คอร์ดเพลง เด็กใต้ป้ายทองแดง วงพาโล feat. ไก่ กะละมัง

  
Text   


INTRO | Bm | Bm | Bm | Bm |
INTRO | Bm | Bm | Bm | Bm |

Bm 
น้องสาว 
 
น้องสาวคนสวยนั้นชื่อไร
 
สนใจพี่เด็กใต้หม้าย..  
Bm 
 
ที่เห็นนั่งรถซ้อนท้ายกันวันก่อน
 
 
นั้นไม่ใช่แฟนใช่หม้าย..  
Bm 

Bm 
ถ้าน้องชอบเขา ชอบเล ชอบน้ำตก
 
อย่าลืมชอบเรามั่งกะได้..  
Bm 
 
พี่บ่าวถึงคนจนหากรักใคร
 
 
ก็รักหมดใจไม่ทอดทิ้ง..  
Bm 

 
จะช
G 
วนเธอมาปักษ์ใต้ 
 
ใค
A 
รๆ 
 
ก็ว่าดี
 
สะ
G 
ตอลูกเหรียง ลูกเนียง บ้านเ
A 
ราก็มากมี
 
เธอช
G 
อบอะไรให้บอก 
 
ชอบบ่
A 
าวหม้ายคนดี
F# 
ชอบบ่าวหม้ายคนดี

 
ก็รักรักรักรัก
D 
รัก 
 
ฉันจะย้ำว่าฉัน
A 
นั้นรักเธอ
G 
เธอจะเข้าใจบ้างหรือเปล่า
 
ก็ฝากบอกเ
D 
ขาคนที่ยืนข้างๆ 
 
 
A 
หัวใจเธอ
 
ไม่จ
G 
ริงจังก็หลบไป
 
จะเสกคา
D 
ถาให้เธอหันมาชอบ
A 
ฉันคนเดียว
G 
ใครหน้าไหนไม่เกี่ยวก็หลบไป
 
จะพาเธอ
D 
บินไปให้สุดหยุดที่
A 
ฟ้าแสนไกล
 
มา
G 
รักกับเด็กใต้ป้ายทองแดง 
 
แหลงชับเปรี๊ยะ

INSTRU | Bm | Bm | Bm | Bm |
INSTRU | Bm | Bm | Bm | Bm |

 
น้อง
Bm 
สาวคนสวย คนงาม คนน่ารัก
 
สนใจพี่เด็กใต้หม้าย..  
Bm 
 
จริงจัง จริงใจ พี่บ่าวไม่จิงโจ้
 
 
แหลงกันตรงๆ ไม่จุกจิก..  
Bm 

 
ถึง
Bm 
บ่าวแหลงไม่รู้ฟังแต่รักจัง
 
หัวใจน้องสาวไม่เททิ้ง..  
Bm 
 
มันลุ่ม มันหลง มันรักเดี้ยนเวียนโคน
 
 
ก็อยากจะคบคนนี้..  
Bm 

 
จะช
G 
วนเธอมาปักษ์ใต้ 
 
ใค
A 
รๆ 
 
ก็ว่าดี
 
สะ
G 
ตอลูกเหรียง ลูกเนียง บ้านเ
A 
ราก็มากมี
 
เธอช
G 
อบอะไรให้บอก 
 
ชอบบ่
A 
าวหม้ายคนดี
F# 
ชอบบ่าวหม้ายคนดี

 
ก็รักรักรักรัก
D 
รัก 
 
ฉันจะย้ำว่าฉัน
A 
นั้นรักเธอ
G 
เธอจะเข้าใจบ้างหรือเปล่า
 
ก็ฝากบอกเ
D 
ขาคนที่ยืนข้างๆ 
 
 
A 
หัวใจเธอ
 
ไม่จ
G 
ริงจังก็หลบไป
 
จะเสกคา
D 
ถาให้เธอหันมาชอบ
A 
ฉันคนเดียว
G 
ใครหน้าไหนไม่เกี่ยวก็หลบไป
 
จะพาเธอ
D 
บินไปให้สุดหยุดที่
A 
ฟ้าแสนไกล
 
มา
G 
รักกับเด็กใต้ป้ายทองแดง 
 
แหลงชับเปรี๊ยะ

INSTRU | Bm | Bm | Bm | Bm |
INSTRU | Bm | Bm | Bm | Bm |
INSTRU | Bm | Bm | Bm | Bm |
INSTRU | Bm | Bm | Bm | Bm |

 
จะช
G 
วนเธอมาปักษ์ใต้ 
 
ใค
A 
รๆ 
 
ก็ว่าดี
 
สะ
G 
ตอลูกเหรียง ลูกเนียง บ้านเ
A 
ราก็มากมี
 
เธอช
G 
อบอะไรให้บอก 
 
ชอบบ่
A 
าวหม้ายคนดี
F# 
ชอบบ่าวหม้ายคนดี

 
ก็รักรักรักรัก
D 
รัก 
 
ฉันจะย้ำว่าฉัน
A 
นั้นรักเธอ
G 
เธอจะเข้าใจบ้างหรือเปล่า
 
ก็ฝากบอกเ
D 
ขาคนที่ยืนข้างๆ 
 
 
A 
หัวใจเธอ
 
ไม่จ
G 
ริงจังก็หลบไป
 
จะเสกคา
D 
ถาให้เธอหันมาชอบ
A 
ฉันคนเดียว
G 
ใครหน้าไหนไม่เกี่ยวก็หลบไป
 
จะพาเธอ
D 
บินไปให้สุดหยุดที่
A 
ฟ้าแสนไกล
 
มา
G 
รักกับเด็กใต้ป้ายทองแดง..

 
ก็รักรักรักรัก
D 
รัก 
 
ฉันจะย้ำว่าฉัน
A 
นั้นรักเธอ
G 
เธอจะเข้าใจบ้างหรือเปล่า
 
ก็ฝากบอกเ
D 
ขาคนที่ยืนข้างๆ 
 
 
A 
หัวใจเธอ
 
ไม่จ
G 
ริงจังก็หลบไป
 
จะเสกคา
D 
ถาให้เธอหันมาชอบ
A 
ฉันคนเดียว
G 
ใครหน้าไหนไม่เกี่ยวก็หลบไป
 
จะพาเธอ
D 
บินไปให้สุดหยุดที่
A 
ฟ้าแสนไกล
 
มา
G 
รักกับเด็กใต้ป้ายทองแดง 
 
แหลงชับเปรี๊ยะ

OUTRO | Bm | Bm | Bm | Bm |
OUTRO | Bm | Bm | Bm | Bm |


น้องสาวๆคนสวยนั้นชื่อไร สนใจพี่เด็กใต้หม้าย
ที่เห็นนั่งรถซ้อนท้ายกันวันก่อน นั้นไม่ใช่แฟนใช่หม้าย
ถ้าน้องชอบเลชอบเขาชอบน้ำตกอย่าลืมชอบเรามั่งกะได้
พี่บ่าวถึงคนจนหากรักใคร ก็รักหมดใจไม่ทอดทิ้ง

จะชวนเธอมาปักษ์ใต้ ใครๆก็ว่าดี
สะตอลูกเหรียงลูกเนียงบ้านเราก็มากมี
เธอชอบอะไรให้บอกชอบบ่าวหม้ายคนดี
ชอบบ่าวหม้ายคนดี

ก็รักรักรักรักรัก ฉันจะย้ำว่าฉันนั้นรักเธอ
เธอจะเข้าใจบ้างหรือเปล่า
ก็ฝากบอกเขาคนที่ยืนข้างๆหัวใจเธอ
ไม่จริงจังก็หลบไป
จะเสกคาถาให้เธอหันมาชอบฉันคนเดียว
ใครหน้าไหนไม่เกี่ยวก็หลบไป
จะพาเธอบินไปให้สุดหยุดที่ฟ้าแสนไกล
มารักกับเด็กใต้ป้ายทองแดง แหลงชับเปรี๊ยะ

ดนตรี

น้องสาวคนสวยคนงามคนน่ารักสนใจพี่เด็กใต้หม้าย
จริงจังจริงใจพี่บ่าวไม่จิงโจ้แหลงกันตรงๆไม่จุกจิก
ถึงบ่าวแหลงไม่รู้ฟังแต่รักจัง หัวใจน้องสาวไม่เททิ้ง
มันลุ่มมันหลงมันรักเดี้ยนเวียนโคน ก็อยากจะคบคนนี้

จะชวนเธอมาปักษ์ใต้ ใครๆก็ว่าดี
สะตอลูกเหรียงลูกเนียงบ้านเราก็มากมี
เธอชอบอะไรให้บอก ชอบบ่าวหม้ายคนดี
ชอบบ่าวหม้ายคนดี

ก็รักรักรักรักรัก ฉันจะย้ำว่าฉันนั้นรักเธอ
เธอจะเข้าใจบ้างหรือเปล่า
ก็ฝากบอกเขาคนที่ยืนข้างๆหัวใจเธอ
ไม่จริงจังก็หลบไป

จะเสกคาถาให้เธอหันมาชอบฉันคนเดียว
ใครหน้าไหนไม่เกี่ยวก็หลบไป
จะพาเธอบินไปให้สุดหยุดที่ฟ้าแสนไกล
มารักกับเด็กใต้ป้ายทองแดง แหลงชับเปรี๊ยะ

( ดนตรี )

จะชวนเธอมาปักษ์ใต้ ใครๆก็ว่าดี
สะตอลูกเหรียงลูกเนียงบ้านเราก็มากมี
เธอชอบอะไรให้บอก ชอบบ่าวหม้ายคนดี
ชอบบ่าวหม้ายคนดี

ก็รักรักรักรักรัก ฉันจะย้ำว่าฉันนั้นรักเธอ
เธอจะเข้าใจบ้างหรือเปล่า
ก็ฝากบอกเขาคนที่ยืนข้างๆหัวใจเธอ
ไม่จริงจังก็หลบไป

จะเสกคาถาให้เธอหันมาชอบฉันคนเดียว
ใครหน้าไหนไม่เกี่ยวก็หลบไป
จะพาเธอบินไปให้สุดหยุดที่ฟ้าแสนไกล
มารักกับเด็กใต้ป้ายทองแดง

ก็รักรักรักรักรัก ฉันจะย้ำว่าฉันนั้นรักเธอ
เธอจะเข้าใจบ้างหรือเปล่า
ก็ฝากบอกเขาคนที่ยืนข้างๆหัวใจเธอ
ไม่จริงจังก็หลบไป

จะเสกคาถาให้เธอหันมาชอบฉันคนเดียว
ใครหน้าไหนไม่เกี่ยวก็หลบไป
จะพาเธอบินไปให้สุดหยุดที่ฟ้าแสนไกล
มารักกับเด็กใต้ป้ายทองแดง แหลงชับเปรี๊ยะ

มิวสิควิดีโอ เด็กใต้ป้ายทองแดง วงพาโล feat. ไก่ กะละมัง

เพลง : เด็กใต้ป้ายทองแดง (คอร์ด)
ศิลปิน : วงพาโล feat. ไก่ กะละมัง
เนื้อร้อง/ทำนอง : บอย พาโล สุวรรณ์ นาคบุตร
เรียบเรียง : อดิสรณ์ จินโน / BOYRECORD STUDIO
ติดต่องานศิลปิน : 088 446 3399
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend