คอร์ดเพลง ข้างขวา Wallrollers

  
Text   


Amaj7 
ที่ข้างซ้ายคือใจ
 
แต่ติดที่
F#m 
ตัวฉันอยู่ข้างขวา
 
ได้แค่เพียงใกล้
Bm 
ชิดข้างนี้เรื่อยมา
 
มัน
E 
คอยแต่รักข้างเดียว

Amaj7 
ทำได้แค่สนิท
 
และติดที่
F#m 
ห้ามคิดเกินกว่านั้น
 
แต่ทำยังไง
Bm 
ฉันมันฝันไปไกล
 
เมื่อ
E 
ตอนที่ฉันใกล้เธอ

 
แต่เ
C#m 
หมือน.. 
 
 
F#7 
ใกล้แค่ไหน
 
แต่
Bm 
เธอไม่เคยเปิด
E 
ใจ
 
ขอได้
C#m 
ไหม..
 
แค่
F#7 
อยากรู้วิธีให้
Bm 
ฉันเข้าไปใน
E 
นั้น..

 
ขอไปอยู่ข้าง
D 
ซ้าย 
 
ตรงใจเธอ
Dm 
สักที
 
อยากขอเป็นมากกว่า
C#m 
นี้ให้เธอได้
F#m 
หรือเปล่า
 
ไม่อยากต้อง
Bm 
ยิ้มทั้งที่ปวด
E 
ร้าว
 
อยู่เรื่อ
Amaj7 
ยไป..
A7 

 
ได้แค่ยืนข้าง
D 
ขวาที่เดิมมาแส
Dm 
นนาน
 
แอบรักข้างเดียวมัน
C#m 
ทรมาน 
 
เธอ
F#m 
รู้ไหม
 
จะเป็นคน
Bm 
นั้นของเธออย่างไ
E 

 
เธอบอกฉันสำ
Amaj7 
คัญ
 
เป็นคนที่
F#m 
นึกถึงกันก่อนใคร
 
ในตอนที่รู้  
Bm 
ฉันแอบยิ้มดีใจ
 
แต่
E 
มากกว่านั้นได้ไหม

 
ก็เ
C#m 
หมือน.. 
 
F#7 
กล้แค่ไหน
 
แต่
Bm 
เธอไม่เคยเปิด
E 
ใจ
 
ขอได้
C#m 
ไหม..
 
แค่
F#7 
อยากรู้วิธีให้
Bm 
ฉันเข้าไปใน
E 
นั้น..

 
ขอไปอยู่ข้าง
D 
ซ้าย 
 
ตรงใจเธอ
Dm 
สักที
 
อยากขอเป็นมากกว่า
C#m 
นี้ให้เธอได้
F#m 
หรือเปล่า
 
ไม่อยากต้อง
Bm 
ยิ้มทั้งที่ปวด
E 
ร้าว
 
อยู่เรื่อ
Amaj7 
ยไป..
A7 

 
ได้แค่ยืนข้าง
D 
ขวาที่เดิมมาแส
Dm 
นนาน
 
แอบรักข้างเดียวมัน
C#m 
ทรมาน 
 
เธอ
F#m 
รู้ไหม
 
จะเป็นคน
Bm 
นั้นของเธออย่างไ
E 
 
บอกฉัน
A 
ที..
A7 

INSTRU | D | Dm | C#m | F#m |

 
และมันต้อง
Bm 
ยิ้มทั้งที่ปวด
E 
ร้าว
 
อีกเท่
Amaj7 
าไร..
A7 

 
ได้แค่ยืนข้าง
D 
ขวาที่เดิมมาแส
Dm 
นนาน
 
แอบรักข้างเดียวมัน
C#m 
ทรมาน 
 
เธอ
F#m 
รู้ไหม
 
จะเป็นคน
Bm 
นั้นของเธออย่างไ
E 
 
บอกฉันที..
 


ที่ข้างซ้ายคือใจ
แต่ติดที่ตัวฉันอยู่ข้างขวา
ได้แค่เพียงใกล้ชิดข้างนี้เรื่อยมา
มันคอยแต่รักข้างเดียว

ทำได้แค่สนิท
และติดที่ห้ามคิดเกินกว่านั้น
แต่ทำยังไงฉันมันฝันไปไกล
เมื่อตอนที่ฉันใกล้เธอ

แต่เหมือน.. ใกล้แค่ไหน
แต่เธอไม่เคยเปิดใจ
ขอได้ไหม..
แค่อยากรู้วิธีให้ฉันเข้าไปในนั้น..

ขอไปอยู่ข้างซ้าย ตรงใจเธอสักที
อยากขอเป็นมากกว่านี้ให้เธอได้หรือเปล่า
ไม่อยากต้องยิ้มทั้งที่ปวดร้าว
อยู่เรื่อยไป..

ได้แค่ยืนข้างขวาที่เดิมมาแสนนาน
แอบรักข้างเดียวมันทรมาน เธอรู้ไหม
จะเป็นคนนั้นของเธออย่างไร

เธอบอกฉันสำคัญ
เป็นคนที่นึกถึงกันก่อนใคร
ในตอนที่รู้ ฉันแอบยิ้มดีใจ
แต่มากกว่านั้นได้ไหม

ก็เหมือน.. ใกล้แค่ไหน
แต่เธอไม่เคยเปิดใจ
ขอได้ไหม..
แค่อยากรู้วิธีให้ฉันเข้าไปในนั้น..

ขอไปอยู่ข้างซ้าย ตรงใจเธอสักที
อยากขอเป็นมากกว่านี้ให้เธอได้หรือเปล่า
ไม่อยากต้องยิ้มทั้งที่ปวดร้าว
อยู่เรื่อยไป..

ได้แค่ยืนข้างขวาที่เดิมมาแสนนาน
แอบรักข้างเดียวมันทรมาน เธอรู้ไหม
จะเป็นคนนั้นของเธออย่างไร
บอกฉันที..

( ดนตรี )

และมันต้องยิ้มทั้งที่ปวดร้าว
อีกเท่าไร..

ได้แค่ยืนข้างขวาที่เดิมมาแสนนาน
แอบรักข้างเดียวมันทรมาน เธอรู้ไหม
จะเป็นคนนั้นของเธออย่างไร
บอกฉันที..

มิวสิควิดีโอ ข้างขวา Wallrollers

เพลง : ข้างขวา (คอร์ด)
ศิลปิน : Wallrollers
เนื้อร้อง : ภูริภัทร์ ศรนุวัตร, ขจรเดช พรมรักษา, เหนือวงศ์
ทำนอง : Wallrollers, KNAT
เรียบเรียง : Wallrollers, Tan Johansson
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend