คอร์ดเพลง ขอโตไปทำใจก่อน บิ๊กไบค์ สายลำ

  
Text   


Capo #1
INTRO | C | D | Bm B7 |
INTRO | Em D | C | D |

 
บ่ต้อง
Em 
เว้าอีหยังบ่อยาก
D 
ฟังแล้ว
 
คำเ
C 
ว้าที่เชื่อถือบ่
G 
ได้
 
บอกว่า
Em 
ฮักอ้ายหลาย 
 
บอกว่า
Bm 
บ่มีไผ
 
เบิ่ด
C 
ใจ..น้องมีแต่อ้ายคนเ
D 
ดียว

Am 
  บ่อยากฟังคำ
Bm 
ขอโทษ
 
  บ่อยาก
C 
ฟังคำแก้โตขอ
D 
งน้อง

 
ขอโตไปทำ
C 
ใจก่อน 
 
ขอโตไปนอนฮ้อ
Bm 
งให้
 
คำเว้าน้องมันเชื่อยัง
Am 
บ่ได้ 
 
มีแต่เ
D 
ฮ็ดให้อ้ายเ
G 
จ็บตื่ม
 
ถ้าน้องบ่
C 
ฮักกะอย่ามาตั๋ว 
 
ถ้าบ่จริง
Bm 
ใจกะบ่ต้องฝืน
 
ปล่อย
Am 
อ้ายไปสา 
 
ขอ
D 
โตไปทำใ
G 
จก่อน 
 
 
D 

 
บ่ต้อง
Em 
เว้าอิหยังบ่อยาก
D 
ฟังแล้ว
 
ตอน
C 
นี้ก็ส่ำตายทั้งเ
G 
ป็น
 
เก็บเอา
Em 
คำว่าฮัก 
 
เสื่องอย่าใ
Bm 
ห้ไผเห็น
 
อย่าไป
C 
ตั๋วไปหลอกไปบอกฮักผู้ใดอีกเ
D 
ด้อน้อง

Am 
  บ่อยากฟังคำ
Bm 
ขอโทษ
 
  บ่อยาก
C 
ฟังคำแก้โตขอ
D 
งน้อง 
 
โอ้โว..

 
ขอโตไปทำ
C 
ใจก่อน 
 
ขอโตไปนอนฮ้อ
Bm 
งให้
 
คำเว้าน้องมันเชื่อยัง
Am 
บ่ได้ 
 
มีแต่เ
D 
ฮ็ดให้อ้ายเ
G 
จ็บตื่ม
 
ถ้าน้องบ่
C 
ฮักกะอย่ามาตั๋ว 
 
ถ้าบ่จริง
Bm 
ใจกะบ่ต้องฝืน
 
ปล่อย
Am 
อ้ายไปสา 
 
ขอ
D 
โตไปทำใ
G 
จก่อน 
 
 
D 

INSTRU | C | D | Am D | G |
INSTRU | C | Bm | Am D | G | D |

 
ขอโตไปทำ
C 
ใจก่อน 
 
ขอโตไปนอนฮ้อ
Bm 
งให้
 
คำเว้าน้องมันเชื่อยัง
Am 
บ่ได้ 
 
มีแต่เ
D 
ฮ็ดให้อ้ายเ
G 
จ็บตื่ม
 
ถ้าน้องบ่
C 
ฮักกะอย่ามาตั๋ว 
 
ถ้าบ่จริง
Bm 
ใจกะบ่ต้องฝืน
 
ปล่อย
Am 
อ้ายไปสา 
 
ขอ
D 
โตไปทำใ
G 
จก่อน

 
ขอโตไปทำ
C 
ใจก่อน 
 
ขอโตไปนอนฮ้อ
Bm 
งให้
 
คำเว้าน้องมันเชื่อยัง
Am 
บ่ได้ 
 
มีแต่เ
D 
ฮ็ดให้อ้ายเ
G 
จ็บตื่ม
 
ถ้าน้องบ่
C 
ฮักกะอย่ามาตั๋ว 
 
ถ้าบ่จริง
Bm 
ใจกะบ่ต้องฝืน
 
ปล่อย
Am 
อ้ายไปสา 
 
ขอ
D 
โตไปทำใ
G 
จก่อน 
 
 
Esus4 
 
E 

 
ปล่อย
Am 
อ้ายไปสา 
 
ขอโ
D 
ตไปทำ.
G 
..ใจก่อน

OUTRO | C | Bm | Am D | G |


บ่ต้องเว้าอีหยังบ่อยากฟังแล้ว
คำเว้าที่เชื่อถือบ่ได้
บอกว่าฮักอ้ายหลาย บอกว่าบ่มีไผ
เบิ่ดใจ..น้องมีแต่อ้ายคนเดียว

บ่อยากฟังคำขอโทษ
บ่อยากฟังคำแก้โตของน้อง

ขอโตไปทำใจก่อน ขอโตไปนอนฮ้องให้
คำเว้าน้องมันเชื่อยังบ่ได้ มีแต่เฮ็ดให้อ้ายเจ็บตื่ม
ถ้าน้องบ่ฮักกะอย่ามาตั๋ว ถ้าบ่จริงใจกะบ่ต้องฝืน
ปล่อยอ้ายไปสา ขอโตไปทำใจก่อน

บ่ต้องเว้าอิหยังบ่อยากฟังแล้ว
ตอนนี้ก็ส่ำตายทั้งเป็น
เก็บเอาคำว่าฮัก เสื่องอย่าให้ไผเห็น
อย่าไปตั๋วไปหลอกไปบอกฮักผู้ใดอีกเด้อน้อง

บ่อยากฟังคำขอโทษ
บ่อยากฟังคำแก้โตของน้อง โอ้โว..

ขอโตไปทำใจก่อน ขอโตไปนอนฮ้องให้
คำเว้าน้องมันเชื่อยังบ่ได้ มีแต่เฮ็ดให้อ้ายเจ็บตื่ม
ถ้าน้องบ่ฮักกะอย่ามาตั๋ว ถ้าบ่จริงใจกะบ่ต้องฝืน
ปล่อยอ้ายไปสา ขอโตไปทำใจก่อน

ดนตรี

ขอโตไปทำใจก่อน ขอโตไปนอนฮ้องให้
คำเว้าน้องมันเชื่อยังบ่ได้ มีแต่เฮ็ดให้อ้ายเจ็บตื่ม
ถ้าน้องบ่ฮักกะอย่ามาตั๋ว ถ้าบ่จริงใจกะบ่ต้องฝืน
ปล่อยอ้ายไปสา ขอโตไปทำใจก่อน

ขอโตไปทำใจก่อน ขอโตไปนอนฮ้องให้
คำเว้าน้องมันเชื่อยังบ่ได้ มีแต่เฮ็ดให้อ้ายเจ็บตื่ม
ถ้าน้องบ่ฮักกะอย่ามาตั๋ว ถ้าบ่จริงใจกะบ่ต้องฝืน
ปล่อยอ้ายไปสา ขอโตไปทำใจก่อน

ปล่อยอ้ายไปสา ขอโตไปทำใจก่อน

มิวสิควิดีโอ ขอโตไปทำใจก่อน บิ๊กไบค์ สายลำ

เพลง : ขอโตไปทำใจก่อน (คอร์ด)
ศิลปิน : บิ๊กไบค์ สายลำ
เนื้อร้อง/ทำนอง : Lyrics by : Kee Pongsak
เรียบเรียง : Compose : PongPat Pinapong
ติดต่องานศิลปิน : 065-6516333 / 080 5826444
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend