธก
A 
ส. กะมาจั้นจ้อ สุมื้อ สุ
Bm 
วัน
 
คิดเห็นบ่น้อนงค
E 
ราญ
 
อีหล่าตาหวาน คำผ
F#m 
ลาญลูกแม่

 
หนี้ ธก
A 
ส. กะมาจั้นจ้อ สุมื้อ สุ
Bm 
วัน
 
คิดเห็นบ่น้อนงค
E 
ราญ
 
อีหล่าตา
C#m 
หวาน 
 
คำผลา
F#m 
ญลูกแม่


อิหล่าคำนาง แม่เจ้าจ้างไปเรียนบ้อหล่า
ส่งเงินไปสี่ปีกว่า บ่มีทีท่าสิกลับคืน คอน
หมู่รุ่นเดียวกัน เขากลับคืนบ้านมายามมารดร
เจ้ามีตะโทรขอเงินเว้าวอน
เป็นตาสะออนกว่าลูกบ้านเพิ่น

ค่าเทอมค่าหอ แบมือขอนำเเม่ลูกเดียว
ค่าเหล้า ค่าเมา ค่าเที่ยว
เบ็ดเสร็จเดือนเดียวพ่อเเม่เอิกเหลิ่น
กู้เงินดอกเขา เทิงขายข้าวส่งเจ้าใช้เงิน
สิให้เซากะพอกะเทิน อยากอายบ้านเพิ่นสิมองบ่ดี

หลักสูตรสี่ปี แม่อยู่ทางพี้ ยังถ่ายังคอย
ยังเหลือนาท่งน้อยน้อย ถ่าเจ้าคืนฮอยมาชุบชีวี
สิทนลำบาก ส่งเจ้าจนจบปริญญาตรี
ได้ยินเเล้วบ้อคนดี ค่าเทอมเดือนนี้จะขอกี่พัน

อีหล่าคำผลาญ แม่เจ้าอยู่บ้านยังรอฟังข่าว
ฝนบ่ตกนาเเล้งกว่าเก่า ขายข้าวอยู่เล้าส่งเจ้าบ่ทัน
หนี้ ธ.ก.ส. กะมาจั้นจ้อซุมื้อซุวัน
คิดเห็นบ่น้อนงคราญ อีหล่าตาหวานคำผลาญลูกแม่

ดนตรี

หลักสูตรสี่ปี แม่อยู่ทางพี้ ยังถ่ายังคอย
ยังเหลือนาท่งน้อยน้อย ถ่าเจ้าคืนฮอยมาชุบชีวี
สิทนลำบาก ส่งเจ้าจนจบปริญญาตรี
ได้ยินเเล้วบ้อคนดี ค่าเทอมเดือนนี้จะขอกี่พัน

อีหล่าคำผลาญ แม่เจ้าอยู่บ้านยังรอฟังข่าว
ฝนบ่ตกนาเเล้งกว่าเก่า ขายข้าวอยู่เล้าส่งเจ้าบ่ทัน
หนี้ ธ.ก.ส. กะมาจั้นจ้อซุมื้อซุวัน
คิดเห็นบ่น้อนงคราญ อีหล่าตาหวานคำผลาญลูกแม่

หนี้ ธ.ก.ส กะมาจั้นจ้อซุมื้อซุวัน
ได้ยินบ่น้อนงคราญ อีหล่าตาหวานคำผลาญลูกแม่

มิวสิควิดีโอ คำผลาญลูกแม่ เนม สุรพงศ์

เพลง : คำผลาญลูกแม่ (คอร์ด)
ศิลปิน : เนม สุรพงศ์
เนื้อร้อง/ทำนอง : ไพบูลย์ แสงเดือน
เรียบเรียง : พิศวัสต์ ตาวงศ์
ติดต่องานศิลปิน : 082-8532307
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend