คอร์ดเพลง หยบหวด ก้อย กินรี

  
Text   


INTRO | G A | F#m Bm | Em A | D |

 
ก็เพราะว่าเ
D 
รามันไม่ใช่คนนั้นที่สูใ
F#m 
ฝ่หา
 
ไอ้คนแบบเ
G 
รามันแค่คนธรรมดา 
 
เท่า
A 
นั้น

 
แค่
G 
คนกระจ
A 
อก 
 
เลี้ยง
F#m 
งัวตัดหญ้าไป
Bm 
วันๆ
Em 
เข้าแต่สวน 
 
ไม่หอนมีของแบร
A 
นด์เนม

 
ไม่
G 
เท่ 
 
ไม่เ
A 
ปย์ 
 
โด
F#m 
นเท 
 
ไป
Bm 
หาใคร
 
คนใ
Em 
หม่ 
 
คน
G 
นั้นที่สูเอาเข้า
A 
มา..วันใจสูเหงา

 
แล้วโบ๋
D 
สูไปหยบหวดกันปาใด
 
แล้วโบ๋
Bm 
สูไปได้กันที่ไหน
 
ไซร้โบ๋
G 
สูไม่หอนเห็นใ
A 
จ 
 
สวมเ
D 
ขาเราได้ลง
 
ไซร้โบ๋
G 
สู ใจร้าย ใจ
A 
ดำ
 
แทงข้าง
F#m 
หลัง 
 
รู้หม้ายเจ็บแ
Bm 
ค่ตาย
Em 
โบ๋สูมันใจร้าย 
 
 
A 
รวมหัวกันทำได้ 
 
สูไม่
D 
รักเรา

D 
สูโทษเราว่าเรา 
 
ไม่มีเ
F#m 
วลา
G 
ทำงานเหมือนอีบ้า 
 
สูก็เล
A 
ยเหงา
 
อยู่
G 
กัน 
 
ก็หม้ายไห
A 
รดี..
F#m 
สูเลยไปเลือก
Bm 
เขา
 
แล้วทิ้ง
Em 
เรา..ที่ทำเพื่อสูทุกอ
A 
ย่าง

 
ไม่
G 
เท่ 
 
ไม่เ
A 
ปย์ 
 
โด
F#m 
นเท 
 
ไป
Bm 
หาใคร
 
คนใ
Em 
หม่ 
 
คน
G 
นั้นที่สูเอาเข้า
A 
มา..วันใจสูเหงา

 
แล้วโบ๋
D 
สูไปหยบหวดกันปาใด
 
แล้วโบ๋
Bm 
สูไปได้กันที่ไหน
 
ไซร้โบ๋
G 
สูไม่หอนเห็นใ
A 
จ 
 
สวมเ
D 
ขาเราได้ลง
 
ไซร้โบ๋
G 
สู ใจร้าย ใจ
A 
ดำ
 
แทงข้าง
F#m 
หลัง 
 
รู้หม้ายเจ็บแ
Bm 
ค่ตาย
Em 
โบ๋สูมันใจร้าย 
 
 
A 
รวมหัวกันทำได้ 
 
สูไม่
 
รักเรา

INSTRU | D | Bm | G A | D |
INSTRU | G A | F#m Bm | Em | A |

 
แล้วโบ๋
D 
สูไปหยบหวดกันปาใด
 
แล้วโบ๋
Bm 
สูไปได้กันที่ไหน
 
ไซร้โบ๋
G 
สูไม่หอนเห็นใ
A 
จ 
 
สวมเ
D 
ขาเราได้ลง
 
ไซร้โบ๋
G 
สู ใจร้าย ใจ
A 
ดำ
 
แทงข้าง
F#m 
หลัง 
 
รู้หม้ายเจ็บแ
Bm 
ค่ตาย
Em 
โบ๋สูมันใจร้าย 
 
 
A 
รวมหัวกันทำได้

 
แล้วโบ๋
D 
สูไปหยบหวดกันปาใด
 
แล้วโบ๋
Bm 
สูไปได้กันที่ไหน
 
ไซร้โบ๋
G 
สูไม่หอนเห็นใ
A 
จ 
 
สวมเ
D 
ขาเราได้ลง
 
ไซร้โบ๋
G 
สู ใจร้าย ใจ
A 
ดำ
 
แทงข้าง
F#m 
หลัง 
 
รู้หม้ายเจ็บแ
Bm 
ค่ตาย
Em 
โบ๋สูมันใจร้าย 
 
 
A 
รวมหัวกันทำได้ 
 
สูไม่
 
รักเรา

Em 
โบ๋สู มันใจร้าย  
A 
รวมหัวกันทำได้ 
 
สูไม่
D 
รักเรา


ก็เพราะว่าเรามันไม่ใช่คนนั้นที่สูใฝ่หา
ไอ้คนแบบเรา มันแค่คนธรรมดาเท่านั้น
แค่คนกระจอก เลี้ยงงัวตัดหญ้าไปวันๆ
เข้าแต่สวน ไม่หอนมีของแบรนด์เนม

ไม่เท่ ไม่เปย์ โดนเทไปหาใคร
คนใหม่ คนนั้นที่สูเอาเข้ามา วันใจสูเหงา

แล้วโบ๋สูไปหยบหวดกันปาใด
แล้วโบ๋สูไปได้กันที่ไหน
ไซร้โบ๋สูไม่หอนเห็นใจ สวมเขาเราได้ลง
ไซร้โบ๋สูใจร้ายใจดำ
แทงข้างหลังรู้หม้ายเจ็บแค่ตาย
โบ๋สูมันใจร้าย รวมหัวกันทำได้ สูไม่รักเรา

สูโทษเราว่าเรา ไม่มีเวลา
ทำงานเหมือนอีบ้า สูก็เลยเหงา
อยู่กันก็หม้ายไหรดี สู้เลยไปเลือกเขา
แล้วทิ้งเราที่ทำเพื่อสูทุกอย่าง

ไม่เท่ ไม่เปย์ โดนเทไปหาใคร
คนใหม่ คนนั้นที่สูเอาเข้ามา วันที่ใจสูเหงา

แล้วโบ๋สูไปหยบหวดกันปาใด
แล้วโบ๋สูไปได้กันที่ไหน
ไซร้โบ๋สูไม่หอนเห็นใจ สวมเขาเราได้ลง
ไซร้โบ๋สูใจร้ายใจดำ
แทงข้างหลังรู้หม้ายเจ็บแค่ตาย
โบ๋สูมันใจร้าย รวมหัวกันทำได้ สูไม่รักเรา

ดนตรี

แล้วโบ๋สูไปหยบหวดกันปาใด
แล้วโบ๋สูไปได้กันที่ไหน
ไซร้โบ๋สูไม่หอนเห็นใจ สวมเขาเราได้ลง
ไซร้โบ๋สูใจร้ายใจดำ
แทงข้างหลังรู้หม้ายเจ็บแค่ตาย
โบ๋สูมันใจร้าย รวมหัวกันทำได้

แล้วโบ๋สูไปหยบหวดกันปาใด
แล้วโบ๋สูไปได้กันที่ไหน
ไซร้โบ๋สูไม่หอนเห็นใจ สวมเขาเราได้ลง
ไซร้โบ๋สูใจร้ายใจดำ
แทงข้างหลังรู้หม้ายเจ็บแค่ตาย
โบ๋สูมันใจร้าย รวมหัวกันทำได้ สูไม่รักเรา

โบ๋สูมันใจร้าย รวมหัวกันทำได้ สูไม่รักเรา

มิวสิควิดีโอ หยบหวด ก้อย กินรี

เพลง : หยบหวด (คอร์ด)
ศิลปิน : ก้อย กินรี
เนื้อร้อง/ทำนอง : แอม ฟอร์มาลีน
เรียบเรียง : เสก ผ่านชื่น/แอม ฟอร์มาลีน
ติดต่องานศิลปิน : 0968368195
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend